CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

 

Thánh ca và lời nguyện mở đầu

 

Kinh Thánh:         Công Vụ Tông Ðồ 10: 34-38

          Ðoạn sách Công Vụ Tông Ðồ trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc đến sự kiện Chúa Giê-su chịu phép rửa của ông Gio-an. Sự kiện ấy đã được nói đến trong bài giảng của thánh Phê-rô tại nhà một viên đại đội trưởng người Rô-ma.

          Không bao lâu sau khi lãnh nhận Thánh Thần, các Tông Ðồ hăng hái lên đường rao giảng Tin Mừng. Qua một thị kiến xảy ra ở nhà ông Phê-rô trọ tại Gia-phô, ông đã được lệnh Chúa truyền phải đến với cả những anh em Dân ngoại nữa. Ngay lúc ấy, Co-nê-li-ô, viên đại đội trưởng Rô-ma, cho người đến mời ông Phê-rô tới giảng Tin Mừng cho tất cả gia đình ông. Họ là những người Dân ngoại đầu tiên được đón nhận vào Giáo Hội do chính tay đấng Ðại diện Chúa Ki-tô. Vậy phần trích dẫn bài giảng của thánh Phê-rô muốn trình bày điều gì?

          Trước hết thánh Phê-rô mở đầu bài giảng bằng cách đề cao tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa. Người muốn cứu chuộc mọi người, không phải chỉ những người Do-thái. Người đã sai Ðức Giê-su Ki-tô đến loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho nhân loại.

          Tiếp theo lời giới thiệu Ðức Giê-su Ki-tô, bài giảng của Phê-rô nói vắn tắt về sứ vụ Cứu Thế của Chúa qua những biến cố chính trong cuộc đời dương thế của Người. Ðây là bài giảng theo cùng một khuôn mẫu ngắn gọn (kerygma), sơ lược về sứ mệnh Cứu Thế của Chúa Giê-su, như chúng ta đã gặp trong sách Công Vụ Tông Ðồ, khi ông Phê-rô giảng cho dân chúng Giê-ru-sa-lem ngày lễ Ngũ Tuần (2:14-36) và tại hành lang Sa-lô-môn cạnh Ðền Thờ (3:11-26).

          Nhắc đến biến cố Chúa Giê-su lãnh nhận phép rửa của Gio-an, thánh Phê-rô muốn nhấn mạnh đến việc "Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người." Ðối với Chúa Giê-su, chịu phép rửa của Gio-an không có nghĩa là Người đến để lãnh nhận một dấu chỉ từ bỏ đường tội lỗi để quay về với Thiên Chúa, vì Người chẳng có tội, cũng chẳng bao giờ quay mặt xa Thiên Chúa. Ðiều ấy dành cho mọi người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-su đến lãnh nhận phép rửa Gio-an là dịp để Người thay mặt cho toàn thể nhân loại tội lỗi. Hôm ấy, Người thay mặt cho chúng ta là những kẻ tội lỗi để tiếp nhận tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa và Người mở cánh cửa cứu rỗi cho chúng ta. Trong cung cách long trọng ấy, Cha trên trời đã tuyên bố Ðức Giê-su là Con của Người và là Tôi tớ trung tín. Quyền năng Thánh Thần xuống trên Người để chứng thực cho lời công bố của Thiên Chúa Cha. Tuyên bố Ðức Giê-su, Trưởng tử của nhân loại mới, là "Con yêu dấu", Thiên Chúa Cha đã chấp nhận Ðức Giê-su là "hoa quả đầu mùa" của tất cả những hoa quả tiếp theo.

          Ðặc điểm của một người con yêu dấu, đó là sự vâng phục hoàn toàn đối với cha. Thánh Phao-lô đã mô tả sự vâng phục của Chúa Giê-su như sau: "Người đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự..." (Pl 2:7-8). Người Con yêu dấu ấy đã làm theo ý Cha nên được Chúa Cha siêu tôn và muôn loài phải tuyên xưng "Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa" (c.11). Ðó cũng chính là danh hiệu thánh Phê-rô đã tuyên xưng về Ðức Ki-tô ngay đầu bài giảng của ngài ("nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người").

          Sau khi được Thiên Chúa Cha tuyên phong và Thánh Thần chứng nhận, Chúa Giê-su đã lên đường thi hành sứ mệnh cứu thế. "Ði tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người." Thật là một hình ảnh cảm động và trang trọng, nói lên tầm vĩ đại cao quý của một sứ mệnh độc nhất vô nhị. Tất cả việc thi hành sứ mệnh cao cả ấy được gói ghém trong một câu Kinh Thánh ngắn gọn. Có lẽ vì thánh Phê-rô thấy không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn đạt được nên ngài chỉ biết nêu lên như một đề tài mời gọi chúng ta suy niệm không ngừng. Những người đang nghe thánh Phê-rô giảng đều "biết rõ" về những gì Chúa Giê-su đã rao giảng và đã hành động. Còn chúng ta ngày nay cũng được ân phúc "biết rõ" qua những gì được ghi chép lại trong sách Tin Mừng và qua những lời giảng dạy.

Vậy lời khẳng định của Thiên Chúa Cha trực tiếp giới thiệu vai trò và sứ mệnh của Chúa Giê-su, thì cũng gián tiếp mời gọi chúng ta hãy "tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được tha tội" (c.43).

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

          Có khi nào tôi nhìn việc Chúa Giê-su lãnh nhận phép rửa Gio-an như là một hành động Người làm cho toàn thể nhân loại nói chung và cho cá nhân tôi không? Qua Chúa Giê-su, tôi đã nghe lời tuyên phán của Chúa Cha theo ý nghĩa nào?

          Thánh Phê-rô khẳng định sứ mệnh của ngài là: "Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem." Tôi sẽ khẳng định sứ mệnh của mình như thế nào?

          Tôi đã suy niệm thế nào về Chúa Giê-su thi hành sứ mệnh của Người? Sách Tin Mừng có thực sự là một dụng cụ hữu hiệu nhất giúp tôi sống lại những ngày tháng Chúa rao giảng Tin Mừng, cầu nguyện, sống với các môn đệ, chịu cuộc Thương Khó, chết và sống lại không?

          Hiểu chỗ đứng của lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa (= Chúa Nhật I mùa thường niên), tôi sẽ có thái độ nào để tiếp tục suy niệm về việc Chúa thi hành sứ mệnh qua Phụng vụ Lời Chúa của các Chúa Nhật mùa thường niên?

Cầu nguyện kết thúc

          Sau cầu nguyện bộc phát, nhóm cùng hát một bài thích hợp, hoặc cùng cầu nguyện lại với lời nguyện trong Chúa Nhật IV mùa Vọng (lời nguyện 46, Rabbouni).

Lm. Ðaminh Trần Ðình Nhi