CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

(24-02-2002)

 

NGHE

·         Bài đọc 1: St 12,1-4a: Thiên Chúa gọi ông Áp-ram

(1) Ðức Chúa phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. (2) Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là mối phúc lành.(3) Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc". (4) Ông Áp-ram ra đi như Ðức Chúa đã phán với ông.

·         Bài đọc 2: 2Tm 1,8b-10:

(9) Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Ðức Ki-tô Giê-su.

·         BÀI TIN MỪNG: Mt 17,1-9 Ðức Giê-su hiển dung (Mc 9,2-8; Lc 9,28-36)

(1) Sáu ngày sau, Ðức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. (2) Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (3) Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. (4) Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Ðức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a". (5) Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: "Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" (6) Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. (7) Bấy giờ Ðức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" (8) Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Ðức Giê-su mà thôi. (9) Ðang khi Thầy trò từ trên núi xuống, Ðức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Ðừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy".

v      Câu hỏi gợi ý:

1.     Thiên Chúa biểu lộ vinh quang của Ngài như thế nào?

2.     Việc Chúa tỏ bày vinh quang mang lại lợi ích gì cho ta? Và qua đó, Ngài muốn nhắc nhở chúng ta điều gì?

v      Suy tư gợi ý:

1.    Thiên Chúa biểu lộ vinh quang của Ngài như thế nào ?

Thiên Chúa biểu lộ vinh quang của Ngài bằng nhiều thể thức khác nhau :

§         Khi thì uy hùng lẫm liệt: như trong trường hợp Thiên Chúa ban bố 10 điều răn tại núi Si-nai trong tiếng sấm nổ rền vang, khói toả nghi ngút làm cho dân Do Thái phải khiếp sợ (Xh 20, 16-31); hoặc bằng cánh tay mạnh, Ngài đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ chân khô ráo trong khi binh hùng tướng mạnh của Ai Cập cùng với xa mã đuổi theo bị vùi dập trong làn nước biển (Xh 14, 15-31); trên đường dẫn đến Ða-mát, trong ánh sáng chói loà, Ngài đã làm cho Phao-lô ngã ngựa, mắt ông bị quáng ba ngày sau mới thấy lại được (Cv 9, 1-19)

§         Khi thì êm ái thân mật: trường hợp Áp-ram và Môi-sen đã gặp gỡ chuyện trò với Chúa mặt giáp mặt, Sa-mu-en được Chúa gọi ban đêm (1Sm 3,1-14), hay thánh Giu-se (Mt 1, 20; 2, 20) và các đạo sĩ Phương Ðông đã được Chúa báo mộng (Mt 2,12).

§         Khi thì huy hoàng rực rỡ như trường hợp Ðức Giê-su biến hình trên núi được diễn tả trong bài Tin Mừng thánh Mát-thêu hôm nay.

2.    Việc Chúa tỏ vinh quang mang lại lợi ích gì cho ta ? Và qua đó,Ngài muốn nhắc nhở chúng ta điều gì ?

Khi tỏ bày vinh quang bằng những dấu lạ điềm thiêng, Thiên Chúa luôn nhằm đáp lại một nhu cầu nào đó của con cái Ngài:

§         Ðể dẫn dắt: như cột mây dẫn đường cho dân Do Thái trong sa mạc (Xh 13,21-22;15,19-20).

§         Ðể cứu giúp dân khi gặp khó khăn hay khi bị quân địch vây khốn.

§         Ðể chữa lành các bệnh nhân, nâng đỡ, bồi bổ sinh lực cho những kẻ yếu đuối.

§         Và nhất là để củng cố niềm tin cho các tông đồ và dân chúng.

