CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

(20/01/2002)

 

NGHE:

v                  Bài đọc 1: Is 49,3.5-6: Bài ca Người Tôi Trung

(3) Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang." (5) Giờ đây Ðức Chúa lại lên tiếng. Người là Ðấng nhào nặn ra tôiđây Ðức Chúa lại lên tiếngng." từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được Ðức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. (6) Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất."

v                 Bài đọc 2: 1Cr 1,1-13:

(1) Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Ðồ của Ðức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, (2) kính gởi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Ðức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta.(6) Lời chứng về Ðức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, (7) khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mạc khải vinh quang của Người.

v                 Bài Tin Mừng: Ga 1,29-34: Lời chứng của Gio-an

(29) Hôm sau, ông Gio-an thấy Ðức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá bỏ tội trần gian. (30) Chính Người là Ðấng tôi đã nói khi bảo rằng: Có Người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. (31) Tôi đã không biết Người nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." (32) Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. (33) Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần. (34) Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Ðấng Thiên Chúa tuyển chọn."

NGẪM:

·                     Câu hỏi gợi ý :

1. Thế nào là Người Tôi Trung được giới thiệu trong bài đọc I-sai-a?

2. Từ gương Người Tôi Trung, chúng ta có thể rút ra được những bài học nào cho cuộc sống ?

·                                             Suy tư gợi ý:

1.                                                                Người Tôi Trung :

2.                                                                Các bài đọc hôm nay tiếp tục quảng diễn ý nghĩa về vinh quang của Thiên Chúa, vinh quang được biểu lộ qua Người Tôi Trung, qua các tín hữu.

* Bài đọc I-sai-a (49,3.5-6) là bài ca thứ II trong bốn bài ca về Người Tôi Trung trong sách ngôn sứ I-sai-a. Bốn bài này trình bày dung mạo của một người tôi trung trọn hảo của Gia-vê, qui tụ dân của Thiên Chúa, ánh sáng muôn dân, rao giảng lòng tin đích thực, chịu chết để tẩy xóa tội lỗi của dân và được Thiên Chúa tuyên dương. Các học giả chưa đồng ý với nhau về nguồn gốc và ý nghĩa các đoạn này. Người Tôi Trung có thể là dân It-ra-en, có thể là một nhân vật lịch sử của thời quá khứ hay hiện tại, cũng có thể là chính ngôn sứ I-sai-a thứ II. Ðức Giê-su đã đưa về Ngài đoạn văn về Người Tôi Trung đau khổ (Lc22,19-20 37;Mc10,45) và Giáo Hội tiên khởi đã nhận ra Ðức Giê-su, Người Tôi Trung trọn hảo đã được các ngôn sứ loan báo trước (Mt12,17-21;Ga1,29).

* Thư 1 Cr1,1-13.17 : Thánh Phao-lô nhắc nhở các tín hữu hãy nhớ mình là dân thánh, là những người được kêu gọi, được ban nhiều ơn sủng để rao giảng và làm chứng cho Ðức Giê-su. Ngài viết :" Thật thế, lời chứng về Ðức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người..Thiên Chúa là Ðấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người.".

* Tin Mừng Thánh Gio-an (1,29-34) hôm nay nói về lời chứng của ông Gio-an tẩy giả. Thấy Ðức Giê-su đi về phía mình, ông liền nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi. Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu. ngự trên Ngài. nên xin chứng thực rằng Người là Ðấng Thiên Chúa tuyển chọn." Bằng đời sống ngay thẳng, khó nghèo và khiêm tốn, ông đích thậtlà người tôi tớ luôn trung thành với sứ mạng "dọn đường" cho Ðấng Cứu Thế.

2.Những bài học áp dụng vào đời sống

a)                            Như người tôi trung, chúng ta phải trung thành với Thiên Chúa qua việc chu toàn sứ vụ Ngài trao phó, sứ vụ rao giảng Tin Mừng:

-"Hỡi It-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang"(Is 49,3).

-".này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất."(Is 49,6).

Thuật lại đúng những gì đã nghe; trao lại đầy đủ những gì đã được ủy thác; nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không; lời nói và việc làm phải đi đôi vơí nhau. Ðó chính là những cách thể hiện lòng trung thành của chúng ta đối với Thiên Chúa.

 

b)                            Thứ đến cần có lòng khiêm tốn : Khi tham gia vào việc truyền giáo, nếu không cẩn thận ta dễ dàng xa rời mục đích, đi đến chỗ tự hào, và thay vì làm vinh danh Chúa thì ta lại tìm cách đề cao chính mình.Thánh Gio-an tẩy giả là mẫu gương cho chúng ta về điều này. Ông luôn xác định rõ vai trò của mình là sứ giả dọn đường cho Ðấng Cứu Thế. Khi gặp Ðức Giê-su, ông đã giới thiệu với mọi người:"Ðây là Chiên Thiên Chúa"...." Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi"(Ga3,30).

c)                            Sau nữa, việc loan báo Tin Mừng còn đòi hỏi các thành phần dân Chúa phải hi sinh và đoàn kết trong tình yêu thương . Thư thứ nhất gửi Cô-rin-tô hôm nay, Thánh Phao-lô đã quở mắng các tín hữu vì họ chia rẽ nhau. Các Thánh Tông Ðồ, khi đi rao giảng Tin Mừng, đã phải chịu biết bao hi sinh, lao nhọc, tù tội, cực hình và ngay cả đến cái chết để làm chứng cho điều mình rao giảng. Và nổi bật hơn cả"Chính Ðức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự"(Pl 2,6-8).

NGUYỆN:

Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã cho chúng con được diễm phúc tham dự vào công việc của Cha là đem Tin Mừng cứu độ đến với anh chị em còn chưa nhận biết Cha. Rõ ràng không công lênh gì mà tay chúng con lại được ôm một món quà quá lớn để trao tặng. Ðây thực là một hồng ân lớn lao Cha dành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn nhiệt thành trong công việc mở mang nước Cha "không phải bằng lời lẽ khôn khéo để Thập giá Ðức Ki-tô khỏi phải trở nên vô hiệu " nhưng bằng chính đời sống và những công việc thường ngày của chúng con, chúng con cầu xin Cha. Amen.

P.Ðamiano Ðinh Ngọc Thiệu