CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Mt 23, 1-12

 

PHỤC VỤ TRONG KHIÊM NHƯỢNG

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Người Pharisiêu, Biệt phái và các nhà lãnh đạo tôn giáo thời Chúa Giêsu luôn có thái độ, cung cách phục vụ khác với Chúa Giêsu. Họ quan niệm làm lớn phải là người ăn trên, ngồi trốc, sai khiến người khác. Còn Chúa Giêsu lại có một lối lãnh đạo, cách phục vụ xem ra rất mới, rất khác sự suy nghĩ của người đời. Theo Chúa Giêsu, phục vụ là hầu hạ, là yêu thương.

 

VẪN LÀ QUAN NIỆM ĂN TRÊN, NGỒI TRỐC, ÐÈ ÐẦU ÐÈ CỔ NGƯỜI KHÁC: Càng ngày bọn Pharisiêu càng chống đối Chúa Giêsu, họ đưa ra nhiều luật lệ, nhiều chủ trương, nhiều đường hướng khác chúa Giêsu. Chẳng hạn, khi đi tiệc họ thường chọn chỗ nhất, họ không lui tới những gia đình mà họ gán cho là tội lỗi, là bẩn thỉu. Còn Chúa Giêsu lại khuyên khi đi dự tiệc, đừng chọn chỗ nhất. Ngài đã lui tới, đồng bàn với nhiều người, nhiều gia đình bị xã hội thời đó loại từ, Ngài thường giúp đỡ, lui tới, đồng bàn với những người mà người Pharisiêu, biệt phái bỉu môi, lườm ngúyt . Quan niệm của Chúa là " muốn làm lớn phải làm bé trước đã "

"muốn phục vụ phải khiêm tốn ". Chúa đã làm gương cho các tông đồ và cho mọi người khi Ngài quì gối xuống rửa chân cho các môn đệ. Ðường hướng của Chúa Giêsu luôn đi ngược lại chủ trương của người Pharisiêu, biệt phái. Người biệt phái, Pharisiêu đưa ra rất nhiều luật lệ rất tỉ mỉ, nhiều khi trở thành vụn vặt, nhưng họ đâu có tực hành những điều họ đưa ra. Tin Mừng nói rằng:" .họ không muốn đưa ngón tay lay thử ". Họ chủ trương lãnh đạo, điều khiển bằng cách ăn trên ngối trốc, dùng quyền lực, dùng chiêu bài đè đầu đè cổ người khác. Họ ăn bẩn, họ tội lỗi, nhưng tự mãn vì cho mình hơn người khác, thánh thiện hơn người khác và tốt lành hơn người khác. Họ sai lầm, họ mù tối nhưng tưởng mình sáng, tưởng mình đi đúng hướng, tưởng mình là người chỉ đạo.

 

VẪN PHẢI CHỌN MỘT HƯỚNG, MỘT CÁCH PHỤC VỤ KHIÊM TỐN

Chúa Giêsu quả thực đã để lại cho các môn đệ và mọi người chúng ta một mẫu gương tuyệt hảo. Ngài nói: " Ta đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ". Ngài đã làm mọi sự vì yêu mến. Cuộc sống phục vụ khiêm tốn và nhất là cái chết của Ngài trên thập giá vì yêu thương đã là lời diễn tả trọn vẹn tâm tình, trọn vẹn con tim của Ngài và trọn vẹn ý của Cha Ngài. Chúa Giêsu mời gọi nhân loại hãy sống khiêm tốn và phục vụ theo gương Ngài. Ngài lên án thái độ giả hình của người Pharisiêu, Biệt phái, nhưng đồng thời Ngài cũng kêu gọi con người, mọi người sám hối, ăn năn và trách thái độ giả hình. Thánh Phanxicô Assisiô đã làm gương cho nhiều người về cung cách sống khó nghèo, khiêm tốn phục vụ của Ngài.

Thánh nhân không lên án, không công kích ai, nhưng Ngài đã sống đạo đức, thánh thiện để chứng tỏ sống mới quan trọng, bề ngoài chỉ là bề ngoài mà thôi. Ngài đã sống cái cốt lõi của đạo là yêu thương và phục vụ. Chúa Giêsu quả thực đã chỉ ra rằng: chỉ có một Thầy, một cha là Ðức Giêsu Kitô. Sống như Chúa Giêsu là phục vụ trong yêu thương, càng làm lớn càng phải hầu hạ người khác. Mang nhãn hiệu Kitô hữu chưa đủ mà phải đích thực con người Kitô hữu; Tin Mừng luôn là thách đố đòi hỏi mọi người dám đi ngược lại những gian dối, những thói giả hình của người Pharisiêu, biệt phái và nhiều người khác nữa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sống khiêm tốn theo mẫu phục vụ của Chúa Giêsu Kitô.

 

Gợi ý chia sẻ:

1.Bạn có biết phục vụ theo cung cách của Chúa Giêsu ?

2.Bạn nghĩ sao về thái độ giả hình ?

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà