CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

Kho báu Nước Trời Thiên Chúa dành cho ta

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (1 V 3:5, 7-12;  Rm 8:28-30;  Mt 13:44-52)

          Nói đến kho báu, chúng ta thường nghĩ tới tiền bạc của cải.  Tuy nhiên có những thứ kho báu không thể lấy tiền bạc mà mua được, như chúng ta thấy qua các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa hôm nay.  Những kho báu này không phải là vàng bạc của cải, nhưng là đức khôn ngoan Chúa đã ban cho vua Sa-lô-môn.  Kho báu không phải là một chương mục khổng lồ được cất giữ an toàn trong ngân hàng, nhưng là Đức Giê-su, một khuôn mẫu Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta theo đó mà trở nên “đồng hình đồng dạng” với Người.  Đã là kho báu, thì giá trị của nó là vô song, đòi người ta phải đánh đổi tất cả để có thể sở hữu.  Đây chính là cốt lõi lời giảng của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay.

          Trước hết, chúng ta suy nghĩ một chút về kho báu Thiên Chúa ban cho vua Sa-lô-môn.  Lên kế vị cha là vua Đa-vít, vua Sa-lô-môn bắt đầu bằng cách nhìn lại khả năng của mình.  Vua nhận thức mình “còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước”.  Rồi vua lại thấy mình làm vua “một dân đông đúc, đông không kể xiết”.  Vậy phải xin Chúa gì đây?  Được sống lâu thì ích lợi gì nếu không biết trị nước an dân.  Được nhiều của cải cũng chẳng giúp gì cho việc lãnh đạo dân tộc.  Cho nên để có thể chu toàn sứ mệnh làm vua dân riêng Chúa, Sa-lô-môn chỉ biết xin Chúa ban cho mình “một tâm hồn biết lắng nghe” và ơn biết “phân biệt phải trái”, nói khác đi, đó là ơn khôn ngoan.  Quả thực là một lời cầu xin khiêm tốn, nhưng vô cùng quan trọng và cần thiết cho Sa-lô-môn.  Vua đã cầu xin đúng và Thiên Chúa rất vui lòng với lời cầu xin ấy.  Người phán:  “Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp”.  Đó là kho báu độc nhất vô nhị Chúa dành riêng cho vua Sa-lô-môn!

          Tuy nhiên khi suy niệm về Chúa Giê-su Ki-tô, thánh Phao-lô lại giới thiệu với chúng ta một kho báu khác, đó là chính Con Một Thiên Chúa, Đấng mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta “để làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc”.  Trước đây chúng ta chẳng là gì hơn là kẻ tội lỗi và thù nghịch với Chúa.  Nhưng nhờ có “kho báu Giê-su”, thân phận chúng ta thay đổi hoàn toàn: được làm em của người Anh Cả nhân loại mới.  Hơn thế nữa, kho báu này còn làm cho chúng ta được nên công chinh và sau hết được hưởng phúc vinh quang.  Thánh Phao-lô muốn nói lên giá trị của “kho báu Giê-su” trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê:  “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của tôi, vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người” (3:8).

          Sau hết, đến lượt Chúa Giê-su dùng dụ ngôn để giảng về kho báu Nước Trời.  Trong thời chiến tranh hay giặc dã, dân chúng không muốn cất giữ của cải vàng bạc trong nhà.  Để được an toàn, họ thường chứa tất cả vào trong những bình sành, gắn kín lại và đem chôn giấu ngoài ruộng.  Nhiều khi chiến tranh kéo dài, chủ những “kho báu” ấy đã chết và con cháu họ cũng quên đi.  Có người tình cờ khám phá ra kho báu ấy, nên “vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”.  Chuyện thứ hai mang cùng ý nghĩa.  Thương gia đi tìm ngọc đẹp và ông đã tìm thấy một viên ngọc quý.  Biết rõ giá trị lớn lao của nó, ông cũng “bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”.  Cả kho báu lẫn viên ngọc quý đều có giá trị tuyệt đối, đến nỗi người khám phá kho báu và thương gia tìm ngọc sẵn sàng bán tất cả những gì mình có, để chỉ làm sao sở hữu được kho báu và ngọc quý.  Đó cũng là cách cụ thể Chúa Giê-su muốn nói lên giá trị tuyệt đối của Nước Trời và đòi hỏi chúng ta phải đánh đổi mọi sự để chiếm hữu được Nước Trời. 

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Có thể chúng ta không có được kho báu “khôn ngoan” như vua Sa-lô-môn, nhưng chắc chắn kho báu Giê-su và cũng chính là kho báu Nước Trời thì tất cả chúng ta ai cũng có thể có được.  Kho báu ấy chỉ bị chôn giấu đối với những ai đóng tâm hồn lại và không muốn đón nhận!   Cho nên chúng ta “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác Người sẽ thêm cho” (Mát-thêu 6:33).

 

               Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A