CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

          Chúa kêu gọi ta là kẻ nghèo hèn vào Nước Thiên Chúa

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Xp 2:3;  3:12-13;  1 Cr 1:26-31;  Mt 5:1-12a)

          Sứ mệnh của Chúa Giê-su trước tiên là kêu gọi người ta sám hối và đón nhận Tin Mừng, vì Nước Thiên Chúa đã gần kề.  Nước Thiên Chúa đang mở rộng cửa cho hết mọi người không trừ ai.  Tuy nhiên muốn gia nhập Nước ấy, chúng ta phải biết Thiên Chúa dựa trên những tiêu chuẩn nào để kêu gọi chúng ta.  Có phải vì chúng ta là những người thông thái giàu sang?  Chúng ta có địa vị xã hội?  Nhất là chúng ta là những người tốt và thánh thiện, không phạm tội?  Tất cả đó không phải là những điều kiện Chúa đòi hỏi chúng ta, nhưng điều kiện duy nhất là chúng ta hãy thực thi lời Chúa Giê-su kêu gọi:  Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.  Lời Chúa hôm nay đặt câu hỏi cho chúng ta:  ai là những kẻ được kêu gọi vào trong Nước Thiên Chúa?

          a)  Đó là những người thuộc “một dân nghèo hèn và bé nhỏ” (bài đọc 1).  Sau khi Ít-ra-en chia làm hai, phía bắc là nước Ít-ra-en và phía nam là nước Giu-đa, thì đời sống tôn giáo và luân lý của dân chúng đều suy đồi trước khi cả hai rơi vào tay ngoại bang và sống kiếp lưu đày.  Ngôn sứ Xô-phô-ni-a xuất hiện tại Giu-đa như người Thiên Chúa sai đến để hạch tội dân chúng cùng các nhà lãnh đạo.  Nhưng ngài cũng tiên báo việc Thiên Chúa sẽ “quét sạch” nước Giu-đa, mà vẫn “cho sót lại giữa Giu-đa một dân nghèo hèn và bé nhỏ”.  Vậy những kẻ còn sót lại này đã làm gì để giúp họ không bị tiêu diệt?  Ngôn sứ cho biết rằng trước khi xứ sở bị tiêu diệt, nếu những người này “thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa” mà “tìm kiếm Chúa, tìm sự công chính và tìm đức khiêm nhường” thì họ sẽ được Chúa bảo vệ trong ngày Giu-đa bị tàn phá.  Tuy nhiên ngôn sứ Xô-phô-ni-a cũng tiên báo rằng sau thời lưu đày, nếu đám dân nghèo hèn và bé nhỏ này vẫn “tìm nương ẩn nơi danh Chúa, không làm chuyện tàn ác bất công, không ăn gian nói dối, miệng lưỡi không phỉnh gạt”, thì Thiên Chúa sẽ tiếp tục chăn dắt họ và cho họ được hùng cường.  Với những lời hứa đầy hy vọng của Chúa từ miệng ngôn sứ Xô-phô-ni-a, chúng ta thấy Chúa đưa ra một tiêu chuẩn giản dị để tuyển chọn những ai muốn thuộc về đàn chiên Ít-ra-en Mới của Chúa:  họ phải nhận biết thân phận nghèo hèn và bé nhỏ của mình mà hoàn toàn tin cậy vào danh Chúa để sống dưới sự dẫn dắt của Người.  Ngôn sứ muốn ám chỉ Đấng Thiên Chúa trao cho sứ mệnh chăn dắt Ít-ra-en Mới chính là Chúa Giê-su, vị Mục Tử Nhân Lành vậy.

          b)  Tiêu chuẩn Thiên Chúa tuyển chọn “kẻ nghèo hèn” cũng được thánh Phao-lô khai triển trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô (bài đọc 2).  Ngài phát biểu tiêu chuẩn ấy như sau:  Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn.  Trước hết, Phao-lô muốn giúp tín hữu Cô-rin-tô làm “phút hồi tâm” (anh em thử nghĩ lại xem!), để họ cảm tạ Chúa đã cho họ được tin kính Người và để họ luôn tự hào sống như một Ki-tô hữu chân chính.  Ở Cô-rin-tô, khi họ được Chúa kêu gọi thì họ không mấy ai “là kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, là kẻ quyền thế và là người quý phái”.  Tóm lại, họ thuộc thành phần nghèo hèn và bé nhỏ, như ngôn sứ Xô-phô-ni-a đã nói đến ở trên.  Nhưng đường lối Thiên Chúa tuyển chọn họ khác với đường lối của loài người.  Thiên Chúa chọn những kẻ khờ dại, yếu kém và hèn mạt là để hạ nhục và hủy diệt những kẻ khôn ngoan, hùng mạnh và quý phái của thế gian.  Suy nghĩ về đường lối tuyển chọn ấy của Thiên Chúa, Phao-lô muốn nhắn nhủ tín hữu Cô-rin-tô đừng tự phụ, nhưng hãy khiêm nhường tin vào Chúa và sống công chính để được Người thánh hóa và cứu chuộc.  Rồi ngài đề ra một “luật vàng” để họ sống theo:  “Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa”.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Giống như những người Ít-ra-en “còn sót lại” hoặc như các tín hữu Cô-rin-tô, chúng ta đều được Chúa tuyển chọn để sống theo đường lối Người qua lề luật của Tin Mừng mà chúng ta thường gọi là “Hiến chương Nước Trời”, hay Phúc thật tám mối.  Chỉ nghe qua là chúng ta nhận thấy ngay những điều Chúa Giê-su gọi là Mối Phúc đều đối nghịch với lối suy nghĩ và cách sống của người đời.  Tám Mối Phúc là tám câu hỏi đặt ra cho chúng ta:  Tại sao tôi phải sống với tâm hồn nghèo khó, sống hiền lành, sống với nước mắt thống hối, sống khao khát điều công chính, sống có lòng thương xót, tâm hồn phải trong sạch, phải xây dựng hòa bình và phải chấp nhận bị bách hại vì sống đàng hoàng?  Chúa Giê-su đã cho chúng ta câu trả lời ở phần thứ hai của mỗi Mối Phúc:  vì họ sẽ được… Tất cả những phần thưởng chúng ta sẽ được đó không chỉ là ước mong duy nhất của chúng ta sau khi chúng ta lìa trần, nhưng đó còn là những cơ hội, những tình huống, những điều kiện để chúng ta chiếu tỏa hình ảnh Thiên Chúa ngay khi chúng ta còn đang sống.  Đúng thế, thực hiện các Mối Phúc qua lối sống Ki-tô hữu của mình chính là cách chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và phụng sự Người, nhờ chúng ta giúp cho những người khác nhận biết hình ảnh Chúa trong chúng ta.

          Hôm nay, ta hãy cảm tạ Chúa đã kêu gọi và tuyển chọn ta là những kẻ nghèo hèn và bé nhỏ vào Nước của Người.  Người còn ban cho ta một vị Mục Tử và Lãnh Đạo là Chúa Giê-su để dẫn dắt ta, dạy dỗ và giúp đỡ ta sống theo luật Tin Mừng.  Nước Trời là của ta.  Đất Hứa là gia nghiệp của ta.  Thiên Chúa xót thương là Cha của ta.  Vậy tại sao ta không vui mừng hớn hở sống Tám Mối phúc ấy?

        Lm. Đa-minh Trần đình Nhi        


Suy Niệm Lời Chúa Năm A