CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ, là kết nối mới giữa Thiên Chúa và loài người

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 7:10-14; Rm 1:1-7;  Mt 1:18-24)

          Đã có sự kết hợp giữa Thiên Chúa và nhân loại ngay từ thuở đầu tạo dựng.  Nhưng con người lại không vâng phục Chúa, để cho tội lỗi phân cách họ với Chúa.  Tuy nhiên Chúa không để mối tương quan này bị dứt bỏ, nên Người cố gắng hàn gắn bằng nhiều cách.  Nào là Người ban hành Lề Luật để giúp con người sống trung thành với Người.  Nào là Người tiếp tục dạy dỗ họ, sai các ngôn sứ đến để sửa dạy hoặc kêu gọi họ trở về đường công chính.  Mặc dù những cách ấy đã biểu lộ tình yêu quan tâm của Thiên Chúa, nhưng xem ra vẫn chưa đủ hữu hiệu để giữ cho mối tương quan được thắm thiết lâu bền.  Đến mức độ này thì tình yêu của Thiên Chúa đã can thiệp.  Tình yêu đã chọn lựa một phương thức táo bạo nhất:  Thiên Chúa đích thân đến và cư ngụ giữa loài người.  Đó là chủ đề của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay.

          Thực ra thì kế hoạch Thiên Chúa đến cư ngụ giữa loài người đã được phác họa tự đời đời.  Tin Mừng nguyên thủy này đã được Thiên Chúa loan báo cho A-đam và E-va, khi Người phán bảo con rắn:  Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3:15).  Với quyền năng của Người, Thiên Chúa có thể từ trời cao hủy diệt con rắn tức là tội lỗi.  Nhưng Thiên Chúa không làm như vậy, mà lại chọn phương thức “gậy ông đập lưng ông”, để đối phó với tội lỗi và để củng cố mối tương quan giữa Chúa với loài người.  Đúng vậy, ma quỷ đã đánh bại loài người, thì bây giờ chính loài người phải đánh bại nó.  Ma quỷ đã quật ngã được A-đam cũ thì bây giờ A-đam Mới là Chúa Giê-su sẽ quật ngược lại ma quỷ.  Lý luận xem ra giản dị như vậy, nhưng thực hiện kế hoạch lại là chuyện khác!  Tình yêu thắng vượt mọi khó khăn, cho nên Thiên Chúa đã chọn phương thức liều lĩnh của tình yêu để phá bỏ ngăn cách,bởi Thiên Chúa là vô hạn trong khi con người là hữu hạn.  Thiên Chúa đã hạ mình chấp nhận sự hữu hạn của loài người, để đích thân đến ở giữa loài người và để giải thoát họ khỏi ma quỷ cùng tội lỗi.  Thế là con đường cứu độ được vạch sẵn:  Ngôi Lời của Thiên Chúa sẽ giáng trần, đi vào lịch sử nhân loại, hầu dẫn họ về nhà Cha trên trời của họ.  Thiên Chúa sai ngôn sứ I-sai-a phát thanh cho nhân loại biết dấu chỉ về kế hoạch này như sau:  “Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:  Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en” (Bài đọc 1).

          Khi thời điểm thực hiện kế hoạch đã tới, Thiên Chúa chính thức mời gọi một con người chấp nhận vai trò làm “gốc tích” nhân loại cho Người, đó là thánh Giu-se.  Thiên Chúa không muốn hiện ra uy nghi như xưa trên núi Si-nai, nhưng muốn âm thầm “cư ngụ” giữa loài người.  Qua thánh Giuse, Thiên Chúa thực sự mang căn tính nhân loại, có gốc gác đàng hoàng, chứ không phải bỗng dưng từ trời rơi xuống!  Chúng con vô vàn cảm tạ thánh cả Giu-se!  Nhờ ngài và Mẹ Ma-ri-a mà chúng con có Đấng được đặt tên là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Bài Tin Mừng)!  Cũng nhờ vậy, Chúa Giê-su mới có “gia phả”.  Ghi lại gia phả này, thánh sử Mát-thêu theo thứ tự gia phả đi từ ông Áp-ra-ham xuống đến thánh Giu-se, còn thánh Lu-ca lại đi ngược lên các thế hệ cho tới A-đam tiên khởi.  Tất cả chỉ nhằm nói lên gốc tích Thiên Chúa (Ngôi Lời) và gốc tích nhân loại (con bà Ma-ri-a) của Chúa Giê-su.  Qua hai “gốc tích” này, Chúa Giê-su giáng sinh đã “cư ngụ giữa chúng ta”, để thực hiện mối tương quan mới giữa Thiên Chúa và nhân loại vậy!

Sống sứ điệp Lời Chúa

           Mục đích của kế hoạch “Em-ma-nu-en” của Thiên Chúa là gì nếu không phải là để dạy dỗ, biến đổi chúng ta trở nên giống với Con Một Người và đưa chúng ta về kết hợp với Người muôn đời?  Như lời thánh Phao-lô nói trong thư Rô-ma, Chúa Giê-su đã được sai đến trần gian là để kêu gọi chúng ta hãy kết hợp với Người, vì kết hợp với Chúa Giê-su là chúng ta kết hợp với chính Thiên Chúa.  Đó chính là tham dự vào kế hoạch kết hợp Thiên Chúa và chúng ta với nhau, một thể hiện sống động thực tại Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.  Vậy ta hãy kết hợp với Đấng Em-ma-nu-en, để ta sẽ được gọi là Chúng-con-ở-cùng-Thiên-Chúa! 

       Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A