CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - 2002

 

 

Anh chị em rất thân yêu,

          Khi ban giới luật yêu thương, cách riêng yêu thương người nghèo, Thiên Chúa đã nại tới lý do "Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ". Và đấy chính là điểm độc sáng của Mạc Khải. Chắc chắn là trong mọi tôn giáo đều dạy người ta yêu thương, nhưng với lý do thuần túy nhân bản. Sự khác biệt này đòi hỏi Dân Chúa không ngừng phải để cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thúc đẩy và tác động.

          Theo thánh Phaolô, chính Lời Chúa đã mạc khải trọn vẹn Lòng Thương Xót của Người, và vì thế đời sống người Tin trước hết là "đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban". Từ đó người tín hữu Thessalonica đã có một nếp sống chan hòa yêu thương nên gương sáng cho toàn vùng Tiểu Á. Cuộc sống để nói lên lòng "từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa., để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Ðức Giê-su". Vì thế, có thể nói không phải là Ðức Ái Cứu Ðộ, nếu không là dấu chỉ của lòng tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

          Và vì theo Lời Chúa, được nói ra trong cuộc sống của Ðức Giê-su, thì lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn luôn mới mẻ và phong nhiêu, làm ngỡ ngàng mọi con người : chúng ta thấy trong Tin Mừng luôn luôn nói đến những thái độ kinh ngạc của đủ mói thứ hạng người : từ trẻ mục đồng trong đêm Belem, cho đến người lính dưới chân Thánh Giá ở đồi Can-Vê, ở mọi nơi, mọi thời, người ta luôn phãi kinh ngạc, nhiều khi đến hãi sợ khi bị bắt chộp bởi lòng thương xót tức thời của Thiên Chúa. Chính tính cách mới mẻ này thúc đẩy, những người tin thấy rằng không bao giờ được phép dừng lại trong cuộc sống yêu thương. Yêu thương không dừng lại ở chỗ là phẩm chất của cuộc sống, nhưng yêu thương là để có thể đến cùng Thiên Chúa. Và đó là điều Chúa Giê-su nói trong kết luận của bài Tin Mừng : " Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

          Vì Ðức Ái của những người tin là chính hành trình nên một với Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót, mà Ðức Ái là nhân đức đối thần vậy. Theo đó, Ðức Ái không hệ tại ờ những việc làm từ thiện, nhưng hệ tại ở sự bộc lộ chính mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa cho muôn loài muôn vật. Ðiều ấy đòi hỏi người tín hữu phải bắt đầu đời sống yêu thương trong sự chiêm niệm, cầu nguyện.

         

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

         


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà