CHÚA NHẬT III MV-A

SUY NIỆM

Anh chị em thân mến,

Dựa vào Lời Chúa 2 Chúa Nhật trước, để chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, các bạn trẻ được mời gọi để hiểu biết, chờ đợi và đón nhận Đức Kitô như là Tình Yêu mạnh mẽ và an bình của chính cuộc hôn nhân các bạn đang hướng tới. Muốn thế cần nhờ Kinh Thánh để biết mình cũng như người bạn đường tương lai là ai trong tình yêu và sự tuyển chọn của Thiên Chúa.

Thế nhưng con đường tiến tới hôn nhân dường như không cho phép các bạn đáp ứng những đòi hỏi ấy, cũng như Isaia thấy nơi dân Israel xưa, trước mắt họ chỉ là “hoang địa cằn cỗi”, là “cõi tịch liêu” chỉ khiến “những bàn tay rời rã,” “những đầu gối mỏi mòn”. Biết bao bạn trẻ hôm nay nghĩ rằng để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân thì cần phải lo có sự nghiệp và tài chánh, và 2 điều đó luôn đặt họ trước những hoang địa, những cõi tịch liêu, khiến tay rời rã, gối mỏi mòn… đâu có thời gian và tâm trí nghĩ về Đức Kitô. Trong lòng họ qủa thực Đức Kitô không phải là “Đấng phải đến” mà họ luôn chờ đợi “một đấng nào khác”. Họ chờ đợi và tìm kiếm những con người giúp họ giải quyết sự nghiệp và tài chánh…

Lịch sử dân Israel, cũng như mọi dân tộc, chỉ là lịch sử mưu cầu thăng tiến một sự phồn vinh trần thế, làm giàu của cải và thế lực, trên bình diện dân tộc từ sự phồn vinh và quyền lực của mỗi gia đình. Do đó mới có thành ngữ “môn đăng hộ đối” trong việc xây dựng hôn nhân. Nếu không được những điều kiện như thế, biết bao chuyện tình đã không thể đi tới hôn nhân… và làm tốn biết bao giấy mực của nhân loại để khóc thương và tiếc nuối. Nhưng tất cả bài học lịch sử dù của cá nhân, hay của một gia đình và của bất kể dân tộc nào đều khẳng định điều này là sự tồn tại, sự phồn vinh không hệ tại cái gọi là“môn đăng hộ đối” trong của cải, sự nghiệp và quyền lực, nhưng chỉ hệ tại tình yêu chân thành và vĩ đại. Điều mà nhân loại không thể tìm đâu có ngoài Thiên Chúa là Tình Yêu.

Đối diện với những hoài nghi “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?” của Gioan, đúng hơn là của các môn đệ ông, cũng như của các bạn trẻ hôm nay, Chúa Giêsu mượn lời của Isaia để trả lời “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó”. Muốn có một xác tín về Chúa Giêsu đích thật là “Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ”, là cùng đích của mọi ơn gọi, trong đó có ơn gọi hôn nhân, thì thánh Giacôbê mời gọi các bạn trẻ “hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến” “Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri”. Bởi vì Chúa Giêsu cho thấy Ngài đến với người mù, người què, người phong hủi, người điếc, người chết, người nghèo… những con người bị loài người không những không yêu thương mà còn loại trừ loại trừ, vì Ngài mới là Tình Yêu đến để làm cho Lửa Tình Yêu bùng cháy lên.

Ngày hôm nay các bạn trẻ có thể cảm nghiệm được Giáo Hội của các bạn vẫn trung thành với chứng tá Tình Yêu của Thầy Giêsu để kiến tạo một cộng đồng, một gia dình của Tình Yêu, và đem đến cho nhân loại Niềm Vui, Bình An và Hy Vọng.

Chớ gì các bạn trẻ xác tín được những gì Lời Chúa nói với các bạn hôm nay để chuẩn bị một cách tốt nhất cho hôn nhân và gia đình các bạn cũng trở thành một Giáo Hội tại gia.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


Suy Niệm Lời Chúa Năm A