CHÚA NHẬT11QUANH NĂM

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

Kinh Thánh:         Rô-ma 5: 6-11

          Chương 5 thư Rô-ma là đoạn chuyển tiếp, chia làm hai phần.Phần đầu (bài đọc hôm nay trích từ phần này) tóm tắt trình bày của thánh Phao-lô về tình trạng hiện thời của những kẻ được công chính hóa. Họ được bình an với Thiên Chúa; được đến với Chúa;được hòa giải;được sống với hy vọng chắc chắn sẽ được cứu độ.Phần thứ hai (bài đọc Chúa Nhật tới) đưa ra so sánh giữa A-đam với Chúa Ki-tô để cho thấy lỗi lầm của A-đam đưa mọi người tới án phạt thì hành động công chính của Chúa Ki-tô làm cho mọi người được giải án.Việc giải án này giúp cho họ được giải phóng khỏi tội và Lề luật (chương 6-7) và ban cho họ đời sống mới trong Thánh Thần (chương 8). Hiểu mạch văn như vậy sẽ giúp chúng ta suy niệm nội dung của bài đọc hôm nay chính xác hơn.

 

a)Nhìn lại thân phận hiện thời của chúng ta: tôi là kẻ được nên công chính

          Ðoạn thư 5:6-11 hôm nay là một nửa của phần đầu chương 5.Trước đoạn này (câu 1-5), thánh Phao-lô nói đến hiệu quả của việc công chính hóa, đó là:"Một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Ðức Giê-su Ki-to, Chúa chúng ta, nhờ Người, qua đức tin, chúng ta được vào hưởng ơn ấy, như chúng ta đang được hiện nay;chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa" (5:1-2).Thân phận của loài người sau khi A-đam lỗi phạm là thân phận tuyệt vọng vì hoàn toàn đối nghịch với Thiên Chúa và sẽ không bao giờ được hưởng vinh quang Thiên Chúa.Nhưng giờ đây, thân phận ấy được biến đổi do sự xuất hiện của Chúa Ki-tô.Nhờ chính Chúa Ki-tô và qua đức tin của chúng ta vào Chúa Ki-tô, chúng ta có một thân phận mới:được nên công chính, tức là bước đầu để hành trình đến với Thiên Chúa và hưởng vinh quang của Người.Với tâm tình hạnh phúc và cảm tạ, chúng ta hướng về Chúa Ki-tô là Ðấng biến đổi thân phận chúng ta.

 

b)Nơi Ðức Ki-tô, chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa

Bài đọc hôm nay bắt đầu từ câu 6, vì Phụng vụ muốn chúng ta chú tâm đến tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Ki-tô, Ðấng đã chết cho chúng ta là những kẻ tội lỗi và thù nghịch với Người.Có thể chúng ta mới chỉ nghe biết về tình yêu này, nhưng thực sự chưa xác tín.Vậy trong cách lý luận của ngài, thánh Phao-lô đã trưng dẫn tất cả những gì Chúa Ki-tô đã làm cho chúng ta để đi tới kết luận: vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã cho chúng ta được nên công chính và được cứu chuộc nhờ máu Chúa Ki-tô và cái chết của Người.Lý luận của thánh Phao-lô dựa trên tình trạng quá khứ và hiện tại của chúng ta, so sánh những gì Chúa Ki-tô đã làm cho chúng ta trong hai thời điểm ấy, để rồi kết luận rằng dựa trên hiện tại này, chúng ta càng tin tưởng và tự hào là chúng ta sẽ được cứu độ. Chúng ta có thể diễn tả lý luận như sau:

- Nếu xưa kia chúng ta là những kẻ vô đạo, tội lỗi, nhưng nhờ cái chết của Chúa Ki-tô nên chúng ta biết là Thiên Chúa yêu thương chúng ta;

Phương chi bây giơ chúng ta được nên công chính, nhờ máu Chúa Ki-tô đổ ra, nên chúng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

Vậy chúng ta càng phải xác tín hơn về tình yêu của Thiên Chúa hơn.

- Nếu xưa kia chúng ta là những kẻ thù nghịch với Thiên Chúa, nhưng nhờ cái chết của Chúa Ki-tô nên chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa;

Phương chi bây giơ chúng ta đã được hòa giải rồi nên chúng ta được cứu độ.

Vậy chúng ta càng phải tin tưởng hơn rằng chúng ta sẽ được cứu độ.

 

c)Từ lúc được nên công chính tới lúc được cứu độ:hành trình đức tin ở trần gian

          Chúng ta cần hiểu giáo lý của thánh Phao-lô về việc công chính hóa (justification) và ơn cứu độ (salvation), để biết rõ cuộc hành trình đức tin của chúng ta.Hai điều này khác nhau.Ðược nên công chính (justified) chỉ mới là bước đầu để chúng ta khởi sự cuộc hành trình tin vào Chúa Ki-tô, bước theo Người, sống đời sống mới trong sự hướng dẫn của Thánh Thần.Tội A-đam đã làm mất đi khả năng của con người để có thể đến với Thiên Chúa.Vì hậu quả của tội tổ tông, con người tự sức mình sẽ không bao giờ có thể đạt tới cứu cánh đời mình là được hưởng vinh quang Thiên Chúa. Nhưng Máu Chúa Ki-tô đổ ra và cái chết trên thập giá của Người đã phục hồi cho con người khả năng có thể đến với Thiên Chúa mà họ đã đánh mất.Nói khác đi, tôi được nên công chính có nghĩa là nhờ Chúa Ki-tô, từ nay tôi có quyền đứng thẳng trước mặt Thiên Chúa (jus-stare), hướng về Người thay vì hướng về chính mình hay tạo vật, và sống theo gương mẫu là Chúa Ki-tô (tức là đời sống mới theo Thần Khí).Nhưngcuộc hành trình này đòi tôi phải kiên tâm, chịu gian khổ và cùng chết với Chúa Ki-tô, thì tôi mới được sống lại và được vinh quang với Người.Nếu tôi trung thành tới hết hành trình là tôi được cứu độ (saved).

 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

          Tôi đã xác tín đến mức độ nào về việc được nên công chính nhờ Chúa Ki-tô đổ máu và chết cho tôi? Niềm xác tín ấy thúc giục tôi sống thế nào như là một người được Chúa yêu thương?

          Bài đọc hôm nay trình bày Chúa Ki-tô như là tác nhân chính trong tiến trình làm cho chúng ta được nên công chính và được cứu độ.Vậy giáo lý này có giúp tôi đặt lại quan hệ giữa tôi với Chúa Ki-tô không? Tôi phải xét lại quan hệ ấy và sống như thế nào trong tương lai?

          Tôi phải làm gì để luôn nhớ cảm tạ tình yêu Thiên Chúa và ý thức tình yêu ấy để sống cho xứng đáng?

 

Cầu nguyện kết thúc

          Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng đọc lại Thánh ca Cô-lô-xê 1:15-20.

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà