CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - 2002

 

Lời mời gọi của tiên tri Isaia đặt trước mắt hết thảy chúng ta, dù là người lành hay kẻ xấu xa,một vấn đề thật cấp bách và nghiêm túc : "hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với ÐỨC CHÚA - và Người sẽ xót thương -,về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ."

Cấp bách là vì dù là người lành hay kẻ xấu, chúng ta đang đứng trước một thế giới hầu như bị bế tắc, không tìm được ngõ thoát trước bao thảm họa diệt vong. Nghiêm túc vì ở đây lời mời gọi được gởi tới cả người lành lẫn người xấu tuy có sự khác biệt trong ý hướng và mục đích, nhưng tất cả đều phải đối diện thực sự với tình thương, và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Cách nào đó có thể nói theo Thánh Phao-lô "dù tôi sống hay tôi chết...cũng là đức Ki-tô tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi".

Theo Tin Mừng, Thiên Chúa trong lòng thương xót vô biên của Người, Người luôn trung tín là Tình Yêu uy quyền và mạnh mẽ. Tình Yêu lớn hơn cả tội lỗi và bất trung của con người. Người luôn đặt để trước mỗi người dư tràn điều kiện để họ có sự sống sung mãn cho dù họ xứng hay không xứng.

Người môn đệ nhiệt thành của đức Ki-tô trong mỗi quyết định cho đời mình, ông không đặt mối lợi, dù là mối lợi thiêng liêng thuần khiết lên trên sứ vụ Tình Yêu của đức Ki-tô mà ông đã được kêu gọi tham phần. Và ông kết luận "phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Ðức Ki-tô".

Theo Tin Mừng đó, chúng ta được mời gọi làm chứng cho cách hành xử của Tình Yêu Thiên Chúa trong đức Giê-su "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con". Yêu thương như Chúa yêu, đó là giới răn mới, là sự sống mới. Một tình yêu đã chết ngay cả cho kẻ bách hại mình, để tha thứ và cứu độ. đây quả thực là điều thật khó chấp nhận trong thế giới nhân loại, kể cả nơi thời đại chúng ta. Thái độ chỉ có nơi những kẻ đã cảm nghiệm nơi chính thân xác mình Hồng ân yêu thương ấy như chính Phao-lô.

Vì thế hơn bao giờ, đúng như Dức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ thế giới tại đại hội Toronto "Các thanh niên từ khắp nơi trên thế giới, tụ họp trong Ngày QTGT, mang theo những dấu hiệu của một nhân loại, tiếc thay thường không biết đến hòa bình và công lý. Quá nhiều mạng sống bắt đầu và kết thúc không một niềm vui, không một hy vọng. Ðây là một trong các lý do chính của việc tổ chức Ngày QTGT: Các thanh niên gặp nhau để dấn thân, nhờ sức mạnh đức tin của họ nơi Chúa Kitô, để phục vụ cho công cuộc của hòa bình và của tình liên đới nhân loại." Và Ngài mời gọi "Phúc cho các con nếu các con nghèo nàn trong tinh thần như Chúa Giêsu, nếu các con nhân hậu và thương xót, nếu các con biết tìm cái gì là công bình và thẳng thắn; nếu các con trong sạch trong tâm hồn, nếu các con là những người hoạt động cho hòa bình, nếu các con là những người yêu mến và phục vụ các người nghèo khổ ""Giữa vô vàn bất công và đau khổ, nguyện vọng con người từng ấp ủ là niềm hy vọng cho một nên văn mình mới được đánh dấu bằng tự do và hòa bình. Nhưng để cam kết được điều đó, phải cần đến một thế hệ những người xây dựng mới". "Các con phải là những người xây dựng đó. Tương lai nằm trong tâm khảm và trong bàn tay các con". " chúng ta đã thấy một ấn tượng sâu sắc rõ ràng về bộ mặt bi thảm của ác tâm con người. Chúng ta đã chứng kiến những gì xảy ra khi hận thù, tội lỗi và chết chóc làm chủ". "Nhưng hôm nay tiếng nói của Chúa Giê-su lại được cất lên giữa chúng ta đang tụ họp nơi đây. Chúa là một tiếng nói của sự sống, của niềm hy vọng, của lòng tha thứ; một tiếng nói của công lý và hòa bình. Chúng ta hãy nghe theo tiếng nói này".

          Muốn kiến tạo một thế giới sung mãn hạnh phúc điều thiếy yếu phải đón nhận và sống Tin Mừng của Chúa Giê-su.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà