LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Ngày 02/6/2002

"LƯƠNG THỰC NUÔI SỐNG CON NGƯỜI

LÀ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ ."

Ga 6, 51- 58

 

Giáo Hội hôm nay hân hoan mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Trong niềm vui được làm con cái Chúa, toàn thể dân Chúa quì gối, trước Bí Tích vô cùng cao cả: Bí tích Tình Yêu . Ðây là bí tích lớn lao đã làm cho tất cả mọi người phải suy phục tôn kính vì chính Ðức Kitô đã hiến thân chịu chết để cho loài người được sống và sống dồi dào.

 

I. CHÚA GIÊSU KITÔ ÐÃ LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ :

Ðọc lại Tin Mừng, chúng ta như hiện diện ngay trong bữa tiệc ly, ngày thứ năm tuần thánh, ngày

Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể ( Ga 13, 1 ). Biến cố chết của chúa Giêsu không chỉ có ý nghĩa cứu chuộc một lần rồi hết, nhưng ngang qua biến cố tử nạn của Ngài, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ và toàn nhân loại một Bí tích cao cả, quí hóa hơn hết mọi sự: Ngài đã ban Mình và Máu Ngài cho ta làm của ăn của uống nuôi dưỡng linh hồn ta. Soi chiếu lại biến cố ấy, bài Sách đệ nhị luật hôm nay, gợi lại cảnh tượng trong sa mạc mà sách Xuất Hành đã đề cập tới. Dân Do Thái đi trong sa mạc tiến về đất hứa, kêu trách Môsê đưa dân vào sa mạc để họ thiếu lương thực và nước uống.Môsê đã kêu cầu, khẩn nài Chúa, Chúa đã tiếp cứu dân bằng cách nhận lời Môsê cầu xin. Ngài đã cho manna rơi xuống, vô số , đến nỗi dân phải thốt lên một cách sửng sốt "Manhu ", có nghĩa là cái gì vậy ? Môsê đã giải thích cho dân về tình thương và lòng thương xót của Chúa . Chính vì thương dân , Chúa đã cho Manna từ trời rơi xuống để nuôi dân và cho nước từ đá tảng vọt ra theo nhịp gậy đập vào đá của Môsê để cho dân và đàn súc vật có nước mà uống. Gợi lại hình ảnh ấy, Chúa muốn dùng miệng Môsê để nói với dân rằng Chúa yêu thương dân không muốn để cho dân đói, dân khát . Ngài đã nuôi dân ròng rã nhiều năm trong sa mạc Bằng manna,chim cút và nước , nhưng đó vẫn không phải là điều chính yếu: Bởi vì con người không sống nguyên bởi bánh mà còn do Lời của Thiên Chúa. Hình ảnh manna, chim cút và nước là tiên trưng cho phép bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu sẽ lập sau này trong thời Tân Ước .Vâng, chính Chúa Giêsu , chiều thứ Năm tuần thánh đã lập Bí Tích Thánh Thể cho con người muôn thời được hưởng dùng. Công bố bữa tiệc ly cuối cùng, Chúa Giêsu đã để lại Bí Tích Thánh Thể . Ðang lúc họ ăn, thì Ðức Giêsu cầm lấy bánh, chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra,ban cho họ, Ngài nói:" Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta .( cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối ), Ngài cầm lấy chén rượu, tạ ơn , Ngài ban cho họ và nói rằng: " Hãy uống chén nay hết thảy. Vì này là Máu Ta, Máu giao ước đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội , hãy làm việc này mà nhớ đến Ta ( Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25 ; Lc 22, 19-22 ). Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại một Bí Tích cao cả, lớn lao, khiến mọi người được nuôi sống về phần linh hồn bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa . Ðó là hồng ân, là niềm tin mà mọi người Kitô hữu đều phải tuyên xưng. Thánh Phaolô cũng minh chứng về Bí Tích Chúa Giêsu đã lập ra Ngài nói:" Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã cầm lấy bánh và tạ ơn xong, Ngài đã bẻ ra và nói; Này là Mình Ta vì các ngươi, hãy làm sự này mà nhớ đến Ta.Cũng vậy, về chén, sau khi đã dùng bữa ăn tối xong, Ngài nói: chén này là giao ước mới trong Máu Ta, các ngươi hãy làm sự này mỗi khi uống, mà nhớ đến Ta. Vì

Mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan báo sự chết của Chúa, cho tới lúc Ngài đến " ( 1co.11, 23-26 ). Thánh Phaolô gọi là sự hiệp thông, vì mọi người đều thông hiệp vào một bánh và một chén rượu là Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô .

 

II.BÍ TÍCH THÁNH THỂ ÐỐI VỚI CHÚNG TA:

Là con cái Thiên Chúa, chúng ta cùng hiệp thông vào một Bánh và một chén Máu Chúa . Ðó là sự thông hiệp kỳ diệu trong tình thương của Chúa. Bí tích Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu, vì yêu con người được liên kết trong một thân thể của Chúa. Niềm tin mà con người được thông hiệp và được liên kết là niềm tin vào chính Ðức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh. Mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa có ý nghĩa làm cho con người được hòa hợp, liên kết trong tình yêu của Chúa.

Ðức Giêsu Kitô đã nối kết mọi người trong một thân thể của Ngài . Ngài là đầu và mọi người đều là chi thể của Chúa Giêsu. Ngài ước nguyện cho mọi người nên một như Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Cha Ngài ( Ga 17, 21 ).Trong niềm tin vì có Chúa là Cha, có Chúa nuôi dưỡng con người bằng chính Thân Xác và Máu của Ngài. Chúng ta được sống trong hạnh phúc vì có Chúa nuôi dưỡng ta:" Chúa là Mục Tử, Chúa chăn nuôi ta, ta chẳng thiếu thốn chi " ( Tv 23 ).Lời của Chúa quả là xác đáng và an ủi con người biết bao ! Vì thế, hiến lễ tạ ơn, Chúa để lại cho ta

Trong bữa Tiệc Thánh làm cho ta được hạnh phúc hân hoan . Là Chúa, Chúa đã chẳng ở trên cao, xa vời ta, nhưng Chúa hằng hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Thánh hằng ngày khi linh mục tái diễn lại hy tế Chúa đã làm xưa trên thập giá. Ta được thông dự vào Tiệc Thánh là thông phần vào chính sự sống của Chúa Giêsu, vào chính con người đầy tình yêu của Ngài. Ta hãy sống xứng đáng để mỗi lần khi tham dự thánh lễ là ta được tham dự vào bữa Tiệc Thánh đầy hân hoan và đầy sự sống của Chúa. Trong niềm tin vào Chúa Giêsu, Ðấng yêu thương và Ðấng luôn bênh vực chở che ta, ta hãy vững bước hiên ngang và tin tưởng vào Thiên Chúa. Ước gì Mình Máu Thánh Chúa Giêsu sẽ lànguồn lương thực linh thiêng cho mọi người chúng ta hằngngày và nhất là suốt cả cuộc sống của đời chúng ta .

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà