CHÚA NHẬT XXIII-THƯỜNG NIÊN 2002

 

Anh chị em rất thân yêu,

Biến cố 11/9/2001 tuy đã qua đi một năm trọn, nhưng nó vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm con người. Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Toronto vừa qua cũng bị bao trùm bởi những lo sợ và cảnh giác. Và bầu khí chính trị thế giới vẫn mang đậm khói lửa chiến tranh. Người ta vẫn chỉ muốn dùng bom đạn để xóa tan sợ hãi, khủng bố, và thiết lập trật tự thế giới mới. Chính Ðức Thánh Cha cũng đã nói với các bạn trẻ tại Toronto: "Năm ngoái các con đã thấy với sự tỏ tường bi đát khuôn mặt thảm hại của sự thù hận nhân loại. Chúng con đã thấy điều gì xảy ra một khi thù hận, tội lỗi và sự chết thắng thế."

Ðức Thánh Cha Gioan Phao-lô II liên tục từ Toronto, đến Mexicô, hay tại Cracovie không ngừng muốn dùng tất cả khí lực tuổi già để nói lớn với thế giới bản sứ điệp của Thánh Phao-lô : "Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái",như khi lên tiếng mời gọi mọi người trẻ đang tụ họp tại Toronto: "Các con, những người trẻ, là năng lực sống còn và là sức mạnh của Giáo Hội khắp thế giới... Thế giới mà các con đang thừa hưởng là một thế giới đang tuyệt vọng, đang cần đến một ý nghĩa được canh tân của tình huynh đệ và liên đới nhân loại. Ðó là một thế giới cần được sự thiện mỹ và sự sang giầu phong phú của tình yêu Thiên Chúa chạm đến và chữa lành. Thế giới đang cần đến các chứng nhân của tình yêu Chúa, đang cần đến các con là muối đất và là ánh sáng thế gian." Ðức Thánh Cha quả quyết " hôm nay tiếng nói của Chúa Giê-su lại được cất lên giữa chúng ta đang tụ họp nơi đây. Chúa là một tiếng nói của sự sống, của niềm hy vọng, của lòng tha thứ; một tiếng nói của công lý và hòa bình. Chúng ta hãy nghe theo tiếng nói này".

Tiếng nói ấy mời gọi hết mọi người hãy loan báo sự hòa giải, sự tha thứ, và ủy thác cho Giáo Hội Người sứ vụ đặc biệt "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy."

Và Giáo Hội phải thi hành sứ vụ này bất chấp sự từ khước : "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh."

Sự thúc bách này muốn lặp lại điều Ezekiel đã nói "Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en" và lời tuyên phán của Thiên Chúa vẫn là một cảnh báo rất rõ ràng dành cho những ai không loan báo tin mừng hòa giải, mà vì thế kẻ ác bị diệt vong thì "Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó" . Xem như vậy, sự đòi buộc thứ nhất của Luật Yêu Thương chính là phải trở nên "muối và ánh sáng", phải loan báo báo tin mừng tha thứ và bình an.

Vì vậy chúng ta mới có thể hiểu được tại sao thánh Phao-lô phải thốt lên "Khốn cho tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng".

 

Lm. Giuse nguyễn Hữu Duyên.

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà