CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN

Gặp gỡ Chúa Giê-su và theo Người về nhà Cha

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Kn 6:12-16;  1 Tx 4:13-18;  Mt 25:1-13)

          Nếu theo dõi cách sắp đặt mùa Thường niên của năm Phụng vụ, chúng ta hiểu được vị trí và ý nghĩa của bài Tin Mừng mười cô trinh nữ chờ đón chàng rể.  Các bài đọc mùa Thường niên giúp chúng ta suy niệm lời giảng, phép lạ và sinh hoạt của Chúa Giê-su khi Người thi hành sứ vụ.  Đồng thời lời Chúa cũng dạy chúng ta phải sống làm sao cho xứng danh người Công giáo và con cái Chúa.  Cuối năm phụng vụ, các bài đọc thường nói về ngày tận thế và thái độ chuẩn bị của chúng ta cho ngày Chúa Giê-su trở lại.  Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay trình bày đề tài ấy qua sự liên kết ba bài đọc trích sách Khôn Ngoan, thư thánh Phao-lô và bài Tin Mừng Mát-thêu.

          Trước hết, chúng ta gặp gỡ Chúa Giê-su, vị Hướng Đạo do Chúa Cha sai đến.  Bài đọc 1 mô tả cuộc gặp gỡ này.  Chúa Giê-su chính là Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa xuống thế làm người và cư ngụ giữa chúng ta.  Gặp gỡ đức Khôn Ngoan là gặp gỡ Chúa Giê-su.  Cuộc gặp gỡ này có hai chiều:  Chúa Giê-su đến với chúng ta và đáp lại, chúng ta đến với Người.  Đó là một mối tương quan sống động mà bài đọc 1 muốn chúng ta hiểu rõ.  Cuộc gặp gỡ được thể hiện qua những hành vi căn bản.  Về phía kẻ kiếm tìm Đức Khôn Ngoan, trước hết là mến chuộng Đức Khôn Ngoan, tiếp theo là tìm kiếm, khao khát, rồi thấy và suy niệm về Đức Khôn Ngoan.  Tuy nhiên cuộc gặp gỡ không dừng ở đây, mà còn giúp kẻ tìm kiếm tiến tới bước cuối cùng là sống những điều Đức Khôn Ngoan dạy dỗ mình.  Về phần Đức Khôn Ngoan, hễ thấy ai thành tâm tìm kiếm mình thì Đức Khôn Ngoan sẽ đáp lại, bằng cách tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc gặp gỡ, đi bước trước để đến với kẻ tìm kiếm rồi “ngồi ngay trước cửa nhà” kẻ tìm kiếm để dạy dỗ họ.  Vậy chúng ta hãy áp dụng cuộc gặp gỡ giữa kẻ tìm kiếm và Đức Khôn Ngoan vào đời sống chúng ta là những người muốn gặp gỡ Chúa Giê-su.  Nếu chúng ta thực lòng tìm kiếm Chúa Giê-su, Chúa sẽ gặp chúng ta, mời gọi chúng ta học với Người và đồng hành với chúng ta về quê trời.

          Gặp gỡ Chúa Giê-su để Người giúp chúng ta đủ điều kiện sẵn sàng đón Người trở lại trần gian như Chàng Rể đến đưa chúng ta về nhà Cha Người.  Điều kiện sẵn sàng ấy được biểu tượng qua hình ảnh đèn và dầu.  Đèn mà không dầu thì làm sao thắp sáng được!  Do đó, dầu chính là những việc làm tốt lành để giúp cho đèn đức tin của chúng ta được cháy sáng.  Thánh Gia-cô-bê dạy rằng đức tin không việc làm là đức tin chết.  Cũng vậy, đèn đức tin của chúng ta mà không có được những việc làm tốt lành thì đúng là cây đèn hết dầu hoặc không dầu!  Điều kiện và sự sẵn sàng của chúng ta để Chàng Rể Giê-su đưa chúng ta về thiên đàng đã được nói lên qua hình ảnh những cô trinh nữ khôn ngoan biết đem dầu theo với đèn, phòng khi Chàng Rể đến trễ.  Thực ra thì không phải Chúa đến trễ, nhưng là chính chúng ta đã trễ vì không chuẩn bị sẵn sàng.  Các cô trinh nữ khờ dại đã trễ vì phải ra cửa hàng để mua dầu.  Chúng ta thường nghe câu nói “chết ăn năn tội chẳng kịp”.  Đây là một ý tưởng khôi hài, nhưng không kém ý nghĩa thâm thúy.  Phải ăn năn sám hối từ trước, chứ lại đợi tới lúc chết thì đúng là chẳng kịp rồi!  Cả cuộc đời chúng ta phải là cuộc sám hối liên tục, cố gắng sống tốt hơn, nghĩa là luôn sẵn sàng đón giờ chết đến bất cứ lúc nào.  Đó mới giống như thái độ của năm cô trinh nữ khôn ngoan vậy.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúng ta đã suy nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa chúng ta và Chúa Giê-su, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa.  Vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta đã phải dự trữ dầu cho đèn đức tin chúng ta rồi.  Ngay từ bây giờ chúng ta đã phải “gặp gỡ” Chúa Giê-su rồi.  Trong thư gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, thánh Phao-lô quả quyết với họ:  “Nếu chúng ta tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su”.  Chúa là Đầu Nhiệm Thể, chúng ta là chi thể.  Đầu về thiên đàng, chẳng lẽ chi thể lại muốn xuống hỏa ngục?  Thánh Phao-lô dạy chúng ta phải là “những người đã an giấc trong Đức Giê-su”. Thế nào là an giấc trong Đức Giê-su?  Thưa là khi còn sống, chúng ta có sống trong Đức Giê-su, thì khi chết chúng ta mới có thể “an giấc trong Đức Giê-su”.  Vậy chúng ta phải làm sao để khi sống thì gặp gỡ và sống trong Chúa Giê-su?  Đó là gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận Mình Máu Chúa và sống Tin Mừng Người giảng dạy, đó cũng là đem theo dầu! 

 

          Lm Đa-minh Trần đình Nhi       


Suy Niệm Lời Chúa Năm A