Trong bài sách Sáng Thế hôm nay, Áp-ram sở dĩ dám rời xứ sở, họ hàng và thân phụ để đi đến một vùng đất mới mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông vì ông đã được tiếp cận với Thiên Chúa. Ngài đã thiết lập giao ước với ông, và hứa sẽ làm cho ông thành một dân lớn (St 12,1-2). Nhờ lòng tin mạnh mẽ và nhờ ơn trợ giúp của Ngài, ông đã vượt qua mọi thử thách và đi đến cùng đích, để trở thành cha của những kẻ tin vào Thiên Chúa.

Trong thư thứ hai gửi ông Ti-mô-thê, thánh Phao-lô nhờ vào sức mạnh của Thiên Chúa đã sẵn sàng chịu mọi cực hình tù tội vì danh Ðức Ki-tô. Thánh nhân đã khuyên ông Ti-mô-thê: "Thiên Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Ðức Ki-tô Giê-su, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Ðấng Cứu Ðộ chúng ta là Ðức Giê-su Ki-tô đã xuất hiện" (2 Tm 1, 9-10)

Trong cuộc đời công khai của Ðức Giê-su, Ngài đã tỏ vinh quang bằng nhiều phép lạ: biến nước thành rượu (Ga 2,1-12), hoá bánh ra nhiều (Mt 14, 13-21; 16, 32-39), chữa lành các bệnh nhân: những người mù, què, câm, điếc (Mt 4, 23-24) phong hủi, cho người chết sống lại (Ga 11,1-44). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giê-su đã biến hình trước mặt ba tông đồ thân tín: "Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng và kìa các ông thấy Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra cùng đàm đạo với Người". Nhìn thấy thế, các ông vô cùng sung sướng, nhưng khi nghe tiếng phán từ đám mây sáng: "Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng lời Người" thì các ông đã kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất..

Mặc dầu được ở kề cận với Ðức Giê-su, được Ngài trực tiếp huấn luyện, các tông đồ nhiều lần còn tỏ ra nghi ngại khi dấn thân vào cuộc sống phiêu lưu "rày đây mai đó", "Con chồn có hang ,con chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." (Mt 8,20). Và thậm chí - vì sợ bị thiệt thòi khi theo Chúa - có vị đã mạnh dạn đặt với Chúa một câu hỏi rất khó nghe: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?" (Mt 19,27). Rồi khi Ðức Giê-su loan báo về bí tích Thánh Thể: " . ăn thịt và uống máu Con Người ..." (Ga 6,53), nhiều môn đệ lấy làm chướng tai nên đã rút lui, không còn đi với Ngài nữa. Dù đã quyết tâm theo Chúa, các tông đồ vẫn chưa dứt bỏ được những cố tật: tham lam chức quyền, địa vị, quyền lợi (Mt 20,20-23), thích dựa vào quyền lực, vũ khí (Mt 26,52).

Việc Chúa tỏ vinh quang là nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ. Việc Ðức Giê-su biến hình trở nên sáng láng, hay những dấu lạ Ngài làm, như gián tiếp nói với các tông đồ cũng như cho mọi người: "Có Thầy đây! Ðừng sợ!" (Mt 10,26-31) Ngài luôn có mặt trong vũ trụ, làm chủ vũ trụ và sẵn sàng giúp đỡ những ai kêu cầu Ngài: "Hỡi những ai yếu nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho". Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy giá trị của đau khổ. Ðau khổ chính là cửa hẹp, là đường dẫn đến vinh quang.

NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su, suốt 33 năm sống ở trần gian, Ngài đã nêu gương cho chúng con trong sự vâng lời làm theo ý Ðức Chúa Cha. Và khi về trời, Ngài đã sai Ðức Chúa Thánh Thần đến để giúp chúng con hiểu biết và thực thi những điều Ngài đã dạy chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng con trong bất cứ tình huống nào của cuộc sống, luôn vững tin và cậy dựa vào Chúa, Ðấng là chủ vũ trụ, Ngài luôn hoạt động để biến đổi thế giới.

P.Ðamiano Ðinh Ngọc Thiệu

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà