LÀM ĐẸP LÒNG CHÚA CHA

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN, năm A

Dc 9, 9-10  Rm 8, 9-11-13     Mt 11, 25 – 30

 

Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một lời cầu nguyện liên lỉ. Thật vậy, đọc Tin mừng của Chúa, chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện không ngừng. Tuy nhiên, các Sách Tin Mừng đã ghi lại một số lần Chúa cầu nguyện và một số lời cầu nguyện của Chúa. Chúa đã dạy kinh Lạy Cha cho các môn đệ. Hôm nay, trong đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu 11,25-30 cho thấy, đây là một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện này giống như một lời than thở, nhưng điều cốt lõi Chúa muốn :” tôn vinh Chúa Cha, chúc tụng và cảm tạ Ngài “.

Xuyên suốt Tin Mừng nhất lãm và Tin Mừng của thánh Gioan cho chúng ta ý thức sâu xa : cả cuộc đời dưới thế của Chúa Giêsu là vâng phục thánh ý Chúa Cha, hiếu thảo với Cha và làm theo Chúa Cha. Sự vâng phục của Chúa Giêsu luôn làm hài lòng Chúa Cha. Qua lời cầu này, Chúa Giêsu chỉ rõ chúng nhân loại, cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ, thế giới và dựng nên con người. Ngài là chủ tế thế giới, và vũ trụ, con người. Ngài hoàn toàn tự do, yêu thương.Ngài muốn tỏ ra cho ai là quyền tự do của Ngài. Ngài muốn chọn ai là do sáng kiến của Ngài. Ngài muốn hướng dẫn, chỉ bảo ai điều gì, lúc nào, ở nơi nào là do tình thương vô biên của Ngài.Nhưng, chắc chắn một điều là Ngài không tỏ mình ra cho những con người tự kiêu, tự đại, tự cho mình là khôn ngoan, thông thái vv…theo quan niệm của đời thường, của thế gian mà  chỉ tỏ cho những kẻ đơn sơ, nhỏ bé.Bởi vì, Chúa đã cất tiếng nguyện cầu :” Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn “. Chúng ta nhận ra, Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Chúa Cha thế nào khi chính Thiên Chúa Cha đã xác nhận điều đó khi Chúa Giêsu đã nhận phép rửa bởi tay Gioan Baotixita bên dòng sông Giorđăng khi Ngài vừa lện khỏi nước, trên trời, Chúa Cha đã phán :” Đây là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng “. Do đó, qua lời cầu nguyện hôm nay, Chúa Giêsu cho biết tại sao mầu nhiệm Nước Trời lại được trao cho những kẻ nhỏ bé, những kẻ khiêm hạ vì “ đó là điều đẹp ý Cha “. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết những vị lãnh đạo tôn giáo lúc đó, những Pharisêu, những Biêt phái, Luật sĩ là những người cho mình là biết rõ Lề luật, thấu đáo Kinh Thánh, tuy nhiên họ đã không đón nhận Lời Chúa, không nhận ra Chúa là ai và cũng hoàn toàn mù tịt về Nước Trời. Họ đã không được diễm phúc Chúa mặc khải những điều tốt lành, những bí nhiệm của Nước Trời cho họ…Như vậy, Chúa nhắc bảo mọi người, nhắc bảo riêng chúng ta, nếu chúng ta muốn vào Nước Trời hay muốn được Chúa Mặc khải Nước Trời, chúng ta phải sống hiền lành, đơn sơ và khiêm tốn. Bên cạnh việc loan báo Tin Mừng, rao giảng Nước Trời, một trong những điều mà Chúa Giêsu đã làm để sống đẹp lòng Thiên Chúa, là sống hiền lành, khiêm nhượng, yêu thương. Các Sách Tin Mừng thuật lại Chúa Giêsu đến với mọi lớp người, mọi hạng người, lo lắng, an ủi, chữa lành, cảm thông với từng lớp người, đặc biệt những người mang gánh nặng nề, bệnh hoạn, tật nguyền, đau khổ, bị thử thách, yếu đuối, hèn kém, bị xã hội bỏ rơi vv…

Chúng ta được Chúa mời gọi làm môn đệ của Ngài. Chúng ta hãy noi gương, bắt chước Ngài sống khiêm nhường, phó thác, lo lắng, chia sẻ, ủi an, cảm thông, giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người bé mọn, thấp cổ bé họng, những người bị loại trừ, những người đau khổ, tật nguyền, lao đao, vất vả. Chúa đã đồng hóa với tất cả những kẻ nhỏ bé đó. Đây chính là những của lễ chân thành làm đẹp lòng Chúa nhất.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trút bỏ mình ra không, chuốc lấy tội lỗi của nhân loại để cứu rỗi và độ trì tất cả. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng cxon để chúng con biết noi gương bắt chước Chúa mà sống phó thác tốt lành, để mọi người khi gặp gỡ chúng con, họ nhận ra ngay Chúa đang hiện diện nơi chúng con.Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là gì ?

2.Kẻ bé mọn là gì ?

3.Biệt phài, Luật sĩ và Pharisêu được liệt vào hạng người nào ?

4.Ai đã mặc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn ?

5.Chúa Giêsu đã đồng hóa với ai ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm A