LỄ CHÚA HIỂN LINH

Thiên Chúa tỏ mình ra cho ta nhận biết Người

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 60:1-6;  Ep 3:2-3a, 5-6;  Mt 2:1-12)

          Từ khi tội lỗi đi vào lịch sử nhân loại, loài người chúng ta trở thành xa lạ với Thiên Chúa, không muốn nhận biết Người là Chủ Tể của tạo vật mà chính Người đã dựng nên.  Mối thâm tình giữa Thiên Chúa với nguyên tổ A-đam và E-va nhạt phai, nếu không nói là con người đã trở thành thù địch với Thiên Chúa.  Tuy nhiên Chúa muốn cứu vãn mối tương quan đứt đoạn ấy và nhận lại chúng ta làm con cái Người.  Kế hoạch ân sủng khởi đầu bằng việc Chúa tỏ mình ra để chúng ta nhận biết Người và những gì Người đang làm cho chúng ta.  Người tỏ mình ra như ánh sáng đến phá tan bóng đêm tội lỗi đã bao trùm trên chúng ta (bài đọc 1).  Người cho chúng ta thấy gia nghiệp Người ban không chỉ dành riêng cho dân Do-thái, mà cho hết mọi người (bài đọc 2).  Để đáp lại sự mặc khải của Thiên Chúa, các nhà chiêm tinh từ phương Đông đã đón nhận bằng cách đến Giu-đê để thờ lạy Thiên Chúa giáng trần (bài Tin Mừng).

          Ngôn sứ I-sai-a đã thấy trước một tương lai sáng lạn của Ít-ra-en sau khi họ được trở về từ cuộc lưu đày.  Chúng ta có thể tưởng tượng ra khung cảnh tưng bừng nhộn nhịp khi dân chúng trở về tái thiết đất nước và xây dựng lại Giê-ru-sa-lem.  Đất nước trước kia chìm trong bóng tối của ách nô lệ ngoại bang giờ đây bừng sáng nhờ vinh quang Thiên Chúa.  Thánh đô Giê-ru-sa-lem trở thành nơi hội tụ của muôn dân nước kéo đến chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa.  Tuy nhiên tất cả hình ảnh tươi đẹp của ngày trở về cố hương là để báo trước về số phận mới của nhân loại khi Chúa đến cứu thoát họ khỏi tội lỗi và đưa họ về làm con cái Thiên Chúa.  Sự sung túc giàu có của Giê-ru-sa-lem là hình ảnh nói lên một nhân loại mới được đón nhận ơn cứu độ.  Nói tóm lại, sự thay đổi toàn bộ của nhân loại được thực hiện là nhờ Con Thiên Chúa, Đấng đã đích thân đến như ánh sáng của bình minh phá tan màn đêm tội lỗi.

          Nếu Thiên Chúa đã tỏ mình ra như Đấng Cứu Độ qua Chúa Giê-su Ki-tô, thì Người còn tỏ mình ra cho chúng ta như gia nghiệp để mọi người được thừa hưởng.  Gia nghiệp ấy chính là ơn cứu rỗi Thiên Chúa muốn ban cho mọi người, Do-thái cũng như dân ngoại.  Thánh Phao-lô đã coi kế hoạch Thiên Chúa cứu độ là kế hoạch phổ quát, nghĩa là không chỉ dành riêng cho dân Do-thái, nhưng cho cả dân ngoại nữa.  Ngài gọi đây là kế hoạch ân sủng, cũng như thánh Gio-an Tông đồ gọi Chúa Giê-su là sự “đầy tràn ân sủng và sự thật”, để rồi “từ nguồn ân sủng này, chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác” (Gio-an 1:14,16).  Quả là một mầu nhiệm, mầu nhiệm Đức Ki-tô!  Như vậy, qua mầu nhiệm Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã tỏ ra cho chúng ta biết Người muốn tất cả chúng ta được thừa kế gia nghiệp ơn cứu độ của Người.

          Thiên Chúa ban Đấng Cứu Độ cho chúng ta và Người muốn chúng ta tiếp nhận Đấng ấy.  Người đã soi sáng cho ba nhà chiêm tinh từ phương Đông đến để nhận biết Hài Nhi Giê-su là Đấng Ki-tô.  Họ đã trải qua những khó khăn, được ngôi sao lạ dẫn đến gặp Hài Nhi;  nói khác đi, họ đi tìm Đấng Cứu Độ và đã được diễm phúc nhận biết Người.  Chuyến đi tìm Đấng Cứu Độ của các nhà chiêm tinh được mô tả trong bài Tin Mừng như một hành trình đức tin của mọi Ki-tô hữu.  Giống như các nhà chiêm tinh được ngôi sao luôn hiện diện để dẫn đường, hành trình đức tin của chúng ta cũng được hướng dẫn do Chúa Thánh Thần hằng hoạt động trong tâm hồn chúng ta.  Giống như các nhà chiêm tinh đã “sấp mình thờ lạy” Hài Nhi, chúng ta cũng luôn một lòng thờ phượng và yêu mến Chúa với hết cả tâm hồn và thể xác chúng ta.  Giống như các nhà chiêm tinh “đã đi lối khác mà về xứ mình”, chúng ta cũng đi theo lối sống mới, lối sống dựa trên tinh thần của Chúa Ki-tô, để xứng đáng làm “con yêu dấu” của Cha trên trời.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúng ta có thể là những Ki-tô hữu lâu đời hoặc mới được ơn trở thành Ki-tô hữu.  Dù lâu đời hay tân tòng, tất cả chúng ta vẫn phải cùng nhau học biết và đón nhận “mầu nhiệm Đức Ki-tô”, tức là biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn và trung thành theo Chúa hơn.  Chúa vẫn tiếp tục “hiển linh”, tiếp tục tỏ mình ra cho chúng ta qua nhiều cách:  đọc, nghe và suy niệm Kinh Thánh, lãnh nhận bí tích, tiếp xúc với anh chị em, học hỏi những giáo huấn của Giáo Hội… Quan trọng là chúng ta có đón nhận Người hay không mà thôi!

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A