SỨ ĐIỆP PHỤC SINH

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT PHỤC SINH, năm A

Cv 10, 34.37-43     Cl 3, 1-4    Ga 20, 1-9

 

Tin Mừng Phục Sinh mà hôm nay chúng ta công bố là hễ có Thứ Sáu Thánh thì cũng có Chúa Nhật Phục Sinh. Tin Mừng hay Sứ điệp Phục Sinh cũng chính là Đức Giêsu sống lại, Ngài vẫn sống và đang hoạt động trong cuộc đời của chúng ta, trong thế giới chúng ta đang sống. Tin Mừng Phục Sinh cũng chính là không phải chúng ta phải đợi lúc chết mới có thể tham dự vào mầu nhiệm Phục Sinh, nhưng chúng ta vẫn có thể tham dự vào mầu nhiệm này khi chúng ta đang sống, đang có mặt giờ này đây, trong thánh lễ Phục Sinh mà chúng ta đang cử hành. Để làm được điều ấy, chúng ta mọi người hãy mở rộng tâm hồn, mở rộng con tim để đón nhận ơn cứu độ chính Chúa Phục Sinh đã ban cho nhân loại cách đây hơn hai ngàn năm…

Thánh Phaolô so sánh thân xác trước khi sống lại như một hạt giống và thân xác sau khi sống lại như một cây non trồi lên từ hạt giống ấy. Do đó, trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corintô, Ngài viết :” Và cái ngươi gieo, hẳn không phải là cái hình thể sẽ hóa ra sau mà ngươi gieo, nhưng là một hạt trơ trụi, tỉ như hạt lúa hay thứ giống nào khác…Cũng vậy về sự kẻ chết sống lại:  gieo xuống trong hư hoại, sống lại trong bất hoại; gieo xuống trong ô nhục, sống lại trong vinh quang; gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong quyền năng;gieo xuống là xác khí huyết, sống lại là xác thần thiêng! Nếu có xác khí huyết, thì cũng có xác thần thiêng ! ( 1 Co 15, 37.42-44 ). Đặc biệt trong lá thư này, thánh Phaolô bảo rằng chúng ta sẽ tham dự vào sự Sống lại của Chúa Giêsu, Ngài viết :” Nhưng kỳ thực, Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, tiên thường của các vong linh. Vì chưng sự chết do bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng do bởi một người.Quả thế, cũng như nơi Ađam mọi người đều phải chết, thì trong Đức Kitô, mọi người cũng sẽ được tác sinh…Và cũng như ta đã mang hình ảnh người trần ai, ta cũng hãy mang lấy hình ảnh của người thiên thai “( 1 Co 15, 20-22.49 ). Tuy nhiên, thánh Phaolô khuyên chúng ta đi xa hơn thế nữa là chúng ta có thể tham dự vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu ngay bây giờ không cần phải đợi đến lúc chết…

Maria Mađalêna đã có kinh nghiệm về sự Phục Sinh của Đức Giêsu. Kinh nghiệm của Maria Mađalêna là do sự can thiệp, do bàn tay của chính Thiên Chúa. Maria Mađalêna kể lại biến cố ngôi mộ trống cho Phêrô và Gioan người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Cả Phêrô và cả Gioan đã tận mắt chứng kiến sự kiện mồ trống. Ngôi mộ trống là thách đố lớn cho những người hoài nghi, những người không tin, chỉ dừng chân bên ngoài, tuy nhiên, nó lại là bằng chứng hùng hồn, bằng chứng đức tin cho những ai dám bước vào trong ngôi mộ trống. Vâng, tảng đá được lăn ra không phải là để Chúa Phục Sinh bước ra nhưng là để mọi người có đức tin bước vào và nhận ra Chúa đã khải hoàn từ trong kẻ chết. Ngôi mộ trống là bằng chứng sâu xa, siêu vời cho tất cả nhưng kẻ có đức tin.

 

Giờ đây, lúc này, chúng ta có thể tham dự vào sự Phục Sinh và năng lực Phục Sinh của Đức Kitô. Mỗi lần chúng ta sống yêu thương, bác ái, xóa bỏ hận thù, đẩy xa tỵ hiềm là chúng ta tham dự vào năng lực quyền năng Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Mỗi lần chúng ta sống hy vọng, tin tưởng là chúng ta tham dự vào mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô.

Mỗi lần ngã, chúng ta tiếp tục can đảm chỗi dậy, vươn cao, đầu cao mắt sáng là chúng ta tham dự vào mầu nhiệm Phục Sinh.

Chúa Giêsu  đã giảng dạy, đã làm phép lạ, đã công bố Nước Trời, nhưng tất cả nhân loại sẽ thấy, sẽ hiểu, sẽ học được nhiều điều nếu tất cả chúng ta dám bước vào ngôi mộ trống, chúng ta sẽ học được rất nhiều điều nơi Đức Giêsu Phục Sinh. Đức Kitô đã chinh phục thế giới, muôn người qua cái chết và sự sống lại của Người. Chúng ta cũng có thể chinh phục được những người khác nếu chúng ta đặt tin tưởng nơi Người. Đó là tất cả những gì gì làm nên sự Phục Sinh và đó là tất cả những gì chúng ta mừng lễ Phục Sinh hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con dám bước vào bên trong ngôi mộ trống và chúng con hiểu, chúng con tin và nhận ra Chúa đã Phục Sinh. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Maria Mađalêna đã có kinh nghiệm gì về sự Phục Sinh của Chúa ?

2.Ngôi mộ trống có ý nghĩa gì ?

3.Tại sao Gioan tới mộ trước mà Ông chưa vào ?

4.Khi Gioan vào trong mộ, Ông đã lam sao ?

5.Đối với Ông Bà Anh Chị Em, ngôi mộ trống có ý nghĩa gì ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm A