LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Thánh Thể là tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Đnl 8:2-3, 14-16;  1 Cr 10:16-17;  Ga 6:51-58)

          Có bao giờ chúng ta thắc mắc tại sao khi thêm Năm mầu nhiệm sự sáng vào kinh Mân Côi, thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II lại chọn việc Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể làm mầu nhiệm thứ năm không?  Chắc chắn có nhiều lý do.  Nhưng lý do đáng kể nhất có lẽ là ngài muốn chúng ta xác tín rằng việc thiết lập Bí tích Thánh Thể rất quan trọng, vì nó nói lên tột đỉnh tình yêu Thiên Chúa.  Tình yêu ấy được diễn tả qua Phụng vụ Lời Chúa hôm nay khi Thiên Chúa nuôi dưỡng dân Ít-ra-en trong hoang địa và khi Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” (Mát-thêu 28:20).

          Sự sinh tồn của con người được bảo đảm do hai nhu cầu khẩn thiết nhất, đó là được nuôi dưỡng và được yêu thương.  Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương luôn chăm sóc con cái Người.  Đề tài này là đề tài ưa thích nhất của Chúa Giê-su khi Người giảng dạy dân chúng.  Chúa không hề ngừng và mỏi mệt nói về đề tài này.  Với tính cách là Mô-sê Mới, Chúa Giê-su quảng diễn chủ đề này trong Bài giảng trên núi và nhiều dịp khác.  Vậy ông Mô-sê của Cựu Ước đã nói gì về đề tài này?  Ông nhắc nhở dân Ít-ra-en về hành trình Thiên Chúa đã dẫn họ ra khỏi Ai-cập về Đất Hứa.  Đó là hành trình qua sa mạc đầy thử thách.  Với số người đông đảo ở giữa sa mạc, nhu cầu ăn uống không dễ gì giải quyết.  Trong Tân Ước, chỉ với dăm ngàn người mà các môn đệ Chúa Giê-su cũng đành bó tay.  Ông Phi-líp-phê tính toán:  Có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút!  Đừng lo, cứ tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, tin vào tình yêu của Người.  Thế là dân Ít-ra-en liền có ngay man-na, “của ăn anh em và cha ông anh em chưa từng biết”;  còn dăm ngàn người theo Chúa Giê-su để nghe giảng thì được ăn bánh và cá dư thừa.  Nuôi dưỡng dân chúng trong sa mạc và nơi hoang vắng là hành vi yêu thương của Thiên Chúa.  Qua việc Chúa nuôi dưỡng dân Chúa về phần xác, Người muốn biểu lộ lòng yêu thương với họ.  Ông Mô-sê luôn nhắc đến sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa bên cạnh dân Ít-ra-en “suốt bốn mươi năm trong sa mạc”.  Ban của ăn man-na và luôn ở lại với họ là cách Thiên Chúa yêu thương dân Người.

          Cũng vậy, việc lập Bí tích Thánh Thể là hành vi yêu thương tột đỉnh của Chúa Giê-su đối với chúng ta.  Giống như dân Ít-ra-en cần của ăn phần xác, chúng ta cần của ăn thiêng liêng để được dưỡng nuôi trong hành trình đi qua sa mạc trần gian này.  Khi lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su đã thực hiện lời hứa ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, giống như Thiên Chúa đã đồng hành với dân Ít-ra-en suốt bốn mươi năm qua sa mạc.

          Nếu chúng ta chỉ dừng lại trong ý nghĩ man-na và bánh là những của ăn phần xác, thì quả là thiếu sót.  Ông Mô-sê và Chúa Giê-su muốn dẫn chúng ta đi xa hơn.  Ông Mô-sê giải thích rằng mục đích Thiên Chúa ban man-na là để “anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra”.  Còn Chúa Giê-su, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều và trong bài giảng tại hội đường Ca-phác-na-um, Người đã khẳng định:  “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.  Đúng vậy, Chúa Giê-su là Ngôi Lời làm người phàm xuống với chúng ta, và Người chính là bánh bởi trời và là “mọi lời miệng Đức Chúa phán ra” để dạy chúng ta sống như con cái của cùng một Cha trên trời.  Thế mà “Lời của Thiên Chúa” lại làm cho nhiều người nghe chướng tai và muốn bỏ đi!  May thay, còn có Phê-rô và các môn đệ Chúa ở lại, vì:  “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Mẹ hỏi em bé:  Con yêu mẹ thế nào?  Nó dang tay ôm lấy mẹ và nói:  Như thế này!  Chúng ta hỏi Chúa Giê-su:  Còn Chúa, Chúa yêu con thế nào?  Người dang hai tay như trên thập giá và trả lời:  Như thế này con à!  Thánh Thể lập lại lễ hy sinh của Chúa Giê-su trên thánh giá và lời Người hứa luôn ở lại với chúng ta đã thực hiện điều Người quả quyết:  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.  Thánh Thể giúp ta sống muôn đời, ta hãy lãnh nhận!

 

     Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A