CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Làm chứng cho sự Phục Sinh của Chúa Giê-su

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cv 10:34a, 7-43;  Cl3:1-4;  Ga 20:1-9)

          Biến cố Phục Sinh kết thúc một giai đoạn trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhưng lại mở ra một quãng đường mới đưa chúng ta về quê hương đích thật trên trời.  Vì thế, Giáo Hội không dừng lại ở sự sống lại của Chúa Giê-su để chỉ biết chiêm ngưỡng cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa, nhưng còn mời gọi chúng ta hãy dùng cả cuộc sống mình để làm chứng cho Chúa Phục Sinh nữa.  Những chứng nhân đầu tiên như bà Ma-ri-a Mác-đa-la, ông Phê-rô và Gio-an cùng các tông đồ đã là những gương mẫu làm chứng cho sự sống lại của Chúa.  Ngoài việc làm chứng cho Chúa Phục Sinh, chúng ta còn phải sống tinh thần Phục Sinh, theo lời khuyên của thánh Phao-lô là hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới nữa.

          Bài Tin Mừng giới thiệu với chúng ta ba chứng nhân đầu tiên:  bà Ma-ri-a Mác-đa-la, ông Phê-rô và môn đệ Chúa thương mến.  Cả ba người đều đi đến mộ Chúa, kẻ trước người sau.  Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng động lực chung khiến cả ba đi đến mộ Chúa chính là do lòng yêu mến của họ đối với Người.  Dù Chúa còn sống trước kia hay đang nằm trong mộ bây giờ, lòng yêu mến của họ vẫn không thay đổi.  Lúc nào họ cũng muốn ở với Chúa.  Do đó, dù “sáng sớm lúc trời còn tối”, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đã vội vã đi đến mộ Chúa.  Rồi hai tông đồ Phê-rô và môn đệ Chúa thương mến, vừa nghe bà Ma-ri-a báo tin “người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ” là ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến mộ.  Nhưng đối với họ, đó chỉ là những gì họ nhìn thấy lúc đầu.  Họ cần bước thêm một bước nữa để tiến tới niềm tin rằng Chúa Giê-su đã sống lại từ kẻ chết.  Vậy với bà Ma-ri-a, bước kế tiếp này là bà được Chúa tỏ mình ra khi bà đứng bên ngoài mộ mà khóc.  Chính là Chúa đã gọi tên bà, chứ không phải “ông làm vườn” như bà tưởng!  Tiếng gọi “Ma-ri-a!” đã đưa bà tới đức tin vào Chúa Phục Sinh.  Còn với tông đồ Gio-an và môn đệ Chúa thương mến, những dấu vết Chúa để lại như các băng vải tẩm liệm để một chỗ, khăn che mặt được cuộn lại và xếp riêng một nơi, đã giúp các ông “thấy và đã tin”.  Cuối cùng chính đức tin này họ sẽ đem chia sẻ với người khác, như chúng ta thấy ông Phê-rô đã làm chứng cho Chúa qua bài giảng đầu tiên cho dân ngoại tại nhà ông Cô-nê-li-ô ở Xê-da-rê.

          Bài giảng của ông Phê-rô giới thiệu Chúa Giê-su là Đấng “xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người”.  Rồi Phê-rô nói về sứ mệnh của Chúa Giê-su “đi tới đâu là thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế”.  Đặc biệt hơn cả, ông Phê-rô không ngần ngại làm chứng về cuộc Thương Khó, cái chết và nhất là sự Phục Sinh của Chúa Giê-su.  Ông quả quyết mình là chứng nhân đã được Thiên Chúa tuyển chọn để làm chứng rằng Chúa Giê-su “là Đấng Thiên Chúa đặt làm Thẩm Phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết”.  Ông cũng không quên lập lại lời các ngôn sứ nói về Chúa Giê-su rằng “phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội”.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Làm chứng cho Chúa Giê-su phục sinh không chỉ là bổn phận của những môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su, mà còn là bổn phận của các Ki-tô hữu mọi thời mọi nơi.  Nhưng làm chứng thế nào?  Thánh Phao-lô góp ý với chúng ta như sau.  Trước hết chúng ta xác tín mình “đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô”, nghĩa là được sống lại trong sự sống mới là Chúa Ki-tô và mang căn tính mới là con cái Thiên Chúa.  Căn tính mới này đòi chúng ta phải hướng lòng trí về trời, tức là hướng về “những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”.  Thánh Phao-lô còn diễn tả sự sống mới này bằng một định luật thực tế:  “Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”.  Đúng vậy, ngài đã để cho đời sống mình được biến đổi để trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô”.  Qua kinh nghiệm bản thân, ngài nhắn nhủ chúng ta hãy để cho đời sống mới của chúng ta luôn kết hợp với Chúa Ki-tô, hoặc nói theo ngôn từ của ngài là chúng ta phải làm sao giữ sự sống mới của ta “tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa”.  Như thế, sự hiện diện và hoạt động của Chúa Ki-tô trong chúng ta sẽ giúp chúng ta được hưởng phúc trường sinh sau này.  Vậy chúng ta có sẵn sàng sống lại với Chúa trong đời sống mới và để cho việc kết hợp với Chúa thay đổi lối sống của chúng ta không?       

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A