CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

 Biến cố Hiển Dung và lời gọi ra đi thi hành sứ mệnh

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (St 12;1-4a;  2 Tm 1:8b-10;  Mt 17:1-9)

          Phụng vụ Chúa Nhật trước đã trình bày cám dỗ như thử thách lòng trung thành với Thiên Chúa, từ nguyên tổ nhân loại cho đến Chúa Giê-su và chúng ta hết thảy đều phải trải qua những thử thách ấy.  Nếu Chúa Giê-su đã trở thành gương mẫu chiến thắng cám dỗ, thì qua biến cố Hiển Dung, Người cũng nêu gương vâng lời Chúa Cha để thi hành sứ mệnh Đấng Ki-tô.  Sau cuộc đàm đạo với ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a về cuộc Thương khó, Chúa Giê-su đã được củng cố niềm tín thác nơi Chúa Cha và sẵn sàng đi lên Giê-ru-sa-lem chấp nhận thập giá.  Điều ấy làm Chúa Cha hài lòng và Người phán:  “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.

          Bài đọc Cựu Ước và bài Tin Mừng hôm nay dường như muốn đem sự kiện ông Áp-ram đáp lời Thiên Chúa kêu gọi để so sánh với việc Chúa Giê-su vâng lời Chúa Cha và lên Giê-ru-sa-lem chịu chết.  Trước hết, Thiên Chúa muốn ông Áp-ram phải bỏ hết mọi sự, “xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi”, để “đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi”.  Giống như ông Áp-ram đã bỏ mọi sự, Chúa Giê-su cũng đã “không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa”, nhưng Người đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang” để xuống trần gian.  Như Thiên Chúa đã đặt ông Áp-ram làm cha của một dân lớn, thì Thiên Chúa cũng đặt Chúa Giê-su làm “trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8:29).  Đáp lời Thiên Chúa kêu gọi, ông Áp-ram đã “ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông”;  ông ra đi trong niềm tín thác vào những điều Thiên Chúa đã hứa với ông.  Cũng thế, Chúa Giê-su đã để Chúa Cha sai Người đến trần gian;  Người đã “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.  Dĩ nhiên chúng ta chỉ có thể so sánh sự kiện, chứ không thể so sánh tầm quan trọng cũng như kết quả của hai sứ mệnh ấy, sứ mệnh của ông Áp-ra-ham và sứ mệnh cứu độ của Chúa Giê-su, vì như thánh Phao-lô nói, nó khác nhau một trời một vực.

          Giờ đây chúng ta đi vào bài Tin Mừng để xem Chúa Giê-su đã làm gì mà Chúa Cha gọi Người là Con Yêu Dấu.  Sáu ngày trước cuộc Hiển Dung, lần thứ nhất Chúa Giê-su đã tiên báo cuộc Thương Khó của Người.  Đây quả là tin sét đánh khiến các tông đồ cảm thấy chới với.  Mỗi tông đồ theo Chúa đều có ý định tốt, tuy họ chưa hoàn toàn hiểu Chúa là ai và sứ mệnh đích thực của Người là gì.  Hầu như ai cũng mang niềm hy vọng Người là đấng mê-si-a sẽ thiết lập một vương quốc trần gian.  Khi tiên báo cuộc Thương khó và cái chết của Người, Chúa Giê-su mong họ chấp nhận đó là sứ mệnh của Đấng Ki-tô.  Nhưng điều này quả thực khó vì đi ngược lại mong ước trần tục của họ.  Dầu sao Chúa Giê-su không thể chiều theo cám dỗ do những mong đợi của các môn đệ, nhưng Người cần phải trung thành với thánh ý Thiên Chúa.  Do đó, cuộc Hiển Dung chính là lời “xin vâng” Chúa Giê-su muốn thưa lên với Chúa Cha, đồng thời cũng giúp các môn đệ hiểu rõ và xác tín Người là Đấng Ki-tô sẽ chịu chết chuộc tội nhân loại.  Để chấp nhận lời “xin vâng” của Con Một Người, chính Chúa Cha đã lên tiếng:  “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”, rồi Chúa Cha truyền cho các tông đồ phải nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô:  “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúa Giê-su đã thi hành thánh ý Chúa Cha và hoàn tất sứ mệnh cứu độ chúng ta.  Đó là “Tin Mừng” các tông đồ và thánh Phao-lô loan báo.  Thánh Phao-lô giải thích Tin Mừng này:  “Thiên Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người.  Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su”.  Vậy đứng trước kế hoạch và ân sủng này, chúng ta tự hỏi phải làm gì trong mùa Chay này?  Tạ ơn Chúa vì tình yêu và lòng thương xót của Người, đó là điều trước hết và luôn luôn chúng ta phải làm.  Rồi Chúa Cha lại ban cho chúng ta Con Yêu Dấu của Người và Người cũng muốn gọi chúng ta là những người con yêu dấu của Người nữa.  Thật hãnh diện và sung sướng được làm con yêu dấu của Chúa!  Chúa Giê-su đã sống như Con Yêu Dấu nhờ vâng phục và chu toàn sứ mệnh.  Vậy  mùa Chay này chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sứ mệnh của mình và cố gắng đáp lại lòng Chúa tin tưởng nơi chúng ta bằng cách sống xứng đáng là con yêu dấu của Người.          

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi      


Suy Niệm Lời Chúa Năm A