CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN

Chúa Ki-tô là đức khôn ngoan để ta theo đó mà sống

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Hc 15:15-20;  1 Cr 2:6-10;  Mt 5:17-37)

          Xen lẫn giữa những lời giảng và các trình thuật phép lạ của Chúa Giê-su, chúng ta thấy Phụng vụ Lời Chúa các Chúa Nhật quanh năm thường lập lại những chủ đề diễn tả các đặc điểm của con người và sứ mệnh Chúa Giê-su.  Hôm nay Lời Chúa muốn nói tới một đặc điểm rất quan trọng về Chúa Giê-su:  Người là đức khôn ngoan của Thiên Chúa, đức khôn ngoan nhập thể để làm gương mẫu cho chúng ta sống theo.  Bài trích sách Huấn ca ngợi khen đức khôn ngoan tuyệt đỉnh của Thiên Chúa là nguồn cội cho mọi nếp sống đạo đức và trong sạch.  Thánh Phao-lô trong thư I gửi tín hữu Cô-rin-tô thì tôn vinh đức khôn ngoan của Thiên Chúa được hoàn toàn thể hiện trong mầu nhiệm Chúa Ki-tô.  Sau hết, chúng ta có thể nhận ra đức khôn ngoan ấy trong chính lời giảng của Chúa Giê-su, Đấng kiện toàn Lề Luật Mô-sê.

          1.  Vậy đầu tiên chúng ta hãy lắng nghe đức khôn ngoan của Thiên Chúa dạy ta điều gì qua lời tác giả sách Huấn ca.  Để kính cẩn lắng nghe, trước hết chúng ta nên nhận biết sự cao cả trí khôn ngoan của Thiên Chúa.  Trí khôn ngoan của Thiên Chúa “trông thấy tất cả và biết rõ tất cả” về chúng ta và những điều chúng ta làm.  Do đó, ý của Người là “không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội”.  Vậy rõ ràng đức khôn ngoan của Thiên Chúa chỉ muốn những gì tốt đẹp cho chúng ta, nên Người mới ban cho chúng ta “các điều răn” để chúng ta trung thành tuân giữ.  Đúng vậy, trở lại với lịch sử dân được tuyển chọn khi Thiên Chúa ban Mười Điều răn cho họ, Người đã hứa trong diễn từ cuối cùng của ông Mô-sê rằng:   Hôm nay, anh em đã làm cho ĐỨC CHÚA tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người… Người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc Người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, như Người đã phán” (Đnl 26:17, 19).  Tuy nhiên, sách Huấn ca còn nói đến việc Chúa để chúng ta được tự do lựa chọn, tùy ý đưa tay ra mà nhận lửa hay nước, bước vào cửa sinh hay cửa tử.  Dĩ nhiên đức khôn ngoan Thiên Chúa chỉ muốn ta chọn điều tốt mà thôi! 

          2.  Đối với dân Do-thái, đức khôn ngoan của Thiên Chúa được biểu lộ qua các điều răn và thánh chỉ của Người, thì với thánh Phao-lô, đức khôn ngoan ấy có thể gặp thấy trong mầu nhiệm Chúa Ki-tô.  Đúng vậy, Phao-lô khẳng định rằng “Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển”.  Vậy đâu là lẽ khôn ngoan “Thiên Chúa đã tiền định và giữ bí mật từ trước muôn đời”?  Đó là kế hoạch cứu độ nhân loại do lòng thương xót vô điều kiện của Thiên Chúa.  Ngay sau khi tổ tông loài người phạm tội, Thiên Chúa đã có một kế hoạch cứu họ khỏi những hậu quả tai hại của tội lỗi.  Người vẫn yêu nhân loại nên sai Con Một xuống trần để chuộc lại tội lỗi loài người.  Mầu nhiệm cứu độ này là “điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới”.  Nhưng với những ai yêu mến Thiên Chúa, tức là biết đáp lại lòng thương xót của Người, thì mầu nhiệm Chúa Ki-tô chính là điều Thiên Chúa “đã dọn sẵn” cho họ!  Các sách Tin Mừng đã cho ta thấy rõ ngay khi Chúa Giê-su còn ở trần gian này, có những kẻ tiếp nhận và thực hành lời giảng của Người, nhưng cũng không thiếu kẻ từ chối đón nhận Người và sứ mệnh của Người.  Cách riêng ở đây, Phao-lô đã nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần, Đấng giúp ta tuyên xưng Đức Ki-tô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta.

          3.  Vì Chúa Ki-tô là “điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới”, thì giờ đây khi Chúa xuất hiện, Người tuyên bố rõ ràng về sứ mệnh của Người:  “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ.  Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”.  Thật là điều tuyệt vời!  Chúa Giê-su giúp ta hiểu rằng Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ vẫn chưa biểu lộ hết được thánh ý của Thiên Chúa, vì đó mới chỉ là lý thuyết, sách vở.  Nhưng thánh ý ấy cần được thể hiện qua gương mẫu sống động của một con người toàn hảo là chính Chúa Giê-su Ki-tô.  Sự kiện toàn lề luật chỉ có khi lề luật được thực hành đầy đủ như đã được thực hành nơi Chúa Giê-su.  Chính vì thế, Chúa Giê-su đã đưa ra vài thí dụ cho thấy thế nào là kiện toàn lề luật.  Thí dụ luật dạy rằng ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa;  còn sự kiện toàn của Luật Ki-tô dạy rằng ai chỉ mới giận anh em mình thì đã đáng bị đưa ra tòa rồi!  Hoặc theo lề luật, ai mắng chửi anh em mình thì đáng bị đưa ra Thượng Hội đồng;  còn theo Chúa Giê-su, không những họ đáng bị đưa ra Thượng Hội Đồng, mà còn đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt nữa!  Luật Ki-tô không dừng lại ở sự công bằng, mà còn tiến tới tinh thần tuyệt đỉnh là sống bác ái yêu thương đối với mọi người.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Hôm nay Lời Chúa trình bày những khía cạnh khác nhau về đức khôn ngoan của Thiên Chúa và cuối cùng đưa ta đến với Chúa Giê-su là gương mẫu sống đức khôn ngoan của Thiên Chúa.  Lắng nghe lời giảng của Chúa Giê-su và sống theo gương mẫu Giê-su, đó là sống lẽ Khôn Ngoan vậy!

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi