CHÚA NHẬT12QUANH NĂM

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

Kinh Thánh:         Rô-ma 5: 12-15

          Bài đọc hôm nay lập lại bài đọc của Chúa Nhật I mùa Chay năm A, nhưng bỏ đi từ câu 16 đến 19.Vậy chúng tôi mạn phép lấy lại phần suy niệm của Chúa Nhật I mùa Chay đã được viết trước đây và sẽ giải thích thêm tại sao bài đọc hôm nay chỉ lấy từ câu 12 đến 15 mà thôi.

          Phần thứ hai của chương 5, thư gửi giáo đoàn Rô-ma, trình bày một so sánh giữa A-đam và Ðức Ki-tô.Trình bày này rất quan trọng đối với giáo lý của Giáo Hội về tội nguyên tổ.Mặc dù lối lý luận của thánh Phao-lô lòng vòng, nhưng điểm chính của vấn đề có thể coi như cô đọng ở câu 18:

          Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.

          Một người đã sa ngã.Ðó là A-đam đã không vâng lời Thiên Chúa, ăn trái cây sự sống mà Người đã cấm trong Vườn Ðịa đàng.Hành động bất tuân của ông đã gây nên hậu quả là con cháu ông bị lên án.Nhưng một người đã thực hiện lẽ công chính:Chúa Ki-tô.Hành động công chính của A-đam mới, tức là Chúa Ki-tô, Ðấng đã vâng lời Chúa Cha suốt cuộc đời và nhất là trong Vườn Dầu, vâng lời cho đến chết trên thập giá (xem Pl 2:6-11), đã giải án và phục hồi sự sống cho mọi người.         

          Mục đích của so sánh là để làm nổi bật lên dung mạo Chúa Ki-tô và lượng hải hà của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi.Nơi A-đam và nơi Chúa Ki-tô có sự đối chọi giữa sự chết và sự sống, giữa Lề Luật và ân sủng, giữa tội lỗi và ơn được nên công chính.Bố cục bài đọc hôm nay rõ ràng.Phần đầu của bài đọc (cc. 12-14) đề cập tới con ngườiA-đam, hành động của ông, hậu quả của hành động ấy là sự chết và sự hiện diện của Lề Luật giúp người ta nhận ra mình yếu đuối chứ không ngăn chặn được quyền lực của tội lỗi.Phần thứ hai của bài đọc (cc. 15-19) nói về Chúa Ki-tô. Thánh Phao-lô đã khéo léo sử dụng cách song đối, nêu lên việc làm của A-đam cùng với hậu quả, rồi ngay sau đó khẳng định một thực tại đối nghịch của ân sủng Thiên Chúa.So sánh nào cũng đưa tới kết luận:ân sủng Thiên Chúa dồi dào hơn cả hậu quả tác hại do sự sa ngã của A-đam (cc. 15 và 20).

          Giáo lý trên của thánh Phao-lô trình bày về tội nguyên tổ và ơn công chính hóa giúp chúng ta nhận ra điều này:tình trạng tội lỗi của mọi người trong A-đam đối nghịch với tình trạng đầy ân sủng của mọi người trong Chúa Ki-tô. Như thế, A-đam và Chúa Ki-tô là hai vị nguyên thủ của hai thứ nhân loại:nhân loại tội lỗi và nhân loại được cứu chuộc.Cuộc sống chúng ta thuộc về một trong hai thứ nhân loại ấy.Nếu chúng ta vẫn còn ở trong A-đam, tức là trong con người tội lỗi, thì chúng ta sống trong tội lỗi và sự chết, làm nô lệ cho những dục vọng và ước muốn xấu xa.Nhưng nếu chúng ta ở trong Chúa Ki-tô, chúng ta sống trong ân sủng và Thánh Thần (thánh Phao-lô dành nguyên chương 8 Thư Rô-ma để nói về đời sống này);chúng ta không còn làm nô lệ cho dục vọng và ước muốn xấu nữa, vì quyền lực của Thần Khí Chúa Ki-tô hoạt động trong chúng ta và giúp chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa.

          Bài đọc Chúa Nhật I mùa Chay trích dẫn thêm từ câu 16 đến 19 là vì Phụng vụ Lời Chúa muốn nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của ơn công chính hóa, cần thiết để chúng ta bắt đầu cho một cuộc sống tránh xa tội lỗi và hướng về Thiên Chúa (tức là chủ đề hối cải), một chủ đề cốt yếu của mùa Chay.Còn Chúa Nhật hôm nay, CN 11 quanh năm, Giáo Hội muốn chúng ta học hỏi về đề tài lịch sử cứu rỗi dựa theo giáo lý của thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma.Vì thế Phụng vụ Lời Chúa chỉ chọn phần thánh thư nói lên hai thời điểm của lịch sử cứu rỗi - tức là A-đam và Chúa Ki-tô - để trình bày cách xử lý và hậu quả của hai vị đã ảnh hưởng tới thân phận của nhân loại như thế nào, để rồi kết luận:trong lịch sử cứu rỗi, nếu A-đam là hình ảnh của tội lỗi và sự chết, thì Chúa Ki-tô chính là Ân Sủng, Sự Sống Lại và Sự Sống đời đời.    

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

          So sánh của thánh Phao-lô đã giúp tôi nhận ra vai trò của Chúa Ki-tô trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa như thế nào?

          Tôi phải hiểu thế nào về lời thánh Phao-lô:"A-đam là hình ảnh Ðấng sẽ tới"?Chia sẻ sau khi đọc Cl 1:15; Rm 8:29; Rm 5:12 và 15.

          Tôi đã đón nhận Ân Sủng (là Chúa Ki-tô) và hiệu quả của Ân Sủng (là sự Sống Lại và Sự Sống của Thiên Chúa) như thế nào?Ðâu là chỗ đứng của Chúa Ki-tô trong đời tôi?                     

Cầu nguyện kết thúc

          Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng hát một bài thích hợp, hoặc đọc Thánh ca "Ðức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa" (Pl 2:6-11) trong Kinh Chiều I các Chúa Nhật, Các Giờ kinh Phụng Vụ. 

          Ðức Giê-su Ki-tô

          Vốn dĩ là Thiên Chúa,

          Mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

          Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

          Mặc lấy thân nô lệ,

          Trở nên giống phàm nhân,

          Sống như người trần thế.

          Người lại còn hạ mình,

          Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.

          Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

          Và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

          Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

          Cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ,

          Muôn vật phải bái quỳ;

          Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

          Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

          "Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà