CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Chúa Ki-tô, nguồn sống và tinh thần của Ki-tô hữu

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Dc 9:9-10;  Rm 8:9, 11-13;  Mt 11:25-30)

          Nhiều khi chúng ta tự hỏi đời sống Ki-tô hữu có gì khác biệt với người khác không.  Chúng ta cũng phải đối phó với những mệt mỏi, chán nản, tai họa, khó khăn đủ phương diện, giống như mọi người.  Bên cạnh những vật lộn với cuộc sống thường ngày, chúng ta còn có cuộc chiến nội tâm nữa.  Đó là những phấn đấu của chúng ta để chống lại tấn công của dục vọng, cám dỗ và tội lỗi.  Muốn buông xuôi vì quá mệt mỏi thường là thứ cám dỗ chúng ta phải chống trả nhiều nhất.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giới thiệu với chúng ta nguồn sinh lực và phấn khởi cho chúng ta là Chúa Giê-su và Thánh Thần của Người.

          Trước hết là lời ngôn sứ Da-ca-ri-a tiên báo sự xuất hiện của Đức Vua bình an.  Đức Vua này không sử dụng những phương tiện của chiến tranh, nhưng của hòa bình.  Thay vì cỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa như các vua chúa trần gian, Đức Vua này lại “khiêm tốn ngồi trên lưng lừa” mà đến.  Mục đích Người đến là để “quét sạch chiến xa, chiến mã, bẻ gãy cung nỏ chiến tranh” và thiết lập hòa bình trên toàn thế giới.  Hình ảnh được Da-ca-ri-a loan báo đây chính là Chúa Giê-su, Đấng đã ngồi trên lưng lừa mà vào thành Giê-ru-sa-lem.  Nhờ cuộc Thương Khó, Đức Vua Giê-su đã chiến thắng tội lỗi là mầm mống gây nên chiến tranh.  Người đã đem lại bình an cho nhân loại khi giao hòa chúng ta với Thiên Chúa.  Đức Vua bình an ấy vẫn tiếp tục đến với tâm hồn chúng ta hôm nay để giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến chống lại tội lỗi và cám dỗ của ma quỷ.

          Chúa Giê-su không chỉ đem lại cho chúng ta sự bình an của đời sống làm con Thiên Chúa, mà Người còn để lại trong tâm hồn chúng ta Thần Khí, tức là tinh thần của Người.  Tinh thần ấy chính là Thánh Thần, Đấng đã “chi phối” Chúa Giê-su trong lối sống của Người.  Tinh thần Con Thiên Chúa đã giúp Người sống vâng phục thánh ý Chúa Cha và luôn “làm đẹp lòng Cha mọi đàng”, đến nỗi “bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá”.  Tinh thần phục vụ đã “chi phối” Chúa Giê-su, giúp Người “diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ”, mà sẵn sàng “thí mạng sống mình vì bạn hữu” để chuộc tội cho chúng ta.  Tóm lại, toàn bộ cuộc sống của Chúa Giê-su đã được Thánh Thần dẫn dắt, để cuộc sống ấy tiến tới mức độ thập toàn và trở nên gương mẫu cho mọi Ki-tô hữu.  Theo bước chân Chúa Giê-su, chúng ta hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta.  “Được Thánh Thần hướng dẫn…” là lời mở đầu được sách Tin Mừng sử dụng mỗi khi kể lại một công việc quan trọng Chúa Giê-su sắp làm.  Lời mở đầu ấy cũng cần được lập lại mỗi khi chúng ta sắp làm một công việc nào đó.  Rồi như thánh Phao-lô nhắn nhủ, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần “diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ” nơi chúng ta.  Con người ích kỷ nơi chúng ta cần được diệt trừ để chúng ta luôn trở thành thọ tạo mới trong Đức Ki-tô.

          Chúa Giê-su và Thánh Thần của Người đã được Chúa Cha “mặc khải” cho chúng ta để giúp chúng ta sống đích thực làm con cái Chúa.  Thực là một ân huệ vô cùng lớn lao và quý giá!  Vì thế, Chúa Giê-su đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha thay cho chúng ta.  Người cầu nguyện:  “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”.  Phải, mầu nhiệm Nước Trời ấy được mặc khải qua cuộc sống của Chúa Giê-su được Thánh Thần dẫn dắt.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúng ta là “những người bé mọn” cần có một nguồn bình an và sức mạnh để sống như những Ki-tô hữu đích thực.  Chúng ta tất cả đều “đang vất vả mang gánh nặng nề” và cần được nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy đến với Người, để múc lấy nguồn sống và để củng cố tinh thần Ki-tô trong lối sống của chúng ta.  Hơn thế nữa, Người còn mời gọi chúng ta hãy “học với Người”, học tính hiền hậu và khiêm nhường của Người.  Qua tính hiền hậu và khiêm nhường, Chúa Giê-su đã biểu lộ một cách cụ thể tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Đối với chúng ta cũng vậy, hiền hậu và khiêm nhường phải là cách tốt nhất để chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em!

 

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

                                      


Suy Niệm Lời Chúa Năm A