CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Ngày 30/6/2002

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

LÀM MÔN ÐỆ CHÚA

Mt 10, 37- 42

 Theo Chúa Kitô, làm môn đệ của Ngài, người Kitô hữu sẽ phải chấp nhận sự thua thiệt của cuộc đời. Không thua thiệt sao được khi thế gian được nhiều đặc quyền đặc lợi, khi người đời thường thỏa hiệp để chiếm lấy sự dễ dãi và có nhiều lợi nhuận, có nhiều diều kiện thuận lợi để sống vinh thân phì gia.Làm môn đệ Chúa người Kitô hữu phải canh cánh trong lòng:" Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thập Giá của mình mà theo Ta ".

I. THEO ÐỨC KITÔ : Khi gọi các môn đệ, Chúa Giêsu chỉ kêu mời họ khi đã mật thiết kết hiệp, cầu nguyện lâu giờ với Chúa Cha . Chúa chọn người nào tùy ý Chúa, không ai có quyền buộc Chúa phải chọn người này, bỏ người khác. Việc kêu mời, cất nhắc người này, người kia là do hoàn toàn Chúa tự do quyết định. Chúa đã thổ lộ cách thân tình nhất đối với các môn đệ mà Chúa vừa chọn làm tông đồ của thuộc vào Chúa và thực thi lời Chúa truyền dậy .Muốn làm môn đệ, Chúa mời gọi con người phải từ bỏ, hy sinh , vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa, không được quá ham mê vật chất, bám víu lấy cuộc đời để tìm thỏa mãn, tìm hư danh, lạc thú. Có dứt khoát với những của cải đời này, với những đam mê, thú vui, danh vọng, người môn đệ Chúa mới có thể hoàn thành sứ mạng Chúa trao phó:" Ai yêu Cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy"( Mt 10, 37-38 ). Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải vượt lên trên tình liên đới máu huyết để sống bình diện siêu nhiên cao hơn . Khi Chúa nói :' Ai yêu Cha hay yêu Mẹ hơn Thầy.", Chúa Giêsu muốn người môn đệ nghĩa là chọn tình yêu của Chúa. Vì thế, Chúa không muốn người môn đệ cứ bám víu vào những sự chóng qua ở đời này mà Ngài mời gọi họ yêu mến Chúa, chọn Chúa như gia nghiệp của họ và khi chọn Chúa như vậy , họ phải yêu Chúa hơn chính bản thân của họ, hơn cả mạng sống của họ. Các môn đệ đã chấp nhận vác Thập giá mà theo Chúa để noi gương Thầy mình là Ðức Giêsu Kitô đã hy sinh, gánh tội trần gian, chết trên thập giá để cứu độ nhân loại:" Khi nào Ta bị giơ cao khỏi đất, Tasẽ kéo mọi người lên cùng Ta ". Các môn đệ theo Chúa sẽ phải nhớ rằng :" Tôi tớ không hơn chủ ". Nối gót theo chân Chúa, người môn đệ sẽ bị ghét bỏ, loại trừ, bị hiểu lầm, bị tù tội, có khi phải chết . Theo Chúa là chấp nhân hy sinh, chấp nhận chết vì yêu :" Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu" ( Ga 15, 13 ). Ðó là cái nghịch lý của những con người theo Chúa .

II. ÐÓN TIẾP CÁC SỨ GIẢ ÐỨC KITÔ :Người môn đệ hay nói một cách nôm na, các sứ giả của Chúa là những người được Chúa sai đi :" Như Cha đã sai con. thì Con cũng sai họ.."( Ga 17, 18 ).Các sứ giả vì được Chúa sai đi, nên họ phải được người khác tận tình đón tiếp :" Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy "( Mt 10, 40 ).Vậy, sứ giả là những người phải sống có tư cách , sống nỗ lực, phấn đấu để luôn xứng đáng được vinh dự người khác tiếp đón như đã đón tiếp Chúa Giêsu . Vì rằng sứ giả là người được Chúa sai đến, Chúa coi sứ giả như chính mình Ngài. Sứ giả phục vụ công việc của Chúa:rao giảng Tin Mừng. Việc làm và sứ mệnh của sứ giả vượt trên những việc trần thế, nên mọi người có bổn phận tiếp tay với các sứ giả của Chúa để làm cho công việc nhân danh Chúa Cha, nhân danh Chúa Con và nhân danh Chúa Thánh Thần "( Mt 28, 19 ) " Giáo Hội có bổn phận và có Thánh Quyền rao giảng Tin Mừng."(TG số 7 ). Các môn đệ vì là những người bé nhỏ :" Lạy Cha là Chúa trời đất, Con cảm tạ Cha vì Cha đã mạc khải nước trời cho những kẻ bé mọn ( Mt 11,25 ).Sứ giả vì tin vào Ðức Kitô,họ cũng xứng đáng được yêu mến và kính trọng.Và những kẻ đón ly nước lã là đã làm cho Chúa Giêsu ( Mt 25, 40- 46 ).Ðó là sự nâng đỡ của Chúa đối với những người được sai đi và sự đền đáp của Chúa đối với những người đón tiếp sứ giả của Chúa như đón tiếp chúa ( xem 2V 4, 17 và Mt 10, 41 ).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho các sứ giả của Chúa luôn hiểu rõ lời đòi hỏi của Chúa:" Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được được " ( Mt 10, 39 ).

Xin cho các sứ giả luôn nói và sống Lời Chúa với tất cả tâm hồn để người nghe đón nhận với lòng tin:" Trong mọi sự, Anh hãy tỏ ra mình là gương mẫu về đức hạnh, tinh tuyền và đoan trang trong giáo huấn."( Titô 2, 7 ).

Xin cho các sứ giả Tin Mừng cũng như những người đón nhận Tin Mừng luôn sống xứng với Lời Chúa mà sứ giả rao giảng và người nghe lãnh nhận .

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà