CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Sống dồi dào nhờ vị Mục Tử Nhân Lành

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cv 2:14a, 36-41;  1 Pr 2:20b-25;  Ga 10:1-10)

          Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày một cộng đoàn những người được phục sinh sống tràn đầy sự sống của Chúa Giê-su, vị Mục Tử Nhân Lành.  Họ nhận được sự sống mới từ Đấng được Thiên Chúa cho sống lại từ kẻ chết và sự sống ấy được chính Chúa Giê-su, Mục Tử Nhân Lành, tiếp tục chăm sóc và làm cho phát triển mỗi ngày một hơn.  Trong bài giảng đầu tiên (bài đọc 1), thánh Phê-rô đã nói cho dân chúng Giê-ru-sa-lem biết chúng ta được sự sống mới là nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-su, “Đức Chúa và Đấng Ki-tô”.  Khi nói về sứ vụ mục tử của Người, Chúa Giê-su đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cái cửa chuồng chiên (bài Tin Mừng).  Sau hết là lời thánh Phê-rô, vị mục tử tiên khởi tiếp nối sứ vụ chăn chiên của Chúa Giê-su, đã kêu gọi các Ki-tô hữu hãy “quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em”.

          Khi nói về sự sống mới, thánh Phê-rô cho thấy rằng để lãnh nhận, chúng ta phải “sám hối, chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su để được ơn tha tội, và sẽ nhận được ân huệ Thánh Thần”.  Đây là một diễn trình tuyệt vời.  Bước đầu tiên là sám hối, nghĩa là chúng ta chuẩn bị để được thay đổi, sẵn sàng bỏ lại lối sống cũ để đón nhận lối sống mới, bỏ đi căn tính cũ để đổi lấy căn cước mới, tức là làm con Chúa.  Bước thứ hai là được rửa tội nhân danh Chúa Giê-su.  Sự thanh tẩy này chủ yếu là xóa bỏ tội tổ tông nơi chúng ta, tội đã biến chúng ta thành thù địch với Thiên Chúa.  Chính ở bước này, chúng ta nhận căn tính mới làm con Chúa.  Cuối cùng, chúng ta lãnh hãy nhận ơn Thánh Thần, vì Người là sức sống mới, đồng thời cũng dẫn dắt chúng ta tiếp tục sự sống mới này.  Chúng ta thử tưởng tượng nếu toàn thể cộng đoàn Ki-tô đều là những người mang sự sống mới ấy, thì sức sống sẽ phong phú biết chừng nào!

          Một cộng đoàn sống động như vậy cần phải được chăm sóc do bàn tay Chúa Giê-su, vị Mục Tử Nhân Lành.  Chúng ta cũng nên biết thánh Gio-an ghi lại lời giảng về Mục Tử Nhân Lành này là để cho thấy sự tương phản giữa Chúa Giê-su và các nhà lãnh đạo tôn giáo, tức các mục tử nhà Ít-ra-en, hay đúng hơn là những “kẻ trộm, kẻ cướp”.  Chúa nói về sự sống của các con chiên của Người như sau.  Trước hết, Người ví mình là cửa chuồng chiên.  Cái cửa vô cùng quan trọng, vì ngoài mục đích ngăn chặn kẻ trộm cướp khi nó được đóng lại, nó còn được mở ra để chiên gặp đồng cỏ xanh tươi mà sống.  Tiếp đến, Chúa Giê-su mô tả công việc chăn chiên, hay nói đúng hơn, mô tả mối tương quan mật thiết giữa Người với các con chiên, nhất là sự chăm sóc thương yêu của Mục Tử Nhân Lành.  Chiên thì nhận ra tiếng Mục Tử, còn Mục Tử thì nhận biết từng con chiên một.  Đó là mối tương quan đem lại sự sống, nhưng cũng là mối tương quan đưa con chiên tiến dần đến mục đích được hoàn toàn cứu độ.  Chúa Giê-su đã nói lên mục đích cứu độ này:  “Tôi là cửa.  Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”.  Chiên qua cửa mà vào thì được cứu khỏi thú dữ và nguy hiểm.  Còn chúng ta nhờ Chúa mà vào vương quốc Người thì được cứu khỏi quyền lực ma quỷ và tội lỗi.  Tóm lại, sứ vụ của vị Mục Tử Nhân Lành là “đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào”.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Có một chi tiết trong bài Tin Mừng rất lý thú, nhưng có lẽ chúng ta ít để ý.  Đó là khi Chúa Giê-su nói đến tầm quan trọng của cửa chuồng chiên và công việc chăn chiên của mục tử, thì “người Do-thái” – thuật ngữ Gio-an ám chỉ kẻ thù của Chúa Giê-su – không hiểu.  Họ không muốn hiểu đấy!  Vì họ là các nhà lãnh đạo Do-thái, những kẻ “đến trước” Chúa Giê-su và là những kẻ “trộm cướp” trèo qua lối khác mà vào ràn chiên.  Còn Chúa Giê-su, Người là Cửa chuồng chiên, là Mục Tử Nhân Lành, nên chắc chắn Người sẽ cho chúng ta được sống và sống dồi dào.  Vậy làm sao để được sống dồi dào?  Thánh Phê-rô chỉ cho chúng ta biết con đường sống.  Ngài nhắc nhở chúng ta về một chân lý:  “Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em”.  Chúng ta đừng quên quá khứ và hãy sống hiện tại.  Quá khứ, ta là “những con chiên lạc”, nhưng nay ta đã được Chúa đi tìm và đưa về đoàn chiên của Thiên Chúa.  Quá khứ, ta đã theo lối sống tội lỗi, thì hiện tại ta hãy nhờ Thánh Thần mà sống đời sống mới!

      Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A