LÒNG QUẢNG ÐẠI CỦA THIÊN CHÚA

Chủ Nhật 25 Thường Niên

 

Mt 20,1-16a

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Thiên Chúa là tình yêu.Con người sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa.Có Chúa hiện diện,mang Chúa trong lòng,trong cuộc đời,con người sẽ có cách đối xử tốt với nhau. Chúa yêu thương con người,mãi mãi yêu thương con người,dù con người có vô ân bội bạc.Chúa luôn xử công minh,phân chia công bằng với mọi người.Sống trong Chúa,con người sẽ múc được nguồn an ủi và hạnh phúc.Sự an ủi và tình yêu phát xuất tự trái tim hiến tế của Chúa Giêsu.Chúa nói:" Ta là Ðàng,là Sự Thật và là Sự Sống ".Lời Chúa hôm nay muốn trình bầy cho mọi người thấy mối liên hệ của con người với Thiên Chúa trên bình diện ân sủng.

 

I.CHÚA GIÊSU DÙNG DỤ NGÔN ÐỂ NÓI LÊN GIÁO LÝ CỦA NGÀI

Trong cuộc sống rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu cùng với nhóm 12 đã rảo quanh mọi nơi, khắp làng mạc,phố sá, khắp vùng đất Galilêa,vùng Giuđêa và Giêrusalem,đâu đâu,Chúa cũng giới thiệu về nước trời,đâu đâu Chúa cũng giới thiệu chính mình Ngài.Chúa thường dùng những hoàn cảnh,những biến cố,những việc xẩy ra thường ngày để giáo huấn,dậy dỗ,uốn nắn các môn đệ và mọi người.Chúa dùng các dụ ngôn như hai người lên đền thờ cầu nguyện,người con trai hoang đàng,thợ làm vườn nho vv.để nói lên giáo lý của Ngài . Tất cả những ví dụ,những tỷ dụ,những dụ ngôn của Chúa Giêsu đều có mục đích trình bầy một giáo lý,một bài học đạo đức,luân lý,Người dành cho nhân loại, cho con người.Có thể nói rằng,Chúa Giêsu không bao giờ nói trên mây,trên gió,nói không có sách,điều gì Ngài nói ra đều phù hợp với thực tế xẩy ra ở trần gian.Những hình ảnh như hoa huệ,cây cỏ,những con vật như chim trời, cá biển vv.nhất nhất đều nằm trong những trình bầy thực tế của Chúa Giêsu để nhân loại cứ nhìn đó, nghe đó mà nghiệm ra sự thật, nhận ra chân lý,bài học Chúa Giêsu muốn dậy bảo.

 

II.DỤ NGÔN THỢ LÀM VƯỜN NHO

Chúa dùng dụ ngôn này để trình bầy sự công bằng và tình thương nhưng không của Thiên Chúa đối với nhân loại,đối với mọi người .Tất cả đều phát xuất từ lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Con người có là chi mà nhân loại phải nhớ đến. Chúa là tình yêu. Tình yêu do tự con tim của Chúa là tình yêu bền bỉ,chân thật,tình yêu không biên giới, vô vị lợi. Con người tự sức riêng không thể làm được gì , nếu con người cậy dựa vào sức riêng của mình,con người sẽ sụp đổ và thất bại.Vì "nếu Chúa không xây nhà thì người thợ cũng hoài,cũng chỉ luống công mà thôi".Không có Chúa,không cậy dựa và tin tưởng vào Chúa, con người sẽ chẳng ra chi.Các Rabbi,biệt phái,ký lục,và những nhà thông thái khi xưa cứ tưởng rằng mình giữ luật theo ý họ,làm việc nhiều, đọc kinh nhiều ngoài môi miệng mà lòng xa Chúa,sẽ đạt được nước trời,sẽ chiếm lấy gia tài vĩnh cửu vì họ cho đó là công phúc của họ,công phúc ấy sẽ giúp họ được thưởng. Thưởng là do công lao của họ,chứ không do Chúa.Nghĩ như vậy,họ đã lầm tưởng to. Chúa đến là để cứu vớt mọi người. Chúa yêu thương qui tụ mọi người." Người đau yếu mới cần đến Thầy thuốc.Ta đến để kêu gọi người tội lỗi.".Chúa đến để cứu vớt nhân loại khỏi tội lỗi vì tội lỗi con người quá ngập tràn,công phúc ta làm đâu có ăn thua gì với lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa.Ðối với Chúa không có người ở trong hay ở ngoài, người Do Thái hay Hy Lạp, La Mã vv.Chúa Giêsu cảnh cáo những người Do Thái hay so đo,ghen tỵ đối với những người ngoại được ơn quay trở về và đạt được nước trời, bởi vì phần thưởng nước trời là do lòng nhân hậu,đại lượng,quảng đại của Chúa chứ không do công phúc của con người, không do sức người tạo nên." Không có vấn đề người này muốn,người kia làm,nhưng chỉ có Thiên Chúa là Ðấng hay thương xót "( Rm 9,16; 9, 6-33 ).Ðối với Chúa:" đường lối và tư tưởng" của Chúa khác với đường lối và cách lý luận suy nghĩ của con người ( bài đọc I ),nhờ sống với Chúa, quan hệ với Chúa,mọi sự đều có ý nghĩa( bài đọc 2 ) và như thế,Chúa mời gọi con người lúc nào cũng phải sẵn sàng đi vào làm việc trong vườn nho Chúa. Chúa trả lời với những con người có óc ghen tỵ :" Này bạn,Tôi đâu có xử bất công với bạn.Bạn đã chẳng thỏa thuận với Tôi một quan sao." ( Mt 20, 13 ).Chúa mời gọi mọi người vào Giáo Hội Chúa .Người trước người sau,tất cả là do ân huệ nhưng không của Chúa.

 

GỢI Ý CHIA SẺ

1.Anh Chị cảm nghiệm sao về lòng nhân hậu của Chúa

2.Anh Chị hiểu sao về câu:" Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi" ?

3.Anh chị có là rào cản cho người khác tới với Chúa không ?


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà