CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

Kinh Thánh:         Rô-ma 5: 1-2, 5-8

          Nếu chúng ta lấy ý tưởng "Thiên Chúa đã cứu độ và kêu gọi chúng ta... trong kế hoạch ân sủng của Người" qua bài đọc Tân Ước tuần trước (2 Tm 1:8-10) làm chủ đề về ơn cứu độ, thì quả thực bài đọc hôm nay (Rm 5:1-2,5-8) sẽ quảng diễn giáo lý về ơn cứu độ với những suy tư vô cùng sâu sắc của thánh Phao-lô. Và như thế sẽ có liên hệ cấu trúc chặt chẽ giữa các bài đọc Tân Ước của Phụng vụ Lời Chúa mùa Chay. Vậy chúng ta tiếp tục suy niệm chủ đề về ơn cứu độ qua bài đọc hôm nay.

          Trong đoạn đầu (cc. 1-11) của chương 5, thánh Phao-lô nêu lên đề tài ơn cứu độ với những điểm chính, để sau đó ngài sẽ trình bày cặn kẽ trong những chương kế tiếp (chương 5-8).

Trước hết là ý niệm tổng quát về ơn cứu độ là gì. Ơn cứu độ phát xuất từ Thiên Chúa, khi Thiên Chúa biểu lộ sự công chính của Người bằng cách cứu con người ra khỏi tình trạng tuyệt vọng, không trừng phạt con người mà lại còn đích thân nối kết lại tương quan tốt đẹp với Người, chỉ cần họ tin vào Ðức Ki-tô Người sai đến trần gian. Nếu họ tin vào Ðức Ki-tô, sự công chính của Ðức Ki-tô sẽ làm cho con người nên công chính, và từ khi đó, con người đã đón nhận được ơn cứu độ mở đầu, chỉ còn chờ đợi ngày được ơn cứu độ hoàn toàn. Trong thời gian từ nay tới đó, đời sống Ki-tô hữu phải là đời sống theo Thánh Thần. Nói khác đi, ơn cứu độ là một tiến trình, khởi đầu với sự kiện chúng ta được trở nên công chính nhờ tin vào Ðức Giê-su Ki-tô (justification; jus = quyền, stare = đứng thẳng; tội nguyên tổ đã khiến con người không đứng thẳng được trước mặt Thiên Chúa, thì giờ đây nhờ Ðức Ki-tô đã chết cho chúng ta, chúng ta được phục hồi quyền đứng thẳng trước mặt Thiên Chúa), nhờ đó chúng ta có một đời sống mới, tức là sống theo Thánh Thần đang khi chúng ta sống ở trần gian này và chờ đợi ngày Ðức Ki-tô lại đến để phán xét và cho chúng ta được cứu độ hoàn toàn.

Ơn công chính hóa là điều "chúng ta đang được hiện nay." Thánh Phao-lô còn diễn tả thái độ của Ki-tô hữu là "tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa." Ðối với Ki-tô hữu, cuộc sống của chúng ta có cùng đích, có tương lai rõ rệt, tức là sẽ được hưởng vinh quang Thiên Chúa, chứ không phải sống vật vờ, tuyệt vọng và vô lý như những người không có niềm tin vào Ðức Ki-tô. Sống niềm hy vọng chắc chắn và được bảo đảm sẽ giúp Ki-tô có thái độ lạc quan giữa những gian truân cuộc đời, vì "có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?" (Rm 8:31). Nhưng có lẽ đáng buồn là nhiều người trong chúng ta, mặc dù đã "đi đạo" từ bao nhiêu năm, nhưng vẫn chưa ý thức được mình đã được công chính hóa, tức là đã bước vào khởi đầu của ơn cứu độ rồi. Và người ta cũng không ý thức được là từ bước khởi đầu ấy họ được mời gọi sống một đời sống mới theo Thánh Thần. Do đó, ơn cứu độ đối với họ chỉ là một ý tưởng hết sức mơ hồ, chứ không phải là một thực tại họ đang sống và phải sống suốt những ngày còn ở trên trần gian này.

Ơn công chính hóa là hoàn toàn do công nghiệp Ðức Ki-tô đem lại cho chúng ta chứ không phải do chúng ta xứng đáng. Riêng chúng ta chỉ là "hạng người vô đạo" và là "những người tội lỗi." Là hạng người vô đạo, chúng ta tự sức mình chẳng làm được gì. Là những người tội lỗi, chúng ta không xứng đáng được hưởng nhờ gì qua cái chết của Ðức Ki-tô. Thế mà Ðức Ki-tô đã chết cho chúng ta. Ðiều này là một bằng chứng hùng hồn cho thấy "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời" (Ga 3:16).

Bài đọc hôm nay chỉ giới hạn trong phần khởi đầu của ơn cứu độ, tức là việc công chính hóa nhờ Ðức Giê-su Ki-tô. Như chúng ta đã thấy, ơn cứu độ là một kế hoạch hoặc một tiến trình. Khởi đầu của kế hoạch, tức việc công chính hóa, sẽ đề ra cho Ki-tô hữu một lối sống mới là sống theo Thánh Thần. Vậy sử dụng đoạn thứ Rm 5:1-2,5-8 cho mùa Chay, Phụng vụ Lời Chúa muốn giới thiệu với chúng ta một đời sống mới mà mỗi người chúng ta phải cố gắng thực thi trong những ngày này. Trong những Chúa Nhật kế tiếp, Giáo Hội sẽ tiếp tục trình bày về đời sống mới này, với hy vọng mùa Chay sẽ là thời gian để chúng ta được biến đổi, chết đi con người cũ và tội lỗi của chúng ta, sống đời sống mới theo Thần Khí của Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

          Từ trước tới nay, tôi hiểu thế nào về việc công chính hóa? Trình bày hôm nay của thánh Phao-lô có giúp tôi có cái nhìn mới về ý nghĩa cuộc sống Ki-tô hữu không?

          Chúng ta được rửa tội làm con cái Chúa, tức là được lãnh nhận ơn công chính hóa. Nhưng chúng ta có tiếp tục sống khởi điểm của ơn cứu độ không? Nói khác đi, chúng ta có sống Bí tích Rửa tội, tức là sống đời sống mới không? Chúng ta có hiểu "được cứu độ" nghĩa là mỗi ngày ta được "Ki-tô hóa" không?

          Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời cũng giúp chúng ta đáp lại tình yêu ấy. Vậy chúng ta đã nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần như thế nào?

          Tôi có cách nào để học hỏi thêm về giáo lý ơn cứu độ không?

Cầu nguyện kết thúc

          Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm có thể đọc kinh sau đây:

         

          Lạy Chúa là Thần Khí Sự Sống và Tình Yêu, xin ban cho con một thời để yêu và một thời để sống; để con sống vì tình yêu Thiên Chúa, để con yêu vì cuộc sống muôn loài.

          Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý, và biết ghét những điều đê tiện, xấu xa. Xin dạy con luôn sống vì những điều mình yêu và dám chết vì những điều mình ghét.

          Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống để mỗi giây phút sống con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương. Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu để từng giây phút yêu, con đều làm cho cuộc sống thêm giá trị.

          Cuối cùng, xin cho con biết hòa nhập cả hai nên một: để sống là yêu và yêu là sống, vì hiểu được rằng Thiên Chúa Hằng Sống cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. A-men.

 

Lm. Ðaminh Trần Ðình NhiVề Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà