LỄ CHÚA HIỂN DUNG

Ý nghĩa cuộc Hiển Dung của Chúa Giê-su

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Đn 7:9-10, 13-14;  2 Pr 1:16-19;  Mt 17:1-9)

          Ở một nơi thiếu ánh sáng, chúng ta nhìn thấy mọi vật lờ mờ không rõ ràng.  Nhưng khi nơi ấy được ánh sáng rọi vào, tất cả trở nên sống động.  Trên sân khấu cũng vậy, khi các đèn chiếu bật lên, mọi sự đều rõ nét và thích hợp với khung cảnh trình diễn.  Chúng ta có thể nói biến cố Hiển Dung chính là thứ ánh sáng Thiên Chúa chiếu tỏa trên Chúa Ki-tô với ý nghĩa về con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su, cũng như ý nghĩa theo Chúa đối với các môn đệ Người và mọi Ki-tô hữu nữa.  Lời Chúa hôm nay là một kết hợp hài hòa để nói lên những ý nghĩa ấy.

          Trước hết có một người trong thời Cựu Ước đã được diễm phúc nhìn thấy tiền ảnh của Chúa Ki-tô, người đó là ngôn sứ Đa-ni-en.  Trong một thị kiến, ngài đã thấy “có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến”.  Rồi Đấng Lão Thành, tức Thiên Chúa Cha, đã trao cho Con Người “quyền thống trị, vinh quang và vương vị”, để “muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người”.  Con Người ấy chính là Đấng Ki-tô được sai đến trần gian, chịu chết và sống lại để thiết lập một vương quốc chẳng hề suy vong dành cho những ai được cứu độ.  Hình ảnh ngôn sứ Đa-ni-en thấy trong thị kiến chính là Chúa Giê-su vinh hiển sau khi Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.  Tuy nhiên Chúa Giê-su chỉ đạt được ánh sáng vinh quang qua con đường duy nhất là cuộc Thương Khó và sống lại từ kẻ chết.  Ý nghĩa này được diễn tả và củng cố trong biến cố Chúa Giê-su biến đổi hình dạng trước mặt một số môn đệ.

          Như chúng ta biết, sau khi Chúa Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó, môn đệ Người rơi vào tình trạng thất vọng chán nản.  Những điều Người báo trước không phù hợp với giấc mơ địa vị và giàu sang của các ông.  Chẳng lẽ gần ba năm trời họ đi theo Chúa chỉ là công dã tràng hay sao?  Chúa Giê-su đã đi guốc trong bụng các ông!  Người thấy cần phải giúp họ hiểu và xác tín về sứ mệnh của Người.  Lại nữa, Chúa Giê-su biết mình cũng cần phải quyết tâm thi hành sứ mệnh Chúa Cha trao phó và chống lại cám dỗ của Xa-tan, kẻ lừa dối luôn chờ dịp để tấn công Người.  Do đó, chúng ta nhận thấy những chi tiết của cuộc Hiển Dung hỗ trợ cho các mục đích này.  Trước hết là ánh sáng.  Ánh sáng chiếu tỏa trên dung nhan Người làm cho khuôn mặt Người chói lọi như mặt trời.  Ánh sáng chiếu tỏa cả trên y phục Người khiến nó trắng tinh như tuyết.  Ánh sáng ấy đã báo trước cho ánh sáng Phục Sinh của Người!  Tiếp đến là sự xuất hiện của hai nhân vật Cựu Ước:  ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a.  Hai ông đến với Chúa Giê-su là để “đàm đạo” với Người.  Đây không phải là câu chuyện hỏi thăm hoặc trà dư tửu hậu, mà là một cuộc nói chuyện quan trọng về đại sự, tức về cuộc Thương Khó Chúa Giê-su sắp phải chịu tại Giê-ru-sa-lem.  Nói chuyện trong cuộc Hiển Dung là nói để xác tín về sứ mệnh Đấng Ki-tô, sứ mệnh đã được nói đến trong Kinh Thánh Cựu Ước gồm Lề Luật (đại diện là ông Mô-sê) và các Ngôn sứ (đại diện là Ê-li-a).  Cuộc đàm đạo vừa giúp củng cố lý tưởng của Chúa Giê-su, vừa khích lệ các môn đệ Người hiểu rõ vai trò của Đấng Ki-tô mà Chúa Giê-su sắp hoàn tất.  Sau nữa là đám mây và tiếng phán ra từ đám mây.  Đám mây ám chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa toàn năng.  Tiếng nói phát ra từ đấy chính là tiếng nói của Thiên Chúa Cha.  Người vừa khích lệ Con Một Người bằng cách giới thiệu với nhân loại, vừa kêu gọi nhân loại “hãy vâng nghe” Con của Người. Thật là nhất cử lưỡng tiện!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Giờ đây chúng ta hãy trở lại với một trong ba nhân chứng trong cuộc Hiển Dung của Chúa Giê-su:  tông đồ Phê-rô.  Được chứng kiến Chúa Giê-su biến đổi hình dạng là một cảm nghiệm có một không hai của thánh Phê-rô và nó giúp ngài theo Chúa đến cùng.  Ngài chia sẻ:  cuộc Hiển Dung đã giúp ngài “càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ” nói về sứ mệnh của Chúa Giê-su.  Giấc mộng trần gian của ngài biến đổi thành cuộc đời can đảm bước theo con đường thập giá của Chúa, để phục vụ Người và anh chị em đồng loại.  Tiếng phán của Chúa Cha luôn văng vẳng trong tâm hồn, khích lệ Phê-rô luôn trung thành với Chúa và với sứ mệnh phục vụ Giáo Hội.  Bạn và tôi cũng phải dự phần vào cuộc Hiển Dung bằng cách biến đổi chính mình!                                                                                               

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A