CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Sứ mệnh của “Đấng phải đến”

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 11:2-11)

         Chúng ta biết người khác dưới cái tên hoặc một biến cố hay sứ mệnh gắn liền với người ấy.  Nhưng ông Gio-an Tẩy Giả lại muốn biết về Chúa Giê-su như một Đấng phải đến, một Đấng tất cả mọi người đang mong đợi.  Vì đang bị cầm tù nên không thể trực tiếp đến gặp Chúa, ông Gio-an đã sai môn đệ tới hỏi Người một câu thôi:  “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”  Để trả lời câu hỏi của Gio-an, Chúa Giê-su không khẳng định mình là Đấng phải đến, nhưng Người mời gọi ông và hết thảy chúng ta hãy nhìn vào những công việc Người làm để tự mình trả lời.  Vậy những điều mắt thấy tai nghe nào giúp chúng ta nhận biết Chúa Giê-su là Đấng phải đến?

         Khi tin rằng Chúa Giê-su là Đấng phải đến, ông Gio-an đã nghĩ đến sự cần thiết của việc Chúa hiện diện trong thế giới này.  Người phải đến với nhân loại, vì nhân loại đang cần một Đấng có thể chữa lành những căn bệnh trầm kha của họ.  Họ đã bị tổn thương trước tấn công của tội lỗi, trở thành đui mù, què quặt, cùi hủi, câm điếc, nghèo nàn đói khát và cuối cùng là phải chết nữa.  Không phải chỉ là những tổn thương về thể xác, nhưng những căn bệnh tâm lý và thiêng liêng mới là lý do chính để nhân loại cần tới Đấng phải đến. 

         Từ trong ngục tù, ông Gio-an đã “nghe biết” về những việc làm của Chúa Giê-su qua những tin đồn của dân chúng.  Tuy nhiên ông không chỉ bằng lòng với những tin đồn, mà còn muốn tra cứu đích xác về những việc làm của Chúa.  Biết rõ chủ ý của ông, Chúa Giê-su đã cho ông một câu trả lời không phải là tin đồn, nhưng là “những điều mắt thấy tai nghe” qua các môn đệ của ông.  Chúa bảo họ:  “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe”.  Họ đã chứng kiến những gì Chúa thực hiện khi Người thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng?  Kèm theo lời giảng của Người là những phép lạ chữa lành.  Đó là những điều nhân loại cần đến trong tình huống hiện tại, và đó cũng là những dấu chỉ chắc chắn nói lên sứ mệnh của Đấng phải đến.  Nhắn tin cho Gio-an, Chúa Giê-su không quên nhờ ông nói với mọi người một lời cảnh báo:  “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi”.  Nghĩa là phúc cho những ai đón nhận Chúa Giê-su là Đấng phải đến vì nhu cầu của thế giới và của riêng họ.

         Dù đang bị lao tù, ông Gio-an Tẩy Giả vẫn có thể chu toàn sứ mệnh của ông là chỉ cho người ta biết Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ phải đến.  Còn Chúa Giê-su thì tế nhị ca tụng ông Gio-an và biết ơn sứ mệnh của ông.  Sứ mệnh và tước vị của một vị ngôn sứ được hết sức kính trọng trong dân Ít-ra-en.  Vậy mà Chúa Giê-su khẳng định ông Gio-an còn “hơn cả ngôn sứ” nữa.  Bởi vì ông là cây cầu nối Cựu Ước với Tân Ước, chuyển tiếp giữa các ngôn sứ với Chúa Giê-su.  Ngoài ra, theo cách nói khéo của Chúa Giê-su, ông còn cao trọng nhất trong số những người làm chứng cho Chúa, vì thử hỏi có ai khác hơn được ông ở trong Nước Trời nữa!

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Chúng ta đã quá quen thuộc với lời kêu gọi sám hối của thánh Gio-an Tẩy Giả, nhưng có lẽ ít khi để ý tới sự kiện ngài trực tiếp hay gián tiếp chỉ cho người ta biết Chúa Giê-su là Đấng nào.  Ngài cho các môn đệ của mình biết Chúa Giê-su là “Con Chiên Thiên Chúa”.  Ngài bảo dân chúng rằng ngài không đáng xách dép cho Chúa Giê-su.  Ngài cho thấy Chúa Giê-su làm phép rửa bằng lửa và Thánh Thần.  Nhưng với câu chuyện Tin Mừng hôm nay, thánh Gio-an còn cho chúng ta biết một khía cạnh hết sức đặc biệt về Chúa Giê-su:  Người là “Đấng phải đến”.

         Chúa Giê-su là Đấng phải đến theo kế hoạch cứu độ yêu thương của Chúa Cha.  Nhưng Chúa Giê-su là Đấng phải đến vì nhu cầu cá nhân mỗi người chúng ta.  Chắc chắn chúng ta cần đến Người.  Chắc chắn chúng ta là người cần được Chúa chữa lành một căn bệnh nào đó. Chúng ta mù con mắt nội tâm không nhận ra Chúa nơi anh chị em.  Chúng ta điếc trước tiếng kêu thống thiết của người thân cận.  Chúng ta nghèo nàn tâm hồn cần được đón nghe Tin Mừng.  Có khi chúng ta đang chết do tội lỗi.  Điều quan trọng là chúng ta nhận ra mình thực sự là ai và tuyệt đối cần được Đấng phải đến chữa lành!

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A