CHÚA NHẬT II MV-A

SUY NIỆM :

Lời Chúa trong Chúa nhật thứ 2 mùa vọng tiếp tục hướng dẫn các bạn trẻ làm thế nào để thực sự chuẩn bị cho đời sống hôn nhân và gia đình.

Trong Chúa nhật trước, chúng ta đã biết theo ý định của Thiên Chúa khi tạo dựng và thiết lập hôn nhân cho con người là theo Hình Ảnh là Chúa Kitô, nhờ Người và cho Người.

Hôm nay Isaia cho biết Chúa Kitô chính là “chồi” là “bông hoa” của gốc Giessê. Là gốc Thiên Chúa đã tuyển chọn và đem trồng nơi đất hứa cho các tổ phụ. Như thế Đức Kitô trước hết thuộc dòng dõi một dòng tộc được tuyển chọn cho Giao Ước với Thiên Chúa. Hôn nhân là sự tiếp nối cho sự tuyển chọn và giao ước này. Do đó để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân các bạn trẻ trước hết phải tìm hiểu qua sự cầu nguyện để nghe được tiếng gọi tuyển chọn và giao ước của Thiên Chúa muốn dành cho họ.

Cũng theo Isaia trên Đức Kitô “thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống” để “Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng” để thiết lập một gia đình, một triều đại làm cho “Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở”. Như vậy cách cụ thể các bạn trẻ cần biết biện phân tiếng gọi của Thiên Chúa mời gọi các bạn vào đời sống hôn nhân là mời gọi các bạn cùng Đức Kitô làm cho gia đình tương lai của mình khiến cho “Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở”. Muốn thế theo thánh Phaolô các bạn phải học biết để “biết thông cảm với nhau” và “tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em”.

Chúng ta thường thấy để đi tới hôn nhân các bạn trẻ không thiếu sự tìm hiểu nhau qua gặp gỡ và trao đổi, tuy nhiên sự tìm hiểu chỉ loanh quanh về gia thế, về tính tình, về cách ứng xử theo những tiêu chuẩn trần tục, những điều mà thánh Gioan Tẩy Giả khái quát trong một kiểu nói mạnh mẽ là thuộc “nòi rắn độc”. Chắc chắn ông nghĩ đến những gì con rắn xưa đã cám dỗ nguyên tổ.

Để xác định được sự công chính và nền hòa bình mà Đức Kitô muốn cho gia đình Ngài thì theo thánh Phaolô chúng ta cần đọc và nghiền gẫm “những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông”. Chính tông huấn là thành quả của 2 thượng hội đồng về gia đình của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bắt đầu những suy nghĩ của mình dựa vào Kinh Thánh. Vì thế để chuẫn bị cho đời sống hôn nhân các bạn trẻ phải luôn lấy Kinh Thánh làm người hướng dẫn trong mọi suy nghĩ và hành động. Nói cách khác phải tìm hiểu xem người bạn đường tương lai cũng như chính bản thân là ai trong sự công chính và nền hòa bình của Đức Kitô, và là ai trong Giao Ước của Người với Hội Thánh.

Một sự chuẩn bị như thế thật sự mà nói khó tìm thấy nơi các bạn trẻ ngày hôm nay, trừ khi họ là những người sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”, “Hãy ăn năn thống hối,” để muốn cho hôn nhân của họ thực sự là “nước trời gần đến”.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm A