CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Đường lối của Thiên Chúa

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 22:19-23;  Rm 11:33-36;  Mt 16:13-20)

          Để đi tới đích, chúng ta phải theo một con đường.  Chúng ta ai cũng biết mục đích Thiên Chúa tạo dựng chúng ta là để ta được sống đời đời với Người trên thiên đàng.  Giống như con đường dưới đất đưa chúng ta đi tới điểm hẹn, đường lối thiêng liêng cũng dẫn ta tới điểm hẹn vĩnh cửu là thiên đàng.  Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa trình bày cho chúng ta hiểu đường lối hành động của Thiên Chúa trong lịch sử Ít-ra-en dân Chúa, trong lịch sử Giáo Hội qua vai trò lãnh đạo của ông Phê-rô, và nhất là trong đời sống mỗi người chúng ta.

          Trước hết chúng ta hãy nhìn vào một thời điểm trong lịch sử Ít-ra-en để xem Thiên Chúa can thiệp thế nào.  Sau khi vua Sa-lô-môn băng hà vào năm 931 trước công nguyên, nước Ít-ra-en bị phân chia làm hai vương quốc, miền bắc là “vương quốc Ít-ra-en” tồn tại cho đến năm 721, và miền nam là “vương quốc Giu-đa”.  Vương quốc miền bắc được hưởng một thời kỳ thịnh vượng ngắn ngủi và tại đây xuất hiện những vị ngôn sứ lớn như Ê-li-a, Ê-li-sa và Hô-sê.  Còn nước Giu-đa, vương quốc của con cháu vua Đa-vít, là nước nhỏ bé bị kẹt giữa hai nước lớn là Át-sua và Ai-cập nên bị lôi cuốn vào cuộc liên minh mới và không còn mấy tin tưởng vào Thiên Chúa, “Đấng chỉ huy các biến cố”.  Khi bị vua Xan-khê-ríp của nước Át-sua đe dọa, vua Khít-ki-gia của nước Giu-đa và ngôn sứ I-sai-a đã cầu xin Thiên Chúa che chở dân Người.  Nhậm lời cầu xin, Thiên Chúa đã sai thiên sứ “đánh chết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Át-sua”.  Còn vua Xan-khê-ríp thì nhổ trại, rút về Ni-ni-vê và bị đâm chết đang khi sụp lạy thần Nít-rốc của ông.  Sự can thiệp của Thiên Chúa cho thấy đường lối của Người là không dung thứ sự ngạo nghễ của những kẻ quyền thế, nhưng luôn bênh vực những kẻ nghèo hèn biết tin cậy vào tình yêu và lòng thương xót của Người.

          Tiếp đến là sự can thiệp của Thiên Chúa vào việc thiết lập và dẫn đắt Giáo Hội.  Chúa Ki-tô không “xây Giáo Hội” của Người theo lối người đời, khi Người tuyển chọn các tông đồ và đặt Phê-rô làm đá tảng cho nền móng.  Vua chúa xây dựng vương quốc của họ trên sức mạnh quân đội, kinh tế với tài thao lược.  Còn Chúa Giê-su xây dựng Giáo Hội tại thế của Người trên nền móng đức tin, đức tin đã được ông Phê-rô tuyên xưng thay mặt Nhóm Mười Hai:  “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.  Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho Phê-rô và các bạn biết Chúa Giê-su là Con Một của Người.  Nếu Thiên Chúa đã đoái thương tỏ cho họ biết Chúa Giê-su là ai, thì Người cũng muốn họ đáp lại mặc khải yêu thương ấy bằng cách hoàn toàn tin vào Con Một Người.  Thiên Chúa không tuyển chọn những người thông thái và đầy quyền lực làm những kẻ lãnh đạo trong Giáo Hội Người.  Nhưng hầu hết những người được tuyển chọn thuộc tầng lớp bình dân, nếu không nói là ít học thức.  Điều Thiên Chúa thấy nơi họ là một trái tim nồng nàn và lòng quảng đại sẵn sàng chấp nhận sứ mệnh Người trao, nói khác đi đó là một đức tin vững vàng.  Để đức tin được vững vàng, họ cần thời gian phát huy mối tương quan với Chúa và nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần.  Do đó, tạm thời Chúa Giê-su cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô, cho đến khi đức tin của họ đủ trưởng thành.  Sau khi Chúa Giê-su về trời, như chúng ta thấy, các môn đệ đã nhận lấy Thánh Thần và đức tin được củng cố, họ lên đường thi hành sứ mệnh và rao giảng Tin Mừng khắp nơi.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Vậy đường lối Thiên Chúa muốn chúng ta đi theo là gì?  Trả lời câu hỏi này, thánh Phao-lô đã phải thốt lên:  “Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào!  Quyết định của Người ai dò cho thấu!  Đường lối của Người, ai theo dõi được!” (bài đọc 2).   Tông đồ Tô-ma cũng hỏi Chúa Giê-su:  “Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”  Chúa trả lời:  “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.  Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Gio-an 14:5-6).  Như vậy là chúng ta biết đường lối của Thiên Chúa là gì rồi!  Lối sống của Chúa Giê-su là đường lối Thiên Chúa muốn chúng ta đi theo.  “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mát-thêu 11:29).  Phải, Chúa Giê-su đang mời gọi chúng ta theo đường lối của Người!

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A