CHÚA NHẬT THỨ X THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Ngày 09/6/2002

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

CHÚA GIÊ-SU ÐẦY LÒNG NHÂN NGHĨA

Mt 9, 9 -13

 

Hình ảnh của một người cha nhân từ, đầy lòng thương xót, vác chiên trên vai với ánh mắt hiền từ luôn có sức thuyết phục mọi người, luôn đánh động mọi người . Hình ảnh ấy là hiện thân của Chúa Giê-su, Ðấng đã sống cách chúng ta hơn hai ngàn năm .Thời gian và không gian quả thực xa cách muôn trùng khơi, nhưng Chúa Giê-su vẫn đang hiện diện sống động giữa nhân loại để chia sẻ tình thương, lòng nhân nghĩa đối với mọi người.

 

I.CHÚA GIÊ-SU LÀ ÐẤNG GIẦU LÒNG NHÂN NGHĨA:

Ðọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, nơi nào ta cũng bắt gặp Ngài đối xử với mọi tầng lớp người một cách đượm tình yêu thương, Ngài sống hòa đồng với các môn đệ, Ngài đồng bàn với người tội lỗi, Ngài dong duổi tìm kiếm con chiên lạc . Chúa Giê-su qủa thực là một người cha với tình thương sâu xa hơn tình phụ tử nhân loại .Ngay trong thời cựu ước, Thiên Chúa vẫn luôn nhậm lời con người cầu xin . Abraham đã được Thiên Chúa nhậm lời khi cho vợ ông là Sara sinh con trong lúc tuổi già . Ngài nhậm lời Môsê , giải thoát dân Israen ra khỏi đất Ai Cập . Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử dân người . Nơi nào, Thiên Chúa cũng có mặt đúng lúc , Ngài cảm thông , bao dung đối với dân ngỗ nghịch phản bội lại Ngài . Ngài luôn luôn đi bước trước, không đợi con người phải đến với Ngài trước, nhưng chính Ngài đã tìm kiếm con người . Thiên Chúa không muốn con người hư đi, nhưng muốn con người ăn năn và quay trở lại với Ngài. Ngài muốn con người sống đạo tình thương, sống chân tình, cảm thông, tha thứ , đối xử với Ngài như tình nghĩa Cha con , chứ không chỉ là bề ngoài với những lễ vật, cúng kiếng , với những kinh kệ ê a đầu môi chóp lưỡi ( Hôsê 6, 3b -6 ).Ðã xa rồi và lỗi thời , khi người ta coi Thiên Chúa như Ðấng nghiêm khắc, giáng phạt hơn là thi ân . Ðã lỗi thời rồi, khi ta coi Thiên Chúa như một Ðấng trên cao, hay ghen , đầy căm phẫn hơn là thương xót .Thiên Chúa của đạo là Thiên Chúa tình thương.

Tình thương được diễn tả qua Chúa Giê-su, Con Một Thiên Chúa được Chúa Cha sai tới trần gian , gánh tội nhân loại, chịu chết trên thập hình tự giá để giải thoát con người, giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và thánh hóa nhân loại.Tin vào Chúa , cậy trông vào tình thương vô biên của Ngài sẽ được công chính hoá vì Chúa đã chạnh lòng xót thương những ai tin tưởng nơi Ngài Gương của tổ phụ Abraham luôn là đuốc sáng cho mọi người vững tin vào Chúa vì Ngài luôn giữ lời hứa và ban niềm hạnh phúc cho những ai có lòng tin vững chắc ( Rm 4, 18 - 25 ).Chúa Giêsu trong Tin mừng Mt 9, 9 - 13 đã cho nhân loại thấy , Ngài tới trần gian để yêu thương con người,yêu có nghĩa là chấp nhận, không loại trừ , không xa lánh con người . Ngài đã gọi Matthêu, một người thu thuế ( Mt 9, 9 ) đi theo Ngài . Người thu thuế đối với dân Do Thái và những Biệt Phái là quân bóc lột , ăn bẩn , làm giầu trên xương máu người khác , vơ vét của dân cho ngoại bang . Như thế , thu thuế là một nghề bẩn thỉu, ô uế , tội lỗi , cần phải loại trừ . Matthêu đi theo Chúa, bỏ nghề thu thuế, đáng lẽ những người Biệt Phái phải mừng , nhưng họ đã nghĩ ngược lại vì ghen tương, hiềm khích Chúa Giê-su, nhất là khi thấy Ngài đồng bàn với những người tội lỗi ( Mt 9, 10 ).Họ có hiểu đâu bàn tiệc mà Chúa đang dự với các người tội lỗi ám chỉ bàn tiệc thánh, bàn tiệc nước trời . Nước trời qui tụ tất cả mọi người từ Ðông, Tây, Nam, Bắc.Chúa không loại trừ bất cứ người nào, Ngài không phân biệt người ở trong hay người ở ngoài,dân Do Thái, dân Hy Lạp , dân La Mã hay bất cứ dân nào khác .Chúa Giê-su tới trần gian là để thực hiện lời hứa của Chúa Cha : Thiên Chúa là Ðấng nhân nghĩa, tín thành, chạnh lòng thương xót , Ngài hiến tình yêu vì nhân loại và chờ đợi con người đáp trả lại tình thương của Ngài .Thực tế hiển nhiên nhất là Ngài đã sai Chúa Giê-su , con của Ngài đến trần gian để cứu độ nhân loại qua cái chết nhục hình trên thập giá . Chúa Giê-su đã nói với Biệt Phái và mọi người:".Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi " ( Mt 9, 13 ).Chúa Giê-su đã thực hiện tình yêu thương và lòng nhân nghĩa của Ngài bằng cái cuối cùng của một đời người : cái chết trên thập giá .

