CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN (A)

(27-01-2002)

 

NGHE

* Bài đọc 1: Is 8,23b-9,3: Ơn giải thoát

(23b) Thời đầu Người đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.

(1) Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. (2) Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. (3) Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.

* Bài đọc 2: 1 Cr 1,10-13.17: Các tín hữu chia rẽ nhau

(10) Thưa anh em, nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau.

* Bài Tin Mừng: Mt 4,12-23: Ðức Giê-su lánh qua miền Ga-li-lê

(12) Khi Ðức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. (13) Rồi Người bỏ Na-gia-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, (14) để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: (15) Này đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! (16) Ðoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu dọi. (17)

Từ lúc đó, Ðức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

- Ðức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên

(18) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các  ông làm nghề đánh cá. (19) Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." (20) Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

(21) Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em ông là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. (22) Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

- Ðức Giê-su giảng dạy và chữa bệnh

(23) Thế rồi Ðức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

NGẪM

* Câu hỏi gợi ý

1. Cảnh tối tăm của dân Do Thái thời I-sai-a, thời Ðức Giê-su và cảnh tối tăm của con người thời nay có gì giống nhau?

2. Chúa Giê-su giải thoát con người khỏi cảnh tối tăm và ban ơn Cứu độ như thế nào?

3. Chúa Giê-su muốn chúng ta làm gì ?

* Suy tư gợi ý

1.Cảnh tối tăm của dân Do Thái thời I-sai-a, thời Ðức Giê-su và cảnh tối tăm của con người thời nay có gì giống nhau?

Tuy con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa, nhưng tội nguyên tổ đã làm cho con người yếu đuối và sống tách rời khỏi Thiên Chúa. Không nhận ra cội nguồn và cùng đích của mình, con người mò mẫm trong tối tăm, lầm lạc. Con người trở thành gấu sói đối với nhau: kẻ mạnh bắt nạt người yếu, kẻ giầu bóc lột người nghèo, kẻ sang khinh rẻ người hèn. Con người chia rẽ, xâu xé nhau. Ðó là cảnh của dân ngoại thuộc các vùng đất Dơ-vu-lun và Nép-ta-li và các vùng khác trong thế giới cổ xưa. Ðó cũng là cảnh của những người Do Thái đương thời với Ðức Giê-su. Và đó còn là cảnh của loài người hôm nay. Con người của thế giới hôm nay tự hào về những kỳ công vĩ đại của mình trong các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, nhưng con người vẫn là nạn nhân của nhau. Khắp đó đây vẫn có những con người sống không ra người, bị bóc lột và hành hạ, bị áp bức và chèn ép, bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị coi thường coi khinh trong thân phận làm người của mình. Bao phụ nữ, trẻ thơ bị đem bán như một món hàng phục vụ thói dâm ô của một số người và lòng tham tiền tham của của một số người khác.

Nguyên nhân sâu xa vẫn là tình trạng tội lỗi, thoái hóa về đạo đức, nhân cách của con người. Nguyên nhân sâu xa vẫn là việc con người không nhận biết hoặc không muốn nhận Thiên Chúa làm nguồn gốc và cùng đích của đời mình.

2. Chúa Giê-su giải thoát con người khỏi cảnh tối tăm và ban ơn Cứu độ như thế nào?

Vì yêu thương thế gian Thiên Chúa đã ban Con Một cho thế gian: Ðó là Ðức Giê-su. Người đã đến trần gian làm người, sinh sống ở Na-gia-rét. Tới ngày giờ năm tháng đã được ấn định, Người xuất hiện công khai tại Ca-phác-na-um và vùng ben hồ Ga-li-lê. Người đã rao giảng Nước Trời, kêu gọi người đồng hương đồng đạo sám hối. Người đã kêu gọi và qui tụ môn đệ để chia sẻ với họ sứ vụ của Người. Người đã vừa nói vừa làm và di chuyển liên tục trong các làng mạc, thị trấn. Người đã xuất hiện khắp nơi đi tới mọi chốn, từ nơi công cộng buôn bán cho đến hội đường của người Do thái. Nhìn vào thời khóa biểu một ngày của Người chúng ta thấy Ðức Giê-su đã lao động cách hăng say, không biết mệt mỏi, không cầu an, không tìm hưởng thu vì Người quan tâm đến nhu cầu của dân chúng và tìm cách đáp lại một cách hào phóng và yêu thương.

3. Chúa Giê-su muốn chúng ta làm gì ?

Muốn biết Chúa Giê-su muốn chúng ta làm gì, chúng ta chỉ việc tìm hiểu ý nghĩa của hai lời mời gọi trong bài Tin Mừng: lời mời gọi thứ nhất dành cho mọi thính/độc gỉa của Chúa; còn lời mời gọi thứ hai dành cho một số người nào đó.

* Lời mời gọi thứ nhất: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần" là lời mời gọi Ðức Giê-su dành cho tất cả mọi người trong đó có mỗi người chúng ta. Nước Trời đã hiện diện giữa chúng ta. Nước Trời đang mỗi ngày một hình thành rõ hơn trong thế giới loài người. Khắp nơi và ngay tận chốn thâm sâu nơi cõi lòng chúng ta, vẫn thường xẩy ra những cuộc chiến giữa Thiện và Ác, giữa Ánh Sáng và Bóng Tối, giữa Ích Kỷ và Vị Tha, giữa Sự Sống và Cái Chết: đó là những cuộc chiến vì Nước Trời. Chúng ta được mời gọi trở thành các chiến binh bênh vực và bảo vệ Sự Sống, Vị Tha, Ánh Sáng và Sự Thiện. Mỗi lần chúng ta cho một kẻ đói ăn, cho một kẻ khát uống, giúp đỡ một người nghèo, tạo công ăn việc làm cho người thất nghiệp, bênh vực hay phục hồi phẩm gía cho một trẻ em hay một phụ nữ là chúng ta tạo điều kiện cho Nước Trời hiện thực. Mỗi lần chúng ta bênh vực công lý, hòa bình là chúng ta làm cho Nước Trời mau đến giữa thế giới này.

* Lời mời gọi thứ hai: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá" cũng là lời Người kêu mời mỗi người chúng ta. Trở thành môn đệ của Ðức Giê-su để chúng ta cùng với Người đem mọi người về với Nguồn Ơn Cứu Ðộ là Thiên Chúa. Muốn thế, chúng ta phải từ bỏ mọi sự - kể cả người thân và sự nghiệp - mà theo Người. Muốn thế chúng ta phải thiết lập mối quan hệ thân tình, gắn bó, mật thiết với Người. Muốn thế chúng ta phải nên giống như Người trong tâm tình, lời nói và hành động. Chúng ta không thể tự mình làm được những điều ấy mà phải biết nài xin, tin cậy phó thác và sẵn sàng để Người hoạt động trong và qua chúng ta.

NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Ánh Sáng chiếu giọi trong chốn tối tăm. Xin Chúa chiếu sáng lòng con và lòng những ai đang tăm tối, mịt mù!

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Tình Yêu hâm nóng và đốt cháy trong chốn nguội lạnh, băng gía. Xin Chúa thiêu đốt lòng con và lòng những ai đang nguội lạnh, băng gía!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðấng giảng dạy có uy quyền. Xin Chúa dạy dỗ, tôi luyện con thành môn đệ dễ bảo và trung tín của Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Ðấng Chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Xin Chúa chữa lành con và những ai đang bệnh hoạn tật nguyền như con!

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Ðấng Cứu Vớt các tội nhân. Xin Chúa cứu vớt con và cứu vớt những ai đang cần đến Chúa! Amen!

Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Nội


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà