CHÚA NHẬT XXI QUANH NĂM, A

Ngày 25/8

Mt 16,13-20

Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

PHÊRÔ TUYÊN XƯNG ÐỨC TIN

 

 

Ðoạn Tin Mừng trích đọc trong thánh lễ sáng nay,nêu bật hai vấn đề quan trọng: Ðức Giêsu là ai và Chúa Giêsu đặt Phêrô làm đầu Giáo Hội của Chúa.

 

Xem ra tìm hiểu đúng, nhận ra Ðức Kitô là ai không phải là dễ khi con người không đặt niềm tin trước hết.Hiểu bề ngoài hời hợt về Ðức Kitô có thể rất dễ dàng, nhưng hiểu đúng về Chúa không phải là chuyện dễ dàng. Người ta cứ tưởng học vài bài, đọc vài cuốn viết về Ðức Kitô là có thể hiểu và biết về Ðức Kitô .Không, nói như thế quả con người chưa biết gì về Ðức Kitô . Chúng ta còn nhớ Tin Mừng của thánh matthêô 16, 14- 15 cho ta hay rằng Ðức Giêsu sau khi đã kết nạp các môn đệ, sau khi đã sống thời gian tương đối dài với các môn đệ, Ngài đã nghe thấy nhiều khuynh hướng, nhiều tư tưởng, nhiều quan niệm về Chúa Giêsu . Có người coi Ðức Giêsu như một ngôn sứ , có người cho Chúa Giêsu là Gioan tẩy giả, có người cho Chúa Giêsu là Elia, là tiên tri Giêrêmia hay là một trong những ngôn sứ khác. Tuy nhiên, Chúa Giêsu luôn muốn biết các môn đệ của mình nghĩ mình là ai . Hiểu được tư tưởng, quan niệm và suy nghĩ của các môn đệ về Chúa là điều Chúa Giêsu muốn biết . Phêrô, vẫn là ông Phêrô, tuyên xưng đó,nhưng rồi cũng chối Chúa đó, đã có một nhận định đúng nhất về Chúa Giêsu :" Thầy là Ðức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống ".Ðây là câu tuyên xưng của Phêrô làm thay đổi cuộc đời của Phêrô. Về chỉ qua lời tuyên xưng này, Phêrô đã nhận ra con người thật của Phêrô.Một câu nói,một câu tuyên xưng do Chúa Cha mạc khải cho Phêrô( Mt 16, 17 ).Cái chớ trêu vẫn là sau lời tuyên xưng của Phêrô,Chúa thưởng và đặt Phêrô làm thủ lãnh Giáo Hội . Nhưng cũng sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu đã loan báo cuộc thương khó của Chúa .Phêrô vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứng cỏi, nhưng lại mau mềm lòng, đã chối Chúa tới ba lần theo lời Chúa tiên báo.Chúa vẫn yêu thương Phêrô, vẫn muốn cứu Phêrô, Chúa nhìn vào Phêrô, Phêrô quay vào mắt Chúa, Phêrô đã được Chúa cho ơn ăn năn sám hối .

 

Một cách nào đó, con người ở mọi thời đại nói ngoài miệng :"Lạy Chúa, Lạy Chúa " thì dễ , nhưng nhận ra và tuyên xưng Ðức Giêsu như Phêrô đã làm xưa không phải ai cũng làm được vì muốn tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, con người phải có đức tin . Nói "Lạy Chúa,lạy Chúa tôi " quả rất dễ, nhưng tin , cậy và phó thác vào Ngài không phải là chuyện một sớm một chiều . Theo Chúa khơi khơi dễ lắm,nhưng vác thập giá theo Chúa không phải là chuyện ai cũng có thể làm được.Câu chuyện một cụ già ngồi trên ghế xích đu chờ mong Chúa hết ngày này qua ngày khác cũng dễ làm,nhưng để nhận ra Chúa đang hiện diện trong mọi biến cố, trong mọi sự việc của cuộc đời đòi hỏi phải có đức tin.Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm nền tảng và đầu của Giáo Hội nhờ vào đức tin mà Phêrô ( Mt 16, 18 ) tuyên xưng .Hội Thánh tiên khởi được xây dựng trên nền tảng của Phêrô và các tông đồ . Hội Thánh ấy luôn vững bền vì những con người như Phêrô,như các tông đồ khác đã tin vào Tin Mừng và xác nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống. Lòng tin mà Phêrô tuyên xưng sẽ được kế tục do các vị kế tiếp sứ mạng của Phêrô :" củng cố lòng tin của anh em ".Giáo Hội của Chúa Giêsu luôn đứng vững vì Chúa hứa:" Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế ".

 

Tin Mừng của Ðức Kitô vẫn luôn được rao giảng, vẫn luôn được loan truyền, giới thiệu, nhưng con người thời nay và muôn thời liệu có mở lòng ra để đón nhận Tin Mừng do các sứ giả của Chúa, của Giáo Hội loan báo hay không ?

Giáo Hội của Chúa có phải là Giáo Hội phục vụ người nghèo và những sứ giả của Chúa có sống tinh thần bác ái, vị tha, cảm thông ?

 

Gợi ý :

1.Giáo Hội của Chúa Kitô có sống phục vụ như Chúa Giêsu đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ hay không ?

2. Ðức tin của ta có vững mạnh hay ta vẫn còn bán tín bán nghi ?

3. Ta nghĩ sao về Giáo Hội ?


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà