CHUÁ NHẬT I MV-A

SUY NIỆM :

Trong thư chung tháng 10 năm 2016, HĐGMVN “đề nghị chủ đề Mục vụ gia đình cho ba năm (2016-2019) với những điểm nhấn cho từng năm:

– Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân;

– Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ;

– Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.

Đáp lại yêu cầu của HĐGM chúng tôi muốn giúp các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân trước hết bằng việc dựa vào Lời Chúa mỗi Chúa Nhật để các bạn trẻ nhận ra các mối tương quan của đời sống hôn nhân trong kế hoạch tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong Chúa Nhật I mùa vọng hôm nay là lời mời gọi hãy sắp xếp đời sống hôn nhân hướng về Đức Kitô như là cùng đích của hành trình trên trần thế.

Thực vậy, trong ý định của Thiên Chúa, mỗi gia đình, mỗi dân tộc, và cả nhân loại tất cả đều được quy tụ trong “nhà Thiên Chúa của Giacóp” để “Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người” nhờ đó “chúng ta .. bước đi trong ánh sáng của Chúa” để “hưởng bình an đời đời”. Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã từng tuyên bố “nhà Thiên Chúa” “nước Thiên Chúa” chính là Ngài. Khi suy nghĩ về việc sáng tạo thánh Gioan trong Tin Mừng đã viết “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.” Và khi nói về việc tạo dựng con người và hôn nhân của họ sách sáng thế viết “Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất”. Trong năm thánh Lòng Thương Xót chúng ta cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô đã luôn tuyên xưng “Chúa Giêsu là dung mạo Lòng Thương Xót của Chúa Cha”, Ngài mới là Hình Ảnh từ đời đời của Thiên Chúa, chính “Nhờ Người, với Người và trong Người” mà Thiên Chúa đã tạo dựng và thiết lập hôn nhân của loài người.

Thế nhưng khi nhắc đến Noe trong bài Tin Mừng, một mặt Chúa Giêsu muốn người môn đệ thấy rõ cách sống rời xa Thiên Chúa và lề luật của Người chính là nguồn gốc của tai họa Đại Hồng Thủy đã tiêu diệt gia đình nhân loại, nhưng mặt kia chính là gia đình Noe, người công chính, đã được cứu thoát, trở nên nguồn gốc của gia đình và dân tộc mới của Chúa. Từ đó Người mời gọi mọi người, mọi gia đình biết sống hướng về ngày giờ Con Người đến. Nói theo Thánh Phaolô, mỗi người, mỗi gia đình phải “mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ  lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt.”.

Ngày nay, so với thời Noe, cũng chẳng khác gì. Ngay từ khi mới chập chững biết yêu, các bạn trẻ đã được xã hội trang bị cho một tương lai chìm ngập sắc mầu của hưởng thụ và khoái lạc. Họ không còn biết Thiên Chúa, nói gì đến lề luật Người. Các xã hội dân sự trên khắp thế giới đa phần ban hành các luật cho ly dị, cho tái hôn, cho sống thử, cho phá thai, cho triệt sản, cho đồng tính… Từ đó họ đang tạo ra một thế giới trong đó hôn nhân và gia đình không còn là hình ảnh của Thiên Chúa, một Thiên Chúa là Tình Yêu đơn nhất và chung thủy.

Các bạn trẻ thân mến,

Bài học giáo lý đầu tiên để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân chính là học để biết, để đón nhận, để chờ đợi Đức Kitô là nguồn mạch và mẫu mực của Tình Yêu đem lại sự sống mạnh mẽ và bình an theo gương Đức Maria và Thánh Giuse.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

 

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm A