LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA

Phúc Lành Đầu Năm Của Thiên Chúa

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Ds 6:22-27;  Gl 4:4-7;  Lc 2:16-21)

          Năm Mới chúng ta có những lời chúc tốt đẹp, những lời chúc chúng ta nói với người khác hoặc người khác nói với chúng ta.  Những lời chúc ấy thường đóng khung trong một số công thức và nhiều khi được người ta lập lại như con vẹt.  Hôm nay, Thiên Chúa cũng bảo ông Mô-sê dạy cho A-ha-ron và các con một công thức chúc lành chắc chắn sẽ đem ân phúc đến cho dân Ít-ra-en.  Người phán:  “Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này:  ‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em!  Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và rủ lòng thương anh em!  Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh em!” (bài đọc 1).  Vậy Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói gì về phúc lành Chúa muốn ban cho chúng ta?

          Trước hết chúng ta hãy nhìn qua nội dung của lời chúc lành Thiên Chúa dạy cho Mô-sê.  Thay vì nói đến những gì chúng ta sẽ lãnh nhận được do việc chúc phúc, lời chúc lành chỉ nhắc tới một vài động tác của Thiên Chúa:  tươi nét mặt nhìn đến, rủ lòng thương, ghé mắt nhìn.  Nói khác đi, lời chúc lành dường như chỉ muốn mô tả một hình ảnh Thiên Chúa, chứ không nói đến những ân phúc chúng ta mong đợi.  Vậy thì những động tác kia của Thiên Chúa có phải là những ân phúc chúng ta mong đợi không?  Có chứ!  Nhưng trước khi tìm hiểu, chúng ta hãy nghĩ lại xem mình muốn gì qua những lời chúc chúng ta thường nói với nhau dịp đầu năm hoặc những ngày kỷ niệm.  Nào là mạnh khỏe, an khang, thăng quan tiến chức, làm ăn phát tài… Toàn là những điều tốt liên hệ tới đời sống hằng ngày hoặc tương lai.  Tuy nhiên đó vẫn là những lời chúc, chưa chắc chắn sẽ xảy ra.  Bây giờ chúng ta hãy nghe lại lời chúc lành mà A-ha-ron nói với dân Ít-ra-en.  “Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em!”  Thánh Vịnh bảo chúng ta rằng nếu Chúa chấp tội hoặc nổi giận, thì ai sống nổi?  Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, đáng cho Chúa nổi giận.  Vậy mà giờ đây, Chúa “tươi nét mặt” nhìn chúng ta, lại còn “rủ lòng thương” chúng ta nữa, thì quả thực là một phúc lành vô cùng lớn lao!  Tiếp đến là động tác “ghé mắt nhìn” và “ban bình an” của Thiên Chúa.  Ghé mắt nhìn có nghĩa là quan tâm đến.  Chúa Giê-su quả quyết với chúng ta rằng thậm chí một sợi tóc trên đầu chúng ta rụng xuống cũng không ngoài sự quan tâm của Thiên Chúa Cha.  Người hằng quan phòng lo lắng cho chúng ta.  Điều người quan tâm nhất về chúng ta là muốn chúng ta được “bình an”.  Vì thế, Chúa mới quyết định một kế hoạch giúp chúng ta được hòa giải với Người, được thay đổi thân phận từ thù địch trở thành con cái Chúa.

          Qua đoạn thư gửi tín hữu Ga-lát, thánh Phao-lô đã giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của lời chúc lành nói trên.  Ngài đề cao vai trò của Chúa Giê-su, Đấng được Chúa Cha sai đến với sứ mệnh chuộc tội cho chúng ta và phục hồi chức phận làm con cái Thiên Chúa.  Để bảo đảm cho chức phận ấy của chúng ta, Thiên Chúa Cha còn sai Thánh Thần đến, để nâng đỡ chúng ta và giúp chúng ta mạnh dạn gọi Thiên Chúa là “Áp-ba, Cha ơi!”  Như vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta đã được biểu lộ rõ ràng và đầy tràn.  Hiện thân của lòng thương xót ấy đang nằm trong máng cỏ chính là Hài Nhi Giê-su.  Những người được diễm phúc chăm sóc cho “lòng thương xót nhập thể” là Mẹ Ma-ri-a và thánh cả Giu-se.  Các người chăn chiên là những người đầu tiên đến lãnh nhận phúc lành của Thiên Chúa.  Tất cả những người này đều là những người nghèo khó, mộc mạc.  Có lẽ họ mới là những người mong đợi những lời cầu chúc chúng ta thường nói với nhau dịp đầu năm.  Nhưng họ lại được lãnh nhận những phúc lành của Thiên Chúa, được Người “tươi nét mặt nhìn đến” và “rủ lòng thương”.  Mẹ Ma-ri-a, thánh Giu-se và các người chăn chiên đã giúp chúng ta hiểu “phúc lành” đích thực mà Thiên Chúa muốn chúng ta lãnh nhận được là gì.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Tại nhiều giáo xứ Việt Nam, chúng ta có thói quen tốt là chúc tuổi Chúa ngày mùng Một Tết.  Hôm nay đầu năm Dương lịch, Chúa muốn chúc lành cho chúng ta.  Lời chúc của Người mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng “Khuôn mặt Lòng Thương Xót” lần nữa, để chúng ta xác tín rằng chúng ta có Cha trên trời là Đấng giầu lòng thương xót!

              Lm Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A