CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (A)

(03-03-2002)

 

NGHE

* Bài đọc 1: Xh 17,3-7: Nước phun ra từ tảng đá

- "Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con" - "Ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Ít-ra-en; cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. Còn Ta, Ta sẽ đứng ở đằng kia kia mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rép. Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống." Ông Mô-sê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Ít-ra-en.

* Bài đọc 2: Rm 5,1-2.5-8:

Vì chúng ta tin, nên Ðức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta còn tự hào về niềm hi vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa.

* Bài Tin Mừng: Ga 4,5-42: Ðức Giê-su tại Sa-ma-ri

(5) Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. (6) Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

(7) Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Ðức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước!" (8) Lúc đó, các môn đệ của Người vào thành mua thức ăn. (9) Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?" Quả thế, Người Do thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. (10) Ðức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: Cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." (11) Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? (12) Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy." (13) Ðức Giê-su trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. (14) Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. (15) Người phụ nữ nói với Ðức Giê-su: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." (16) Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây." (17) Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Ðức Giê-su bảo: "Chị nói: tôi không có chồng là phải, (18) vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." (19) Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. (20) Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." (21) Ðức Giê-su phán: " Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. (22) Các người thờ Ðấng các người không biết; còn chúng tôi, chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do thái. (23) Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." (25) Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Ðấng Mê-si-a, gọi là Ðức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng ta mọi sự. (26) Ðức Giê-su nói: "Ðấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."

(27) Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?" hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?" (28) Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: (29) "Ðến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Ðấng Ki-tô sao?" (30) Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.

(31) Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: "Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa." (32) Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết." (33) Các môn đệ mới hỏi nhau: "Ðã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chẳng?" (34) Ðức Giê-su nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. (35) Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới tới mùa gặt? Nhưng này Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái! (36) Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để đưộc sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. (37) Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng! (38) Thày sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã khôngh phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được hưởng kết quả công lao của họ."

(39) Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Ðức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. (40) Vậy khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. (41) Số người tin vì lời Ðức Giê-su nói còn đông hơn nữa. (42) Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người là Ðấng cứu độ trần gian"

NGẪM

* Câu hỏi gợi ý

1. Trọng tâm giáo huấn của bài Tin Mừng hôm nay là gì?

2. Làm thế nào để đón nhận và áp dụng giáo huấn ấy vào cuộc sống?

* Suy tư gợi ý

1.Trọng tâm giáo huấn của bài Tin Mừng hôm nay: Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Ðức Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia- cóp là một đỉnh cao của Tin Mừng Gio-an. Chúng ta đừng để cho tâm trí bị cuốn hút bởi một chi tiết nhỏ nhặt (người phụ nữ có 7 đời chồng) mà không chú tâm vào nội dung và giáo huấn của tường thuật. Ðây không phải là một cuộc gặp gỡ và trao đổi bình thường như nhiều người lầm tưởng, mà là một cuộc gặp gỡ và trao đổi về thần học như nhiều nhà chú giải Thánh Kinh ngày nay muốn nhấn mạnh. Quả vậy, Ðức Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri đã trao đổi với nhau về việc thờ phượng Thiên Chúa, về vai trò và nhiệm vụ của Ðấng Mê-si-a, về Nước Hằng Sống là những đề tài rất cao siêu và quan trọng đối với đời sống tôn giáo của mọi thời, mọi người. Cuộc trao đổi này cũng mang tầm quan trọng như cuộc trao đổi giữa Ðức Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô (Ga 3,1-21) về việc cần phải tái sinh để vào được Nước Trời! Và Ðức Giê-su đã vén bức màn cho người phụ nữ thấy những thực tại cao cả: chính Người là Ðấng Mê-si-a, là Nước Hằng Sống làm thỏa nguyện những ai đang khát, là Ðấng cho thấy Chúa Cha và chỉ dẫn cách thờ phượng Thiên Chúa cách chân chính và đẹp lòng Cha nhất là thợ phượng trong thần khí và sự thật.

2. Ðể đón nhận và áp dụng giáo huấn ấy vào cuộc sống: Chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ðức Giê-su mạc khải (bộc lộ) những bí nhiệm cao siêu của Ðạo, không phải cho các thày tư tế, kinh sư và luật sĩ của It-ra-en mà là cho một phụ nữ ngoại đạo có những bẩy đời chồng. Trước mặt Thiên Chúa dường như không có chuyện "ai xứng ai không" (vì thật ra chẳng có ai là xứng cả) mà chỉ có chuyện "ai được ai không" thôi. Ơn soi sáng là ơn nhưng không. Ơn thông hiệp với mầu nhiệm Thiên Chúa cũng là ơn nhưng không! Các ơn ấy, Thiên Chúa muốn ban cho ai thì ban. Nhưng có thể nói các ơn ấy thường được ban cho các tâm hồn khao khát, tìm kiếm, cởi mở và trống rỗng như tâm hồn của người phụ nữ Sa-ma-ri. Chúng ta hãy tập cho mình có một tâm hồn như thế: vì, nếu chúng ta thật sự khát khao, thì chúng ta sẽ được thỏa lòng; nếu chúng ta chịu tìm kiếm, thì chúng ta sẽ thấy, sẽ gặp; nếu chúng ta cởi mở tấm lòng thì ơn huệ Thiên Chúa sẽ tuôn tràn vào lòng ta và nếu tâm hồn ta trống rỗng thì sẽ được Thiên Chúa đổ đầy.

NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Ðấng Mê-si-a, xin Chúa hãy cứu chúng con. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Nước Hằng Sống của Thiên Chúa, xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được no thỏa.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Ðấng mạc khải về Chúa Cha và về cách thờ phượng Người, xin Chúa ban ơn cho chúng con nhận biết Cha và ơn biết thờ phượng Cha trong thần khí và sự thật.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Ðấng gần gũi, yêu thương, tôn trọng những hạng người hèn mọn, thấp cố bé miệng, xin Chúa giúp chúng con biết sống gần gũi, chan hòa và thông cảm với mọi người.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Ðấng lấy việc thực thi Thánh Ý Cha làm lương thực hàng ngày, xin cho chúng con biết noi gương Chúa mà tìm kiếm và thực thi Thánh Ý Cha trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống!

Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Nội

 

 

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà