GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, năm A

Mt 22,34-40

 

Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu chúng ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, đi từ bỡ ngỡ này tới bỡ ngỡ khác. Chúa Giêsu khi đi rao giảng có người theo, có người từ khước, có người chống đối. Nhóm Biệt phái và Pharisêu luôn tìm cách bắt bẻ, gài bẫy để ám hại Chúa Giêsu. Do đó, những cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các nhóm chống đối Ngài, không phải vì họ thương Chúa, không phải để họ tìm hiểu, nhưng họ tìm cớ để xem Chúa có sơ hở gì hầu bắt và giết Ngài. Họ đặt câu hỏi mà các Rabbi, những nhà thông luật đưa ra để tranh cãi và vặn hỏi Chúa Giêsu: “ Điều răn nào là điều răn lớn nhất ?“.

Đối với Chúa Giêsu không có một câu hỏi nào. một vấn nạn nào mà những nhà thông luật, nhóm Pharisêu, Biệt phái và Kinh sư có thể bắt bẻ được Ngài bởi vì Ngài là Chúa của họ. Những người có chức có quyền, những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc đó cứ tưởng dễ dàng gài bẫy Chúa. Họ tưởng lầm họ là khôn, là thông thái và biết hết mọi sự. Nên, họ dễ dàng coi thường người khác. Chúa Giêsu nhiều lần đã làm cho họ chưng hửng, bỡ ngỡ và xấu hổ. Một phụ nữ phạm tội ngoại tình, họ cứ tưởng đem tới Chúa, Chúa sẽ ra lệnh ném đá…Rồi về việc đóng thuế, Chúa trả lời :” Của Xêda,trả cho Xêda.Của Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa “. Những người Pharisêu và bè nhóm Hêrôđê muối mặt vì câu trả lời khôn ngoan, sâu sắc của Chúa Giêsu. Nhóm Sađucêô không tin có sự sống lại, họ đã đem ra một ví dụ ngớ ngẩn, mơ hồ hòng giăng bẫy và bắt bẻ Chúa Giêsu, nhưng Chúa đã trưng ra câu Kinh Thánh Xh 3, 6 :” Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp, Người không phải Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống “. Nghe Chúa trả lời, những người Sađucêô câm họng, không dám hó hé gì.Tuy nhiên, những người Pharisêu lại tiếp tục vào cuộc tranh luận với Chúa Giêsu nhằm hại Ngài. Lần này, một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người :” Thưa Thầy trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất ?”. Chúng ta được biết vào thời Chúa Giêsu, sách luật gồm không hơn không kém 613 điều răn, các Kinh sư phân ra 365 điều cấm tương đương với mỗi ngày trong năm và 243 điều truyền. Những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc đó còn bầy ra thêm rất nhiều điều nhỏ nhặt để làm cho dân mệt mỏi.Họ bầy ra luật nhưng không thi hành, họ bắt người dân thi hành mà thôi.

Đối với Chúa Giêsu, câu trả lời của Ngài rất thẳng thắn, Ngài đi thẳng vào điểm chính yếu. Ngài trưng ra câu Kinh Thánh của Sách Đệ Nhị Luật 6, 4-5 :” Nghe đây, hỡi Israen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em…”. Điểm độc đáo Chúa Giêsu là Ngài liên kết giữa điều răn thứ nhất : yêu mến Đức Chúa, với điều răn thứ hai: yêu mến người lân cận thành một giới răn “. Chúa Giêsu đã gồm tóm được luật của Môsê và các ngôn sứ. Do đó, Chúa Giêsu  đã gộp các giới răn khác vào hai giới răn thành một : “ Yêu mến Chúa và yêu tha nhân “. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy cái mầu nhiệm thẳm sâu của đời Ngài, một cuộc đời tự hiến vì ý Thiên Chúa Cha, yêu mến Chúa Cha và yêu thương đồng loại.

Vâng, trước câu hỏi hóc búa này, Chúa Giêsu không trả lời họ cách thường thức như họ tra hỏi, nhưng Chúa đã đi vào chiều sâu, đi vào lãnh vực mầu nhiệm để họ có tai mà không hiểu, có mắt mà không thấy được. Chúa cho họ thấy hai giới răn xét bình thường là hai giới răn nhưng thực tế chỉ là một giới răn mà thôi. Người Do Thái, đặc biệt những Pharisêu, Kinh sư, Biệt phái vv…cứ tưởng giữ luật bề ngoài là đã chu toàn lề luật.Nhưng Chúa cho họ thấy cốt lõi của lề luật mới là tình yêu.  Yêu Chúa sẽ gặp người và yêu người sẽ gặp Chúa.Những nhóm này luôn câu lệ, vụ luật lấy cái phụ làm chính, lấy cái chính làm phụ.nên, họ chỉ là những con robot rỗng tuếch…Họ cho rằng giữ luật như rửa tay, đóng thuế, giữ ngày Sabbat là đủ, nhưng đó chỉ là bề ngoài.Cái cốt lõi là sống bác ái yêu thương vì Đạo của Chúa là Đạo tình thương.

Ở đời này, muôn thời vẫn có hai loại người, một loại người cứ tưởng đi đạo là giữ một số lề luật cách máy móc, vô hồn là đủ.Họ đã lầm ! Vì đạo không phải đọc vài câu kinh ngoài miệng, nhưng lòng thì xa Chúa, không sống bác ái yêu thương.Loại thứ hai yêu mến Chúa hết lòng, đồng thời cũng yêu tha nhân. Họ lắng nghe, thực hành lời Chúa và sống hết mình vì tha nhân, giúp đỡ, chia sẻ với kẻ nghèo, bần cùng, những người không nhà không cửa vv…Họ đích thực là con Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một tâm hồn rộng mở để chúng con luôn biết quảng đại yêu mến và giúp đỡ tha nhân.Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Tại sao Pharisêu và Biệt phái lại chống đối Chúa Giêsu ?

2.Thời Chúa Giêsu người đã đếm được bao nhiêu khoản luật ?

3.Mến Chúa và yêu người là mấy giới luật ?

4.Tại sao Chúa Giêsu không bãi bỏ luật mà làm cho luật nên hoàn hảo ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm A