CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Chúa Giê-su là sự sống lại và sự sống

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Ed 37:12-14;  Rm 8:8-11;  Ga 11:1-45)

          Hôm nay là buổi sát hạnh thứ ba và cuối cùng của nghi thức chuẩn bị các dự tòng.  Có thể gọi đây là đỉnh điểm của chương trình giáo lý dự tòng, những anh chị em đi tìm sự sống lại và sự sống trong Chúa Ki-tô.  Đó là lý do Phụng vụ Lời Chúa hôm nay chọn đề tài sự sống lại và sự sống.  Tuy nhiên đề tài ấy không chỉ dành riêng cho những ai sắp được rửa tội vào đêm Vọng Phục Sinh, mà còn cho tất cả chúng ta là những người cần được sống lại và sống đời sống thiêng liêng mỗi ngày.  Quả thực đây là đề tài rộng lớn, một ít phút suy niệm không thể nào đủ, nên chúng ta sẽ dừng lại ở một vài điểm chủ yếu gặp được trong các bài đọc.

          Bài đọc 1 trích sách Ê-dê-ki-en trình bày Thiên Chúa là nguồn sự sống sẽ làm cho dân Người được sống lại sau khi họ đã chết trong tội lỗi.  Dân Ít-ra-en sống trong cảnh lưu đày, sống mà như đã chết.  Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi họ.  Qua ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Người hứa:  “Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh”.  Những khổ cực nơi miền đất lưu đày không những làm cho dân Chúa mất dần đi căn tính của họ, mà còn khiến họ đi theo lối sống của dân ngoại nghịch lại đường lối Thiên Chúa.  Tình trạng lưu đày của họ khác nào tình trạng của những kẻ chết nằm trong huyệt, không còn nhớ tới Thiên Chúa của họ nữa.  Cho nên việc đầu tiên khi Thiên Chúa làm cho họ được hồi sinh, đó là Người đưa họ ra khỏi huyệt “Ba-by-lon”, rồi đem họ về đất Ít-ra-en.  Tinh thần của Thiên Chúa nơi họ đã chết rồi, nên Người sẽ ban cho họ một thần khí mới.  Diễn trình hồi sinh được thực hiện do lòng từ bi của Thiên Chúa.  Người mở huyệt để đem họ lên, rồi đặt sự sống mới vào trong họ, sau cùng cho họ định cư trên đất Người đã ban cho họ .  Nhưng điều quan trọng nhất trong việc hồi sinh này là gì? Là để họ “nhận biết Đức Chúa là Thiên Chúa”!  Làm sống lại một mối tương quan đã chết do tội lỗi là việc Chúa làm cho Ít-ra-en dân Người, và cũng cho hết thảy chúng ta là con cái Người.

          Nếu chúng ta hiểu việc Thiên Chúa đặt Thần Khí của Người vào trong dân Chúa để cho họ được hồi sinh là một trong những điểm nền tảng của thần học Cựu Ước, thì việc Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Chúa Ki-tô ngự trong chúng ta cũng là một điểm nền tảng của thần học Tân Ước.  Thánh Phao-lô đã khẳng định việc thân xác chúng ta được sống lại là nhờ Thần Khí của Chúa Ki-tô.  Ngài viết:  “Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới”.  Ngài đề cập đến sự sống lại của thân xác, nhưng đồng thời cũng ám chỉ sự sống lại thiêng liêng của linh hồn chúng ta nữa.

          Đối với Tin Mừng Gio-an, dấu lạ được Chúa Giê-su thực hiện luôn nhằm nói lên một thực tại thiêng liêng, thí dụ phép lạ cho người mù được nhìn thấy là để hỗ trợ cho chân lý Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian.  Cũng vậy, dấu lạ Chúa Giê-su cho anh La-da-rô sống lại là để chứng minh Chúa là sự sống lại và là sự sống.  Cốt lõi của câu chuyện Tin Mừng hôm nay nằm trong những lời Chúa Giê-su hỏi bà Mác-ta:  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.  Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.  Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.  Chị có tin thế không?”  Tuy nhiên chúng ta gặp một chi tiết không kém quan trọng trong câu chuyện, đó là việc Chúa Giê-su biểu lộ lòng thương yêu của Người dành cho La-da-rô.  Người khóc trước mộ của anh.  “Kìa xem!  Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy!”  Chúng ta tin Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống.  Đúng vậy, nhưng điều cũng không kém quan trọng, đó là hãy xem, Chúa yêu thương mỗi người chúng ta biết chừng nào!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Có khi nào bạn thắc mắc về lời Chúa dạy:  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” không?  Tại sao Chúa không nói “Thầy là sự sống và sự sống lại”?  Đặt sự sống lại đi trước sự sống có ý nghĩa gì?  Suy niệm câu “Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, thánh Augustinô viết rằng trước hết Chúa nói ta phải qua ngả nào, rồi sau mới đi tới đâu.  Tức là ta phải đi trên đường Giê-su thì mới gặp được sự thật Giê-su và sự sống Giê-su.  Cũng vậy, ta cần được sống lại trong sự sống mới, rồi mới sống đời đời với Chúa!

      Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A