CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN       

Chúng ta là muối và ánh sáng cho đời

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 58:7-10;  1 Cr 2:1-5;  Mt 5:13-16)

          Đào tạo là giúp cho một người mỗi ngày nhìn thấy rõ hơn con người và sứ mệnh tương lai của mình.  Qua lăng kính Tám Mối Phúc, Chúa Giê-su đã giúp chúng ta nhận ra mình sẽ làm môn đệ Chúa nổi bật hơn về phương diện nào.  Tuy nhiên làm môn đệ Chúa là mang một sứ mệnh thích hợp với tài năng của mình, để cùng với Chúa Giê-su giúp cho nhân loại và thế giới này được luôn thay đổi tốt đẹp hơn.  Một trong những mục tiêu của sứ mệnh người môn đệ Chúa là làm muối cho đời và làm ánh sáng cho trần gian.  Đấng đã phán "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8:12) hôm nay Người mời gọi chúng ta suy nghĩ về vai trò làm ánh sáng thế gian của chúng ta ngay tại môi trường chúng ta đang sống.

          Trước hết chúng ta hãy chiêm ngưỡng Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian.  Ánh sáng thế gian Chúa Giê-su nói ở đây không phải thứ ánh sáng được đo lường bằng bao nhiêu ngọn nến (lumen), mà bằng những việc làm chia sẻ cơm áo cho người nghèo đói (bài đọc 1).  Ngôn sứ I-sai-a đã nhắc nhở dân ít-ra-en phải trở nên thứ ánh sáng này, để không những ánh sáng ấy phá tan đi những u tối của chính họ, mà còn giúp các dân tộc chung quanh nhờ đó nhận biết Thiên Chúa.  Khi cho thấy hình ảnh “Ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông… Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi”, ngôn sứ I-sai-a ám chỉ đến Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian.  Đúng vậy, lời giảng và việc làm của Chúa Giê-su quả là ánh sáng xuất hiện làm tan biến đi những u tối của nhân loại là bệnh tật khổ đau, bóng đêm của tội lỗi và sự chết.  Lối sống của Chúa Giê-su và lời Người là ánh sáng soi đường chúng ta (Tv 119:105), giúp chúng ta sống đích thực là con cái Thiên Chúa.

          Thực thi vai trò làm ánh sáng thế gian, Chúa Giê-su còn muốn ánh sáng Người chiếu tỏa qua các môn đệ.  Người không chỉ sai họ đi để đem ánh sáng cho người khác, nhưng để là ánh sáng cho trần gian.  Nếu chỉ là công việc đem ánh sáng đến cho người khác, thì có thể chúng ta vẫn còn là một bóng tối không cần được thay đổi.  Nhưng nếu chúng ta là ánh sáng, thì điều này đỏi chúng ta phải rũ bỏ mọi bóng tối để đón nhận ánh sáng.  Lối sống của bóng đêm tội lỗi phải được thay thế bằng lối sống theo Thần Khí của Chúa Ki-tô.  Cách ứng xử tàn ác của thế gian phải được thay thế bằng cách sống lòng Chúa thương xót.  Khi ấy, “những công việc tốt đẹp” chúng ta làm sẽ giúp người khác nhận biết Thiên Chúa là Cha tốt lành, là Đấng giàu lòng thương xót.  Thêm vào sứ mệnh làm ánh sáng cho thế gian để họ tôn vinh Thiên Chúa, chúng ta còn có sứ mệnh làm muối cho đời.  Ánh sáng giúp cho người ta nhận biết Thiên Chúa, còn muối lại có sứ mệnh đặc biệt khác, đó là muối cho đời mặn lại.  Muối có hiệu năng làm thay đổi, biến món ăn nhạt nhẽo thành mặn mà, giữ thức ăn khỏi bị thối rữa.  Thế giới và nhân loại này đang đứng trước hiểm họa nhạt nhẽo tình người và thối rữa luân thường đạo lý.  Chúng ta hãy lập lại những lời của Chúa Giê-su để thấy rõ Người cần đến bàn tay cộng tác của chúng ta.  “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…”  Nói như thế, Chúa tin tưởng và trao cho chúng ta một trách nhiệm lớn lao:  là gìn giữ những gì là tốt đẹp và đạo đức thánh thiện của đời sống chúng ta và anh chị em;  và giúp cho người khác nhận biết Thiên Chúa để họ tôn vinh Người.  Chúa nhìn thẳng vào mỗi người chúng ta và mời gọi:  Chính con, hỡi môn đệ yêu dấu của Thầy, con hãy là muối và ánh sáng ngay trong gia đình con, trong trường học của con và trong sở làm của con.  Thầy tin tưởng nơi con”.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Trong tiến trình làm môn đệ Chúa, chúng ta được biến đổi dần dần thành muối và ánh sáng.  Để được như vậy, chúng ta hãy theo gương thánh Phao-lô, là “không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô”.  Biết Chúa Giê-su nghĩa là được chia sẻ ánh sáng nếu chúng ta ở trong Chúa Ki-tô là nguồn Ánh Sáng.  Biết Chjúa Giê-su là được sức mạnh biến đổi nếu ta lãnh nhận độ mặn của Muối là Chúa Ki-tô.  Tóm lại, chỉ có sự hiện diện và tình yêu của Chúa Ki-tô mới làm cho ta thành ánh sáng và muối cho trần gian!     

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A