CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

Ki-tô Hữu Cần Phải Thay Đổi Não Trạng

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Ed 18:25-28;  Pl 2:1-11;  Mt 21:28-32)

          Chúa muốn chúng ta nhận ra sự khác biệt giữa đường lối của chúng ta với đường lối của Người.  Nhận ra là để thay đổi lối sống và cách suy nghĩ sao cho phù hợp với đường lối và tử tưởng của Chúa.  Sau Công Đồng Vatican II, ngày 17 tháng 2 năm1966, Đức Thánh Cha Phaolô VI ban hành Tông hiến Paenitemini để thay đổi luật lệ khắt khe về việc ăn chay.  Thay vào đó, ngài nhấn mạnh đến việc sám hối như cuộc thay đổi não trạng (metanoia), từ não trạng thế gian sang não trạng của Thiên Chúa, để có thể sống theo đường lối của Thiên Chúa.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày sự thay đổi ấy.

          Qua ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Thiên Chúa đã thẳng thắn cho Ít-ra-en dân Người biết rằng họ đang đi theo con đường bất chính.  Hậu quả sẽ là ngay kẻ công chính mà bỏ đường công chính cũng sẽ phải chết.  Trái lại, kẻ bất chính biết bỏ đường gian ác của mình để trở về với Chúa thì sẽ được sống.  Dĩ nhiên sống và chết ở đây là sống và chết đời đời.  Lời cảnh báo rõ ràng này chắc đã đánh động tâm hồn nhiều người Ít-ra-en, khiến họ phải nhìn lại đời sống của mình, để xem những suy nghĩ, hành động và cách đối xử với anh chị em có phù hợp với những điều răn Chúa đã ban cho họ không.  Ê-dê-ki-en còn đưa ra những đề nghị cụ thể giúp dân chúng trở về con đường công chính của Thiên Chúa.  Ngài bảo họ:  Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới” (18:31).  Trái tim và thần khí là biểu tượng của sự sống mới Thiên Chúa ban cho chúng ta, nếu chúng ta chấp nhận thay tim đổi óc.  Mang lấy trái tim của Thiên Chúa để yêu thương như Chúa yêu thương và đón nhận não trạng của Chúa Giê-su để sống và phục vụ như con yêu dấu của Thiên Chúa.  “Hãy trở lại và hãy sống”, đó là sứ điệp Ê-dê-ki-en chuyển tải cho Ít-ra-en và cho chúng ta nữa.

          Nhưng đâu là bản mẫu để chúng ta căn cứ vào đó mà thay đổi não trạng?  Trong đoạn thư gửi tín hữu Phi-líp-phê, thánh Phao-lô giới thiệu với chúng ta một bản mẫu (blueprint) là Chúa Giê-su, để chúng ta theo đó mà “trở nên đồng hình đồng dạng với Người”.  Thánh Phao-lô mô tả một cuộc thay đổi kỳ lạ của Chúa Giê-su:  từ ngôi vị Thiên Chúa xuống thân phận nô lệ chết tủi nhục trên thập giá.  Diễn trình “trút bỏ vinh quang” của Chúa Giê-su cốt để nói lên đức khiêm nhường thẳm sâu của Người.  Chúa xuống đến tận cùng như vậy cốt để đánh bại kẻ thù tội lỗi của nhân loại là sự kiêu căng, tức não trạng của con người, rồi thay thế bằng não trạng mới là đức khiêm nhường.  Nhờ hành vi khiêm nhường khi Người “được giương cao” trên thập giá, Người sẽ đem chúng ta lên với Thiên Chúa Cha! (Gio-an 12:32).  Chúng ta đừng nghĩ việc thay đổi để nên giống với Chúa Ki-tô sẽ xảy ra trong một sáng một chiều.  Không đâu!  Chính Phao-lô sau cuộc trở lại trên đường đi Đa-mát, cũng đã mất hết cả cuộc đời mình để cố gắng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô.

Sống sứ điệp Lời Chúa 

          Sám hối là thay đổi não trạng, là mang lấy những tâm tình của Chúa Giê-su, là quay lưng lại với tội lỗi và hướng mặt về Chúa.  Câu chuyện dụ ngôn Chúa kể trong bài Tin Mừng là điển hình cho việc sám hối.  Trong hai người con được cha sai đi làm vườn nho, người con thứ nhất từ chối lúc đầu, nhưng sau đó đã hối hận nên đổi ý và đi làm theo ý cha.  Trái lại, người con thứ hai vâng vâng dạ dạ, nhưng rồi anh không đi làm vườn nho theo ý cha.  Chúa không ngần ngại áp dụng câu chuyện vào ngay trường hợp của các thượng tế và kỳ mục.   Người nặng lời với họ:  “Tôi bảo thật các ông:  những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”.  Tại sao?  Vì họ đã thay đổi lối sống và não trạng khi nghe ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng đường lối Thiên Chúa và kêu gọi họ hãy sám hối.  Còn các thượng tế và kỳ mục thì vỗ ngực coi mình là thánh thiện, không cần sám hối, nên họ không tin lời giảng của ông Gio-an.

          Đời sống Ki-tô hữu là một cuộc sám hối liên tục và kéo dài đến hơi thở cuối cùng.  Để thay đổi một nết xấu và tập một nhân đức, chúng ta phải kiên trì và kiểm thảo thường xuyên, nếu không nói là mỗi tối trước khi đi ngủ.  Mỗi ngày chúng ta hãy soi mình trong chiếc gương lương tâm để nhận ra mình đã nên giống Chúa Ki-tô như thế nào.

           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A