Chúa Nhật thứ 31 Thường Niên

 (3-11-2002)

ÐỌC LỜI CHÚA

·     Ml 1,14b-2,2b.8-10: (8) Các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. (9) Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân.

·     1Tx 2,7b-9.13: (7b+8) Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.

 

·     TIN MỪNG: Mt 23,1-12

Các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình

 (// Mc 12,38-40; Lc 11,43-46; 20,45-47)

 (1) Bấy giờ, Ðức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: (2) «Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. (3) Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. (4) Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. (5) Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. (6) Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, (7) ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là «ráp-bi».

 (8) «Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình «ráp-bi», anh em chỉ một Thầy; còn tất cả anh em đều anh em với nhau. (9) Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này cha của anh em, anh em chỉ một Cha Cha trên trời. (10) Anh em cũng đừng để ai gọi mình người lãnh đạo, anh em chỉ một vị lãnh đạo, Ðức Ki-tô. (11) Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. (12) Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên».

CHIA SẺ

Câu hỏi gợi ý:

1.    Ðộng lực căn bản nào khiến những người Pha-ri-siêu hành động như vậy? Ta có bị thúc đẩy bởi động lực đó không?

2.    Nếu mọi việc tốt đẹp ta làm đều làm nhằm để được tiếng khen, để được ca tụng, thì người khác có nghĩ rằng ta tốt, ta đạo đức không? Thiên Chúa sẽ đánh giá ta thế nào? Trước mặt Ngài, đạo đức của ta là đạo đức gì?

3.    Muốn thánh thiện đích thực, ta phải xây dựng sự thánh thiện đó trên nền tảng nào?

Suy tư gợi ý:

1. Tật xấu chung của con người: muốn được mọi người nể phục tôn trọng, muốn được hơn người khác

Ðọc bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy ngay hai phần rõ rệt diễn tả hai tinh thần đối chọi nhau. Phần đầu nói lên tinh thần «phình to bản ngã» của người Pha-ri-siêu, thích đặt nặng «cái tôi», đưa «cái tôi» của mình lên trên «cái tôi» của người khác. Còn phần sau là tinh thần «tự hủy» của Ðức Giê-su, là tinh thần từ bỏ mình, quên mình, xả kỷ, đặt «cái tôi» của mình dưới «cái tôi» của kẻ khác.

Tinh thần «phình to bản ngã» không chỉ tâm của những người Pha-ri-siêu, còn tâm của đại đa số nhân loại chúng ta. Chúng ta thích được mọi người nể phục, ca tụng, đề cao; thích khoe những ưu điểm, thành tích của mình; thích địa vị hay quyền lực trong hội hay Giáo Hội; thích được người khác phục vụ, qụy lụy; ai nói đụng chạm đến mình thì tỏ ra bực bội; thấy những người chung quanh hơn mình thì đâm ra buồn nản, ganh tức, v. v. Tâm như thế tâm rất bình thường, không mang tính bệnh hoạn. chỉ trở thành bệnh hoạn khi trở nên quá đáng, nghĩa ước muốn được hơn người trở thành một nỗi ám ảnh, hay biến ta thành một người đầy tham vọng, muốn thỏa mãn những mong ước ấy với bất cứ giá nào, bất chấp phải làm những điều trái lương tâm. Tình trạng bệnh hoạn ấy sẽ khiến tâm hồn ta thường xuyên mất bình an làm người khác khó chịu.

Muốn nên thánh, ta phải vượt lên trên tâm bình thường ấy. Nếu ta thắng vượt được tâm đó, thì ta đã trở nên hơn người bình thường một bậc. lên được bậc này lên được bậc căn bản nhất để nên thánh rồi. Thật vậy, không ai thể nên thánh nếu vẫn còn trong tình trạng tâm coi «cái tôi» của mình «cái rốn của trụ», hơn hết mọi người, coi ý riêng, ý kiến, quyền lợi mình cao hơn ý riêng, ý kiến, quyền lợi người khác.

2. Coi chừng kẻo thứ đạo đức của ta đang được xây dựng trên tâm lý muốn «phình to bản ngã»

Khi ta tự đặt ta cao hơn người khác hoặc những của ta cao hơn của người khác thì ta cũng mong muốn, thậm chí đòi hỏi người khác phải coi ta hơn bản thân họ, hoặc những của ta hơn của họ. Một người luôn đặt nặng «cái tôi» của mình như thế vẫn thể được mọi người coi đạo đức, thậm chí «đạo cao đức cả», nhờ tuân giữ chi tiết hoàn hảo các luật lệ tôn giáo, hoặc làm được những việc phúc đức lớn lao như những người Pha-ri-siêu thời Ðức Giê-su. Họ sẵn sàng tuân giữ mọi quy luật tôn giáo, làm những hành động tốt, không phải mến Chúa yêu người, muốn được mọi người chung quanh nể phục, ca tụng, coi mình người đạo đức, nhờ đó, tín nhiệm mình, tôn mình lên những địa vị cao trong hội hay Giáo Hội.