 

II. CHÚA ÐÒI CON NGƯỜI HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ ÐÁP LẠI TÌNH THƯƠNG CỦA NGÀI :

Thiên Chúa là tình yêu .Sống trong tình yêu mật thiết với Ðức Kitô , ta trở nên con cái Thiên Chúa trọn vẹn. Ðến nỗi khi nhìn vào ta , người khác sẽ nhận ra ta là con Chúa, khi họ nhận ra tình yêu nơi ta . Tình yêu của ta không chỉ gồm tóm nơi những người yêu thương ta mà nó còn lan tỏa nơi những người khác, không loại trừ bất cứ ai, không đẩy xa bất cứ người nào Chúa đã nói :" Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con "( Ga 15, 12 )."Cứ dấu này người ta sẽ nhận ra các con là môn đệ của Ta là các con yêu thương nhau ".Chúa Giê-su đã làm gương cho các môn đệ và cho nhân loại qua việc rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giê-su nói:"Ta đến phục vụ, chứ không phải để được phục vụ ".Chúa đã dự tiệc cưới Cana và biến nước thành rượu ngon ( Ga 2, 1- 11 ). Ngài tới nhà ông Giakêu , cải hóa ông ; Ngài làm cho Lazarô chết bốn ngày sống lại ; Ngài đồng bàn với người tội lỗi ( Mt 9, 10 ). Ngài biến đổi tâm hồn Mađalêna, Ngài yêu thương kẻ trộm lành .Ngài đi tìm con chiên lạc, vác chiên trên vai .Ngài dẫn chiên trên các đồng cỏ xanh tươi và dẫn chúng tới các dòng suối trong lành ( Tv 23 ).Cuộc đời của Chúa Giê-su sinh ra để yêu thương . Ngài đã thực hiện tình yêu thương, lòng nhân nghĩa của Ngài tới hơi thở cuối cùng . Trên thập giá, Ngài đã phong thánh cho kẻ trộm lành .Chính cái chết là lời diễn tả chân thành nhất của tình yêu .Nơi thập giá, con người bắt gặp được tình yêu tuyệt đối của Chúa Giê-su, một tình yêu khiêm hạ , tình yêu vâng lời :" Người đã hạ mình xuống, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá " ( Pl 2, 8 ).

Là con Chúa , chúng ta được mời gọi sống tình thương và lòng nhân nghĩa, tín thành của Chúa . Sống giữa một thế giới khô cằn , nhiều bấp bênh thù hận, bạo động hơn là an bình; một sự cảm thông, một nụ cười, một sự động viên khích lệ, một nghĩa cử tốt, một sự chia sẻ bác ái sẽ đánh tan được áng mây mù đang phủ lấp bầu trời .Cởi bỏ tinh thần biệt phái, sống cởi mở, hiệp nhất, hòa hợp sẽ giúp con người họa lại hình ảnh yêu thương của Chúa Giê-su.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn biết từ bỏ, hy sinh, xả kỷ để sống tình yêu chân thật của Chúa.

Xin cho chúng con biết vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa vì chính nơi thập giá Chúa đã diễn tả tình yêu tuyệt vời nhất, tình yêu cứu độ .

Xin cho chúng con có trái tim như Chúa để chúng con yêu thương mọi người.

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà