CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Sẵn sàng đón chờ ngày cứu độ trong Nước Thiên Chúa

Sứ điệp Lời Chúa  (Is 2:1-5;  Rm 13:11-14a;  Mt 24:37-44)

          Đón nhận ơn cứu độ là ý nghĩa cuộc sống của chúng ta trên trần gian.  Khác với những người không có đức tin, chúng ta tin vào tình yêu Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Người.  Tự đời đời, Thiên Chúa đã tiền định một kế hoạch được phác họa do động lực tình yêu, đó là đem nhân loại trở về với Người sau khi chúng đã bị tội lỗi và ma quỷ cướp đi trong công cuộc tạo dựng của Người (Ê-phê-xô 1:3-10).  Như chúng ta biết, tất cả niên lịch Phụng vụ là để khai triển kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, giúp chúng ta hiểu, đón nhận và cộng tác với kế hoạch ấy.  Trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, b ài đọc 1 giới thiệu kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.  Bài đọc Tân Ước cho chúng ta biết “hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn”.  Vì thế, Chúa Giê-su mới kêu gọi chúng ta:  “Anh em hãy canh thức…, anh em hãy sẵn sàng”.

          Tự ngàn xưa, Xi-on hay Giê-ru-sa-lem vẫn được gọi là núi Đức Chúa và Đền Thờ là Nhà Đức Chúa.  Nhưng trong viễn tượng của ngôn sứ I-sai-a, hình ảnh núi và nhà Đức Chúa lại mang một ý nghĩa mới mẻ.  Từ nơi này, Thiên Chúa sẽ thực hiện một kế hoạch đem lại lợi ích cho toàn thể nhân loại.  Mô tả kế hoạch này, ngôn sứ I-sai-a đã vẽ lên một hình ảnh vô cùng ngoạn mục.  Trước hết là mọi dân mọi nước kéo nhau tới để “lên núi Đức Chúa, lên nhà Đức Chúa”.  Người người đều biết mục đích họ lên núi lên nhà Đức Chúa, là để nhận lãnh đường lối và thánh luật của Người.  Đường lối và thánh luật ấy là gì nếu không phải là giới luật yêu thương mà Chúa Giê-su sẽ rao giảng trong suốt sứ vụ của Người?  Khi sống giới luật ấy, người ta sẽ xây dựng Nước Thiên Chúa ngay tại trần gian này.  Viễn ảnh sống hòa bình và yêu thương không phải là giấc mơ không thể thực hiện.  Nhờ sống tình yêu đích thực, nhân loại sẽ hòa giải với Chúa và với nhau.  Yêu thương sẽ “đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái”.  Nền hòa bình không chiến tranh này chính là tiền ảnh của sự bình an vĩnh cửu, “bình an của Thầy” mà Chúa Giê-su đã hứa.  Qua lời ngôn sứ I-sai-a, Thiên Chúa cho thấy ý định của Người là muốn quy tụ toàn thể nhân loại thành một nhà của Người để cho họ hưởng hòa bình vĩnh cửu trong Nước của Người.

          Mặc dù đang ở trong một kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa, chúng ta vẫn sống như là không có kế hoạch ấy vậy.  Như lời thánh Phao-lô, chúng ta vẫn “ngủ mê”, làm như không biết “ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia”!  Chúng ta vẫn có những “việc làm đen tối”, không ý thức là “đêm sắp tàn, ngày gần đến”.  Ngày ám chỉ thời gian cứu độ của Chúa khi Chúa Giê-su đến lần thứ hai và đêm ám chỉ thời gian tung hoành của ma quỷ tội lỗi.  Ngày mà đến thì đêm dĩ nhiên phải ra đi.  Nhưng điều quan trọng đối với chúng ta là chúng ta có ở lại để đón Chúa Ki-tô, hay chúng ta sống buông thả để đi theo Xa-tan.  Ý thức điều này chính là điều thánh Phao-lô mong mỏi nơi các tín hữu Rô-ma nói riêng và nơi tất cả chúng ta nói chung.  Ngài muốn nhắc nhở chúng ta hãy lắng nghe lời kêu gọi của chính Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su dạy rằng ngày Con Người quang lâm sẽ đến bất ngờ, tựa như cơn lụt hồng thủy thời Nô-ê đã đến mà không ai hay.  Cho nên “anh em hãy canh thức…, hãy sẵn sàng”.  Chúa còn nói rõ thêm về ý nghĩa của canh thức và sẵn sảng.  Phải canh thức, “vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến”, và phải sẵn sàng, “vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.  Đức Giê-su là “Chúa” và là “Con Người” sẽ đến, đó là lý do tuyệt đối và duy nhất để hết thảy chúng ta phải chọn lựa một lối sống canh thức và sẵn sàng!  Người đến để quy tụ chúng ta trong Nước Thiên Chúa, cho chúng ta hưởng bình an vĩnh cửu với Người bên cạnh Thiên Chúa Cha.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Thánh Phao-lô luôn thực tế.  Để giúp ta canh thức và sẵn sàng, ngài không đưa ra những lý thuyết suông, nhưng những thực hành cụ thể, là “chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”.  Ngài không quên kể ra một số việc làm đen tối, như chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, cãi cọ ghen tương.  Diễn tả ý nghĩa cầm lấy vũ khí của sự sáng, ngài khuyên chúng ta “hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô”, tức là hãy sống những tâm tình của Chúa Giê-su, mẫu mực của “trưởng tử” nhân loại mới vậy.

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi     


Suy Niệm Lời Chúa Năm A