`Nhưng trước con mắt Thiên Chúa, tinh thần «phình to bản ngã» ấy làm hỏng tất cả những vẻ tốt đẹp của họ. Tinh thần ấy đã biến những hành vi đạo đức như đọc kinh cầu nguyện, làm phúc bố thí, vẻ yêu thương. thành những hành vi vị kỷ. những hành vi ấy không xuất phát từ động lực yêu thương. Trước mặt Thiên Chúa, giá trị đạo đức của một hành động phần rất lớn hệ tại động lực thúc đẩy: càng vị tha, càng yêu thương thì càng giá trị, còn càng vị kỷ thì càng giảm giá trị. Ðiều này thánh Phao-lô nói rất rõ: «Giả như tôi đem hết gia tài nghiệp bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, không đức mến, thì cũng chẳng ích cho tôi» (1Cr 13,3). Những hành vi ấy, cho đại, vẻ đầy tình thương, hay đem lại lợi ích cho rất nhiều người khác, nhưng không được thúc đẩy bởi động lực yêu thương, nên chẳng giá trị trước Thiên Chúa, chẳng đem lại lợi ích tâm linh cho ta. Khi làm ta, thì ta đã đạt được những lợi ích trần thế, nghĩa «đã được phần thưởng rồi» (Mt 6,5b).

Chính trong viễn ảnh này mà câu Kinh Thánh sau đây trở nên dễ hiểu: «Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!» (Mt 7,22-23). Việc nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ, tự bản chất đều là những việc đạo đức, nhưng nếu làm với động lực vị kỷ chứ không phải vì yêu thương, thì chẳng có giá trị gì về tâm linh. Nếu dựa vào những việc đạo đức kém giá trị ấy để lên mặt tự hào và khinh khi người khác, thì những việc ấy lại trở thành tội ác! Vì thế, muốn nên thánh, ta cần phải thường xuyên thanh luyện động lực khi làm những điều thiện, những việc đạo đức.

3.  Sự thánh thiện đích thực được xây dựng trên nền tảng tự hủy, quên mình, xả kỷ, yêu thương

Thứ đạo đức của người Pha-ri-siêu được xây dựng trên nền tảng «phình to bản ngã», nên đó là thứ đạo đức giả, có thể được người đời lầm tưởng mà đánh giá cao, nhưng trước mặt Thiên Chúa chẳng có giá trị gì. Ðức Giê-su muốn chúng ta, những kẻ theo Ngài, là những người đạo đức thật sự. Nghĩa là đạo đức của ta phải được xây dựng trên nền tảng tự hủy và yêu thương. Ngài khuyên chúng ta đừng ham được mọi người gọi mình là «ráp-bi», là «cha», là «thầy», là «người lãnh đạo». nghĩa là đừng ham được mọi người nể phục, kính trọng, đề cao, đừng khao khát quyền lực, địa vị. Hãy tự coi mình là một số không, chẳng có gì đáng tự hào, đáng cậy công. Vì xét cho cùng, ta chẳng có một điều gì có giá trị do tự ta làm ra cả. Tất cả những gì có giá trị nơi ta đều đến từ Thiên Chúa. Thánh Phao-lô nói: «Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?» (1Cr 4,7).

Khi ta tự hào với người khác về đạo đức, tài năng, lòng can đảm. thì điều ấy giả thiết rằng ta đã tự coi những thứ tốt đẹp ấy do ta chứ không phải do ai khác. Thế ta đã trở thành kẻ ơn đối với Thiên Chúa, không ta không phải do Ngài ban. Gio-an Tẩy giả nói với những người Pha-ri-siêu: «Ðừng tự hào rằng : "Chúng ta đã tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham» (Mt 3,9). Cũng vậy, Thiên Chúa thể biến những kẻ dụng, hèn kém nhất trong thế gian này, những kẻ ta đang khi rẻ thành những kẻ đạo đức tài năng hơn ta. Ngài cũng thể giảm các ân huệ Ngài vẫn ban cho ta, lập tức lúc đó ta trở thành kẻ không ra gì. Biết bao người đang được mọi người coi cao cả chỉ bị mất ơn Chúa đã trở thành kẻ tầm thường! Như vậy, người hiểu biết khôn ngoan đích thực sẽ không bao giờ dám tự hào về mình điều gì. Thánh Phao-lô khuyên: «Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa» (1Cr 1,31; x. 2Cr 10,17).

Một người đạo đức thật sự sẽ không «làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy» (Mt 23,5), «cốt để người ta khen» (Mt 6,2) như những người Pha-ri-siêu, mà trái lại sẽ làm theo lời khuyên của Ðức Giê-su: «Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm» (Mt 6,3); «khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo» (6,6). Những việc tốt đẹp ấy nếu ta không làm vì ta, để vinh danh ta, mà làm vì yêu thương, vì ích lợi của tha nhân, thì dù nhỏ mọn, chúng vẫn có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Còn nếu làm vì ta, để được khen, được nể phục, thì việc ấy dù có lớn lao đến đâu, cũng trở nên vô giá trị trước Thiên Chúa, bất chấp chúng được người đời ca tụng thế nào. Vậy chính tinh thần tự hủy, quên mình, xả kỷ, vị tha khi hành động mới làm cho hành động của ta có giá trị, và giúp ta nên thánh thật sự.

Cầu nguyện

Tôi nghe Thiên Chúa nói với tôi: «Cha dựng nên con từ hư vô, và dựng nên người khác cũng từ hư vô. Tự bản chất và tự bản thân con, con chẳng hơn người khác một chút nào. Ngược lại người khác cũng chẳng hơn con chút nào. Con có hơn người khác được điều gì, thì do chính Cha đã ban đủ ơn để con hơn được như vậy. Thế thì con có lý do gì để lên mặt với những kẻ thua kém con? Rất có thể một lúc nào đó, Cha sẽ lại cho những kẻ kém con, những kẻ con khinh thường ấy hơn con. Tốt hơn là con hãy quên con đi, đừng tự coi mình là gì cả. Chính thái độ ấy làm cho con trở nên cao cả trước mặt Cha, làm đời sống con hạnh phúc và tốt đẹp biết bao! Cha mong con có thái độ ấy».

Joan Nguyễn Chính Kết


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà