CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Từ Tảng Đá Ki-tô Vọt Ra Nước Hằng Sống

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Xh 17:3-7;  Rm 5:1-2, 5, 8;  Ga 4:5-42)

          Như chúng đã rõ, các bài Tin Mừng theo thánh Gio-an của Chúa Nhật 3, 4 và 5 mùa Chay năm A được lựa chọn để phù hợp với nghi thức tuyên xưng đức tin của các dự tòng, trước khi họ được rửa tội vào đêm Vọng Phục Sinh.  Họ sẽ tuyên xưng Chúa Giê-su là nước hằng sống, là ánh sáng trần gian, là sự sống lại và sự sống.  Tuy nhiên những chủ đề này cũng là cốt lõi của đức tin mà tất cả chúng ta nên ôn lại để sống tích cực hơn.  Mùa Chay là thời gian thích hợp để chúng ta củng cố đức tin, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh là tột đỉnh của Năm Phụng vụ.  Bài đọc 1 và bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về ý nghĩa của nước, nước từ tảng đá chảy ra để cứu sống dân Ít-ra-en trong sa mạc và nhất là nước hằng sống Chúa Giê-su hứa ban cho người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp cũng như cho tất cả chúng ta.

          Sau khi vượt qua Biển Đỏ, dân Ít-ra-en đóng trại ở nhiều nơi khác nhau.  Tại Rơ-phi-đim, họ không có nước uống nên kêu trách ông Mô-sê.  Ông đến kêu xin Chúa can thiệp và Người dạy ông dùng cây gậy đã đập xuống sông Nin để đập vào một tảng đá.  Ông làm theo lời Thiên Chúa và từ tảng đá, nước chảy ra cho dân chúng có nước uống.  Tuy nhiên, phép lạ nước chảy ra từ tảng đá không phải chỉ nhằm cứu sống dân Ít-ra-en, mà nó còn trả lời cho nghi vấn của họ “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?” Có chứ, bởi vì chính Thiên Chúa đã hiện diện khi Người “đứng trên tảng đá ở núi Khô-rép” và ông Mô-sê dùng cây gậy quyền năng của Chúa đập trên tảng đá ấy.  Dòng nước chảy ra từ tảng đá là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa, Đấng yêu thương giải phóng dân Người khỏi Ai-cập và đưa vào Đất Hứa.  Nhưng hơn thế nữa, thánh Phao-lô còn coi tảng đá ấy là hình bóng báo trước tương lai khi ngài nói:  “Họ (dân Ít-ra-en) cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ;  tảng đá đây, chính là Đức Ki-tô”.

          Qua câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giê-su nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp.  Đây là giếng nước do tổ phụ Gia-cóp để lại cho con cháu ngài tới ngày nay.  Giữa vùng sa mạc khô cằn, nước giếng tổ phụ Gia-cóp thật quý giá vì đã nâng đỡ sự sống, từ chính ngài tới con cháu và đàn gia súc đều nhờ đó mà sống.  Nhưng nay, Chúa Giê-su giới thiệu một thứ nước còn quý giá hơn nước giếng Gia-cóp gấp bội, vì như Chúa nói với người phụ nữ:  “Ai uống nước này, sẽ lại khát.  Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa”.  Khát khao hạnh phúc đời đời là cơn khát ai cũng có và không thứ nước trần gian nào có thể giúp người ta hết khát.  Chỉ có Chúa Giê-su, Tảng Đá của Thiên Chúa hiện diện, mới là “mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” trong tâm hồn những ai đón nhận Người.  Thí dụ cụ thể là chính người phụ nữ Sa-ma-ri.  Chúa Giê-su đã hiểu được cơn khát sự công chính và bình an trong tâm hồn bà.  Vì thế hôm nay Chúa đem nước cứu độ đến cho bà.  Chúa dùng đủ mọi cách, nào là gợi chuyện, lan man từ chuyện giếng tới chuyện chồng con của bà, thậm chí cả chuyện tranh luận về nơi chốn thờ phượng nữa.  Điều tuyệt vời là qua mỗi chuyện, Chúa Giê-su lại giúp bà nhận biết rõ hơn Người là Đấng nào: đầu tiên đối với bà, Chúa là “người Do-thái”, rồi là “ngôn sứ”, sau cùng là “Đấng Mê-si-a” (Đức Ki-tô).  Nhưng tâm điểm của câu chuyện gặp gỡ vẫn là bà nhận biết Chúa Giê-su là Đấng ban nước hằng sống!  Bởi vì sau khi nhận biết như thế, bà đã “để vò nước lại, vào thành và nói với người ta:  ‘Đến mà xem:  có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm.  Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao?’”  Để vò nước lại, vì bà đã tìm được thứ nước đem lại sự sống đời đời và giúp bà thỏa cơn khát ơn cứu độ!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Câu chuyện Tin Mừng hôm nay chắc chắn không chỉ đánh động tâm hồn các anh chị em dự tòng, nhưng hết thảy chúng ta nữa.  Chúa Giê-su là Tảng Đá của giao ước mới, từ đó một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.  Các anh chị em dự tòng đang khát Chúa!  Còn chúng ta, có lẽ tốt nhất trong mùa Chay này, chúng ta hãy xem lại “cơn khát” của chúng ta là gì.  Chúng ta đang khát gì?  Tiền bạc, danh vọng?  Bình an trong tâm hồn?  Tình yêu Thiên Chúa?  Giống như người phụ nữ Sa-ma-ri, chúng ta hãy thưa với Chúa:  “Lạy Chúa, xin cho con thứ nước ấy, để con hết khát”.  Chắc chắn Chúa sẽ đáp lời chúng ta! 

 

      Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A