CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

Chu toàn bổn phận là chuẩn bị thiên đàng

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cn 31:10-13, 19-20, 30-31;  1 Tx 5:1-6;  Mt 25:14-30)

          Trong phụng vụ Lời Chúa hôm nay, hình ảnh người vợ đảm đang sau khi chu toàn bổn phận được hưởng “những thành quả tay nàng làm ra”, và hình ảnh các người đầy tớ trung thành đã làm cho những yến bạc ông chủ giao được sinh lợi nên họ được vào hưởng niềm vui của chủ, cả hai đều mang lại cho chúng ta một sứ điệp về tương lai vĩnh cửu:  nếu ta trung thành với Chúa ở đời này, ta sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên thiên đàng.  Lời Chúa vào cuối năm phụng vụ tiếp tục chủ đề về tứ chung:  chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục.

          Trước hết bài trích sách Châm Ngôn để lại cho chúng ta một gương mẫu sống.  Đoạn Kinh Thánh mô tả một người vợ đảm đang.  Trong nhà, nàng làm cho chồng “hết dạ tin tưởng” nhờ đã chăm lo đầy đủ cho mọi người và đem lại hạnh phúc cho họ.  Nàng chăm chỉ làm việc với thái độ vui vẻ.  Ngoài xã hội, nàng “rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng”.  Động lực nào đã giúp nàng chu toàn bổn phận?  Đó là vì nàng luôn “kính sợ Đức Chúa”.  Lòng yêu mến Chúa đã thúc đẩy nàng làm mọi sự tốt đẹp và để lại những thành quả “đáng cho người đời ca tụng”.  Dĩ nhiên bài đọc không chỉ nhắm đến những người vợ, mà là một biểu tượng áp dụng cho mọi người.  Hết mọi người trên đời này đều phải chu toàn bổn phận trong bậc sống của mình, từ giáo hoàng cho đến người giáo dân, từ tổng thống cho đến em học sinh.  Những “thành quả” đích thực của cuộc đời chúng ta không chỉ là danh vọng, giàu có, thậm chí cả đến hạnh phúc gia đình ở đời này, nhưng là hạnh phúc chúng ta được hưởng với Chúa ở đời sau!  Khi chết, chúng ta bỏ lại mọi sự và chỉ có thể mang theo một thành quả duy nhất là phúc thiên đàng.  Nhưng thành quả này lại tùy thuộc vào những việc tự tay chúng ta làm khi còn sống.  Người vợ đảm đang đã tự tay làm việc.  Người đầy tớ đã tự tay làm cho những yến bạc sinh lợi.  Không ai có thể làm thay cho chúng ta.  Rồi Chúa sẽ căn cứ vào những việc tự tay ấy mà ban thành quả là phúc thiên đàng cho chúng ta.

          Nếu bài đọc 1 nhấn mạnh đến đức tính cần cù và lòng kính sợ Thiên Chúa của người vợ đảm đang, thì bài Tin Mừng dường như đề cao lòng trung thành của các đầy tớ tốt của ông chủ.  Sự khác biệt về số bạc ông chủ giao cho các đầy tớ nói lên sự khác biệt tài năng và bổn phận của họ.  Điểm chung là với tài năng Chúa ban, ai cũng có bổn phận trở nên hữu ích nếu họ biết tận dụng những tài năng ấy.  Hơn nữa Chúa cũng không đòi hỏi ai quá những gì họ được trao ban.  Một giáo dân bình thường không cần phải có bằng cấp tiến sĩ thần học mới được vào thiên đàng!  Người ta không làm thánh theo những điều kiện dành cho người khác, nhưng là đáp lại lời triệu gọi chung:  Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn hảo (Mát-thêu 5:48).  Chúa giống như ông chủ muốn “thu được cả vốn lẫn lời”.  Người trao cho chúng ta “vốn” thì việc Người thu “lời” là điều đương nhiên.  Mà “lời” ấy cũng là dành cho chúng ta thôi!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Tận thế là ngày Chúa đến tính sổ với chúng ta và đem chúng ta về để hưởng “thành quả” chúng ta đã chuẩn bị trong những ngày sống trên trần gian.  Khi nào là giờ Chúa đến, chúng ta không biết được.  Nhưng có một điều chắc chắn chúng ta phải làm, là sẵn sàng.  Thánh Phao-lô mô tả sự sẵn sàng như thái độ của các con cái ánh sáng.  Ngài lập lại lời Chúa Giê-su về “ngày của Chúa” là cái chết hoặc ngày tận thế sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm không ai biết được.  Không biết thì phải sẵn sàng là thượng sách.  Nhưng sẵn sàng thế nào?  Ngài trả lời:  Dễ thôi, chúng ta là con cái sự sáng thì đừng ngủ mê như những kẻ “thuộc về đêm”, mà “hãy tỉnh thức và sống tiết độ”.  Đừng ngủ mê trong cuộc tìm kiếm tiền tài, danh vọng hay những thú vui trần gian.  Đừng ngủ mê để khỏi rơi vào cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ tội lỗi.  Ngoài ra, gương sáng của người vợ đảm đang trong sách Châm Ngôn và của các đầy tớ làm sinh lợi những nén bạc được giao phó trong bài Tin Mừng dạy chúng ta bài học cần cù làm việc, kính sợ Chúa và trung thành trong bổn phận.  Chúa Nhật tới là lễ kính Chúa Giê-su Ki-tô, Vua vũ trụ và cũng là tuần cuối cùng năm Phụng vụ.  Nếu ví cuộc đời ta như một năm phụng vụ thì Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở ta về lời mời của Chúa:  “Hãy vào mà hưởng niềm vui của Chủ anh!”            

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi      


Suy Niệm Lời Chúa Năm A