CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Cuộc Đổi Mới Sau Phục Sinh Của Chúa Ki-tô

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cv 2:42-47;  1 Pr 1:3-9;  Ga 20:19-31)

          Sau cơn mưa trời lại sáng.  Một tuần sau khi Chúa sống lại, Phụng vụ Lời Chúa bắt đầu từ Chúa Nhật II Phục Sinh trình bày cho chúng ta tất cả những đổi mới trong mọi lãnh vực cuộc sống như đức tin, tâm hồn, lối sống, đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn.  Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy sự canh tân về đức tin là nguyên lý đổi mới mọi sự.  Tiêu biểu là trường hợp tông đồ Tô-ma.  Tiếp đến, thánh Phê-rô nói đến “niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại”.  Còn bài trích sách Công Vụ Tông Đồ giới thiệu với chúng ta một nếp sống mới của cộng đồng Ki-tô hữu tiên khởi.  Tất cả những đổi mới này đều là nhờ Phục Sinh.

          Bài Tin Mừng kể lại hai thời điểm trong cuộc đổi mới đức tin của tông đồ Tô-ma, có lẽ của những tông đồ khác nữa.  Trước hết là “vào chiều ngày thứ nhất trong tuần”, Chúa Phục Sinh hiện ra với các tông đồ trong căn nhà cửa đều đóng kín.  Từ thái độ sợ hãi người Do-thái, các môn đệ Chúa đã trở thành những người “vui mừng vì được thấy Chúa” và được nhận lãnh Thánh Thần.  Tiếc thay ông Tô-ma lại vắng mặt nên không được diễm phúc nhận sự biến đổi ấy!  Trở về và nghe anh em kể lại việc Chúa hiện ra, Tô-ma không tin, rồi còn đòi chứng cớ hiển nhiên. Nhưng Chúa vẫn dành cho Tô-ma một cơ hội khác.  Đó là “tám ngày sau”, Chúa lại đích thân đến, dường như chỉ vì Tô-ma!  Chúa muốn “đổi mới” nốt con người cứng lòng tin này.  Sau lời mời gọi của Chúa xin Tô-ma hãy sờ vào vết đinh trên tay chân Chúa và thọc ngón tay vào cạnh sườn Người, ông đã quay một trăm tám mươi độ, chẳng những đức tin của ông đổi mới mà còn sâu xa đến nỗi ông phải thốt lên những lời lẽ vô cùng cảm động:  “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”  Nhờ Tô-ma, Chúa Giê-su còn cho chúng ta thấy một chiều kích sâu xa của đức tin, là “Phúc thay những người không thấy mà tin!”

          Đức tin đổi mới của các tông đồ và môn đệ Chúa đã  đưa một luồng sinh khí mới vào đời sống cộng đoàn Ki-tô tiên khởi.  Chắc chắn sự đổi mới ấy là tuyệt vời, nên đã được ghi chép lại trong sách Công Vụ Tông Đồ.  Một trong những đặc nét của đời sống cộng đoàn Giê-ru-sa-lem được đề cao chính là tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung.  Yêu thương là hoa quả đầu mùa của Phục Sinh.  Hạt giống yêu thương đã nảy mầm cùng với sự sống lại của Chúa và phát triển trong cộng đoàn Ki-tô hữu.  Những lời Chúa giảng dạy về yêu thương giờ đây được thể hiện qua thực tại tín hữu hợp nhất và chia sẻ với nhau tất cả những gì mình có.  Lối sống mới này gặp thấy trong mọi lãnh vực, từ việc thờ phượng cho đến cuộc sống thường ngày.  Mọi người đều nghĩ đến nhau, chăm sóc cho nhau vật chất cũng như tinh thần, để thực thi lời Chúa dạy:  Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em.  Sách Công Vụ cũng không quên ghi lại cảm tưởng của những người ngoài Ki-tô giáo cũng như sự phát triển của cộng đồng mới này:  “Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến.  Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ”.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Cùng với sự sống lại của Chúa Giê-su Ki-tô, cộng đoàn tín hữu tiên khởi và mọi sự được đổi mới.  Họ đã sống đích thực tinh thần Phục Sinh.      Vậy chúng ta, những Ki-tô hữu ngày nay, làm thế nào để cho Chúa Phục Sinh đổi mới chúng ta đây?  Trong bài đọc 2, thánh Phê-rô chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm đổi mới của ngài.  Trước hết ngài khẳng định với chúng ta rằng nền tảng của đổi mới chính là việc Thiên Chúa cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại.  Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta mang một căn tính mới làm con cái Chúa.  Chúa Giê-su đã cho chúng ta được đồng thừa kế gia sản của Người, tức những gì đã dành cho Người ở trên trời.  Sống niềm hy vọng được thừa hưởng gia sản vĩnh cửu đã được thánh Phê-rô gọi là “niềm hy vọng sống động”.  Hy vọng sống động không ngồi chờ sung rụng, đợi thời cơ may mắn đến, nhưng là giữ vững niềm tin vào Chúa Phục Sinh, dù “còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách”.  Hy vọng sống động biểu lộ qua việc tích cực sống những giá trị Tin Mừng, dù những giá trị ấy đi ngược lại lối sống của thế gian.  Tóm lại đó là lối sống của những người đang được cứu độ!                   

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A