LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ

Chúa Giê-su là Vua chăn dắt đoàn chiên

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Ed 34:11-12, 15-17;  1 Cr 15:20-26, 28;  Mt 25:31-46)

          Chúa Giê-su Ki-tô là Vua, chắc chắn không giống như một ông vua trần gian, nhưng là Đức Vua của một vương quốc thiêng liêng, như Người đã khẳng định với Phi-la-tô:  Nước tôi không thuộc về thế gian nàyTôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật” (Gio-an 18:36, 37).  Nói khác đi, Chúa Giê-su là Vua chăm sóc các linh hồn.  Đề tài này được diễn tả trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, nhất là qua sự phối hợp giữa bài đọc trích sách Ê-dê-ki-en với đoạn thư thánh Phao-lô và bài Tin Mừng.

          Hình ảnh Thiên Chúa là Mục Tử chăn dắt Ít-ra-en dân Người là một đề tài dễ thương trong Cựu Ước.  Tương quan thắm thiết giữa chiên và mục tử được sử dụng để nói lên tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Người và được ngôn sứ Ê-dê-ki-en mô tả qua những hành vi cụ thể.  Trước hết Thiên Chúa chăm sóc dân Người bằng cách “thân hành kiểm điểm”.  Chúa muốn dành việc chăm sóc ấy cho riêng Người, để các con chiên có thể nhận biết tình yêu cá nhân của Chúa đối với từng con chiên và để Người chắc chắn không muốn mất đi bất cứ một con nào.  Hành vi “kiểm điểm” cũng chứa đựng bao ý nghĩa!  Chúa kiểm điểm ta không phải để xét nét lầm lỗi rồi trừng phạt ta, nhưng là để xem Người có thể làm gì cho ta để ta luôn được ở bên Người.  Ngôn sứ đã kể ra một số hành vi kiểm điểm của Chúa:  nếu chiên bị mất, Chúa đi tìm;  chiên đi lạc, Chúa đưa về;  chiên bị thương, Chúa băng bó;  chiên bệnh tật, Chúa chữa lành;  chiên béo mập và khỏe mạnh, Chúa canh chừng để chúng khỏi làm mồi cho sói dữ.  Khi tôn vinh Chúa Ki-tô là Vua, chúng ta không thể bỏ qua hình ảnh Mục Tử Nhân Lành.  Trước mặt Phi-la-tô, Chúa tuyên bố Người là Vua, thì cũng chính Chúa đã tuyên bố “Tôi chính là Mục Tử nhân lành” (Gio-an 10:11).

          Chăn dắt đoàn chiên là sứ mệnh của Vua Giê-su.  Nhưng còn một công việc vô cùng lớn lao Vua Ki-tô đã thực hiện cho dân Người, đó là Người đã chiếm lại vương quyền trong tay ma quỷ.  Sau khi A-đam phạm tội, vương quyền làm chủ trái đất và quyền làm con Thiên Chúa của ta đã bị mất, thậm chí sự sống thể xác của ta cũng bị thần chết thống trị.  May thay, chính Vua Ki-tô đã hy sinh mạng sống mình trên thập giá rồi sống lại để đánh bại quyền lực của ma quỷ và sự chết.  Nhờ đó, hết thảy chúng ta được phục hồi trong sự sống của con cái Chúa.  Thánh Phao-lô không quên quả quyết với chúng ta một chân lý quan trọng:  “Như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1 Cô-rin-tô 15:22).  Như sự sống của con chiên gắn liền với sự sống của mục tử, sự sống đời đời của ta cũng gắn liền với sự sống lại của Vua Ki-tô.  Như thế, trong cuộc sống đời này, chúng ta “liên đới” với Vua Ki-tô, để chuẩn bị sự sống vĩnh cửu của ta bằng cách lãnh nhận sức sống của Người qua Lời Chúa và Thánh Thể.  Vua Ki-tô đã “mở đường” cho sự sống đời đời, nên khi Người trở lại trong ngày Phán Xét, thì đến lượt chúng ta cũng sẽ được theo Người về nhà Cha.  Nhưng xin đừng quên với điều kiện chúng ta phải “liên đới” với Người ngay từ bây giờ!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Những trình bày của ngôn sứ Ê-dê-ki-en và của thánh Phao-lô về Vua Ki-tô, Đấng chăn dắt linh hồn chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta có một thái độ thích đáng khi Đức Vua đến xét xử trần gian.  Đây là một cuộc xét xử về mối yêu thương “giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê”.  Người xét xử muôn dân, không dựa trên tiêu chuẩn việc làm, nhưng trên tiêu chuẩn yêu thương.  Người không đòi hỏi các con chiên phải thực hiện những việc vĩ đại, nhưng chỉ là những gì nhỏ nhặt và thực tế liên quan đến sự sống của người chung quanh.  Mục tử đã chăm sóc cho sự sống của con chiên trong những việc nhỏ như đi tìm, dắt về, băng bó, canh chừng.  Cũng thế, Chúa xét xử ta về những việc nhỏ như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp đón khách lạ, thăm tù nhân…  Điều Chúa nhấn mạnh hơn hết chính là động lực yêu thương khi ta làm những công việc nhỏ mọn ấy.  Vua Ki-tô được mệnh danh là Vua Tình Yêu.  Người đã đồng hóa mình với những kẻ hèn kém nhất trong xã hội, để ta có nhiều cơ hội thi triển sức mạnh tình yêu.  Vậy ta hãy chuẩn bị cho cuộc xét xử bằng cách thi hành bác ái ngay từ bây giờ!

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A