CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Anh em hãy ăn ở như con cái sự sáng

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Sm 16:1b, 6-7, 10-13a;  Ep 5:8-14;  Ga 9:1-41)

          Hôm nay là buổi sát hạch thứ hai hoặc tuyên xưng đức tin dành cho anh chị em dự tòng trước khi họ được rửa tội vào đêm Vọng Phục Sinh.  Lại thêm một chủ đề quan trọng về đức tin:  Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian.  Chúng ta muốn bước đi trong ánh sáng Chúa Ki-tô thì phải ra khỏi bóng tối tội lỗi, tức là để cho Chúa chữa lành sự mù lòa thiêng liêng (bài Tin Mừng), để chúng ta có thể nhìn mọi sự dưới ánh sàng của Thiên Chúa (bài đọc 1) và sống như con cái sự sáng (bài đọc 2).

          Trước hết chúng ta hãy xem phép lạ Chúa Giê-su chữa lành người mù bẩm sinh.  Điều lý thú chúng ta nhận thấy trong tường thuật của thánh Gio-an hôm nay không hẳn là chính phép lạ Chúa làm, nhưng là những gì xảy ra sau khi          người mù đã được chữa lành.  Những gì xảy ra ấy chính là những mẩu đối thoại giữa anh mù được chữa lành với “các người láng giềng và khách qua đường, giữa anh với các người Pha-ri-sêu, giữa cha mẹ anh với “người Do-thái” (một từ Tin Mừng Gio-an dùng để ám chỉ kẻ thù của Chúa Giê-su), giữa anh với “người Do-thái”.  Mỗi cuộc đối thoại là một bước mặc khải cho biết Chúa Giê-su là ai.  Vậy bước thứ nhất, để trả lời những người láng giềng và khách qua đường, anh nói mình chỉ biết Chúa như là “người tên là Giê-su”.  Bước thứ hai, trả lời nhóm Pha-ri-sêu hỏi “anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?”, anh nói với họ:  “Người là một vị ngôn sứ!”  Bước thứ ba, cha mẹ anh mù tuy không dám “tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô”, vì họ sợ bị trục xuất khỏi hội đường.  Nhưng việc họ sợ và không dám nói lên chân lý, đó lại là cách gián tiếp tuyên xưng rồi!  Bước thứ tư, trong cuộc đối chất với “người Do-thái” về xuất xứ của Chúa Giê-su, anh mù đã đưa ra luận lý đanh thép để khẳng định rằng Chúa Giê-su là “người bởi Thiên Chúa mà đến”.  Anh nói với họ:  “Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh.  Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì”.  Sau hết là bước thứ năm, tột điểm mặc khải về căn tính đích thực của Chúa Giê-su.  Đó là cuộc đối thoại giữa anh mù được chữa lành với chính Đấng đã đem lại ánh sáng cho anh, ánh sáng thể chất cũng như ánh sáng thiêng liêng.  Sau khi anh bị “người Do-thái” trục xuất, Chúa Giê-su đến gặp anh và hỏi:  “Anh có tin vào Con Người không?... Chính Người đang nói với anh đây”.  Anh mau mắn trả lời:  “Thưa Ngài, tôi tin”.

          Để mở con mắt thể xác, Chúa Giê-su chỉ cần trộn nước miếng với đất để làm thành bùn và xức vào mắt anh.  Còn anh thì cộng tác bằng cách vâng lời Chúa và đi rửa ở hồ Si-lô-ác.  Nhưng để mở con mắt thiêng liêng, diễn trình chữa lành đòi hỏi từng bước như ta vừa nói ở trên.  Một phần giống như anh mù được chữa lành, chúng ta mỗi người đều cần được Chúa chữa lành sự mù lòa thiêng liêng.  Một khi đã được Chúa chữa lành và đem chúng ta vào trong ánh sáng của Người, chúng ta sẽ ra như thế nào?  Bài đọc 1 hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn mọi sự bằng con mắt của Chúa.  Thiên Chúa sai ông Sa-mu-en đi xức dầu phong vương cho một người con trai của ông Gie-sê.  Ông Gie-sê trình diện các con trai của mình với ông Sa-mu-en, anh nào trông cũng có dáng làm lãnh đạo Ít-ra-en!  Nhưng Chúa bảo:  “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm:  người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng”.  Khi cậu Đa-vít xuất hiện trước mặt Sa-mu-en như một thanh niên “có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn”, Chúa bảo Sa-mu-en:  “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi!  Chính nó đó!” Quả thật cái nhìn của Chúa về vị lãnh đạo tương lai Ít-ra-en khác hẳn với cái nhìn của người phàm chúng ta!  Đúng vậy, nếu chúng ta nhìn mọi sự theo con mắt đức tin và dưới ánh sáng của Chúa, thì chúng ta không chỉ thấy “vóc dáng bề ngoài”, mà còn thấy được tình yêu và lòng Chúa thương xót ẩn đằng sau những cái bề ngoài và ý nghĩa của chúng cũng khác nữa.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúng ta tin Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian.  Nhưng đức tin này cần được thể hiện bằng việc làm.  Thì đây, thánh Phao-lô giới thiệu việc làm.  Ngài nhắc nhở:  “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em là ánh sáng”.  Vậy chúng ta phải làm sao?  Ngài trả lời:  “Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng”.  Bài học tuyệt vời!

     Lm. Đa-minh Trần đình Nhi 


Suy Niệm Lời Chúa Năm A