CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Ma Quỷ Cám Dỗ Nguyên Tổ, Chúa Giêsu Và Chúng ta

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (St 2:7-9, 3:1-7;  Rm 5:12-19;  Mt 4:1-11)

          “Tất cả Mùa Chay hướng về lễ Phục Sinh, giúp chúng ta chuẩn bị thế nào để cứ mỗi năm trong đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta lập lại, chúng ta làm sống lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy” (Dẫn vào sách Xuất Hành, Giờ Kinh Phụng Vụ Thứ Năm sau Lễ Tro).  Nguyên tổ A-đam và E-va đã lỗi phạm điều giao ước với Thiên Chúa khi nghe theo cám dỗ của con rắn ma quỷ.  Chúa Giê-su, A-đam Mới, cũng không thoát khỏi cám dỗ, nhưng Người đã chiến thắng Xa-tan nhờ khiêm nhường tuân phục thánh ý Chúa Cha.  Còn chúng ta, tất cả cuộc đời Ki-tô hữu là phải sống những điều chúng ta đã hứa khi được rửa tội, tức giao ước giữa chúng ta với Chúa.  Nhưng ma quỷ luôn cám dỗ chúng ta hãy coi thường và đừng thực thi những lời hứa đó.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày những cám dỗ ấy.

          Trước hết là “sa chước cám dỗ”.  Cám dỗ là thử thách.  Sau khi được Thiên Chúa tạo dựng, ông A-đam và bà E-va chịu thử thách do “con rắn xảo quyệt”.  Mệnh lệnh của Chúa đã quá rõ ràng:  Họ được ăn mọi thứ trái cây trong vườn, ngoại trừ “trái trên cây ở giữa vườn” thì không được ăn, vì “Thiên Chúa đã bảo:  ‘Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết’”.  Ở đây ma quỷ đã khôn khéo đánh lừa bà E-va bằng cách gieo nghi ngờ, để bà không tin vào lệnh của Chúa.  Hơn thế nữa, ma quỷ còn biện luận cho việc ăn trái cấm không phải là việc xấu, “chẳng chết chóc gì đâu”, trái lại là việc tốt vì “ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác”.  Nói khác đi, ma quỷ bảo hễ họ ăn là họ sẽ trở nên giống như Thiên Chúa!  Thế là ông bà nghe theo lời đường mật của nó.  “Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho chồng… và ông cũng ăn”.

          Tiếp theo là chiến thắng cám dỗ.  Để giới thiệu Đấng chiến thắng cám dỗ, thánh Phao-lô viết trong thư Rô-ma:  “Một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy”.  Vậy chúng ta hãy xem thánh sử Mát-thêu kể lại việc Chúa Giê-su chiến thắng cám dỗ như thế nào.  Qua ba lần bị Xa-tan cám dỗ, Chúa Giê-su chịu thử thách về ba lãnh vực:  vật chất, danh vọng và quyền lực.  Xa-tan xúi giục Chúa hãy nghĩ đến bản thân mình mà lo thu tích của cải vật chất, tìm danh vọng và nắm lấy quyền lực trong tay, thay vì khiêm nhường vâng phục Thiên Chúa và trung tín thi hành sứ mệnh được trao phó là cứu độ trần gian.  Nếu so sánh cám dỗ nguyên tổ với cám dỗ Chúa Giê-su, chúng ta thấy ngay cốt lõi của lời ma quỷ xúi giục là khuấy lên tính ích kỷ và kiêu căng.  Giải thích chiến thắng của Chúa Giê-su trước cám dỗ, thánh Phao-lô nêu lên hai điểm.  Thứ nhất, vì Chúa Giê-su “đã thực hiện lẽ công chính”.  Thực hiện lẽ công chính đối với Chúa Giê-su là đã sống một đời “Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời.  Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo” (ThánhVịnh 119:167-168).  Thứ hai, vì Chúa Giê-su “đã vâng lời Thiên Chúa”.  Thánh Phao-lô ca tụng đức vâng lời của Chúa Giê-su:  Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Phi-líp-phê 2:8).  Chỉ hai hành vi tiêu biểu ấy của Chúa Giê-su đủ cho chúng ta thấy bí quyết chiến thắng cám dỗ của ma quỷ rồi!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Cám dỗ chúng ta.  Cám dỗ gắn liền với cuộc đời chúng ta mọi nơi mọi lúc.  Thái độ của chúng ta đối với cám dỗ có thể là sa ngã hay chiến thắng.  Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn là kẻ chiến thắng.  Vậy chúng ta phải làm sao để chiến thắng đây?  Trước hết là bằng cầu nguyện.  Chúa Giê-su đã dạy chúng ta kinh Lạy Cha và lời cầu xin tha thiết nhất, đó là “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.  Tiếp đến, chúng ta cứ theo chân Đấng đã chiến thắng cám dỗ và học nơi Người, là thực hiện lẽ công chính và khiêm nhường vâng lời Thiên Chúa.  Chúa ban cho chúng ta Mười giới răn và những quy luật cũng như giá trị Tin Mừng, nhất là ơn Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta sống sự sống mới do Chúa Phục Sinh đem lại.  Rồi chúng ta đừng quên quái chiêu thâm độc nhất Xa-tan dùng để cám dỗ chúng ta, đó là kích động tính kiêu căng và ích kỷ của chúng ta, để chúng ta không còn sống theo ý Chúa nữa!

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

         

                     


Suy Niệm Lời Chúa Năm A