THỨ TƯ LỄ TRO 2002

(Năm nay vì trùng vào mồng 2 tết nên được rời vào thứ 6)

 

          Tại các miền vẫn giữ được lòng mộ đạo của thời trung cổ thì các tín hữu rất sốt sáng tham dự phụng vụ lễ tro. Chúng ta vẫn có thể còn thấy ngày hôm nay tại các nhà thờ miền Bắc Việt Nam người ta lũ lượt tuốn về như trong ngày hội vào dịp lễ này. Sự kiện ấy có thể không đủ để là dấu chỉ của lòng tin chân thực, nhất là một phần trong số họ lại không tham dự Tam Nhật Vượt Qua, tuy nhiên nó vẫn nói lên một điểm cốt lõi của Tin Mừng "Anh em hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến", đó cũng là sứ điệp các thế hệ môn đồ của Ðức Kitô như chúng ta đọc được trong thư thánh Phaolô "Nhân danh Ðức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa". Cũng trong thư này, Ngài còn khẳng định sứ vụ Tông Ðồ cũng chính là sứ vụ hòa gỉai "Thật vậy, trong Ðức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người.Người không còn chấp tội nhân lọai nữa, và giao chúng tôi công bố lời hòa gỉai."Thánh Phêrô ngay trong những bài "truyền đạo" tiên khởi cũng đã khẳng định "Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân lọai, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ." Nghi thức xức tro phải đưa mỗi người hiệp thông vào mầu nhiệm của Ðức Kitô.

          Mầu nhiệm Ðức Kitô mà nghi thức này muốn bày tỏ đó là một CON NGƯỜI ÐANG VỀ VỚI CHA. Ðiều ấy có thể thấy qua hành trạng đời sống Người vẫn giữ được sự hiệp thông sâu xa không gì tách lìa được với Thiên Chúa Cha, "Ðấng ngự nơi kín ẩn." Luôn chỉ trông đợi nơi Cha phần ân thưởng cuối cùng. Ðối với Người, cuộc sống là ân huệ của Cha, và Người không để "ân huệ ấy ra vô ích", và hơn thế nữa mọi thời gian đều là "Dịp thuận tiện", là "ngày giải thóat" của Thiên Chúa. Tiên tri Joel ngay từ xa xưa đã trình bày ý nghĩa, mục đích của các việc chay tịnh như thế: "Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van." "Hãy trở về với Thiên Chúa là Thiên Chúa các ngươi". Kể từ khi đầu thai trong lòng Mẹ, cho đến lúc giã từ trần gian, đời sống của Ðức Giêsu luôn bao trùm dấu ấn của mầu nhiệm "Vượt Qua", mầu nhiệm "Tôn Vinh Cha" như thánh Gioan thường nói như thế.

          Tuy nhiên, người ta cũng không thể tách rời việc "trở về với Thiên Chúa" ra khỏi việc "ở lại cùng anh em", bởi vì như Tin Mừng Gioan viết "Thầy đi dọn chỗ cho anh em.thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó". Joel cũng đã chẳng nói rằng Thiên Chúa mà chúng ta được kêu gọi trở về là Thiên Chúa "nhân lành và từ bi, nhẫn nại và giàu lòng thương xót." đó sao? Một Thiên Chúa đã gắn bó một cách không thể tách rời với Dân Chúa, mà tiêu biểu chính là Số Sót, là Những Người Nghèo, Những Người Phận Nhỏ. Vì thế sự trở về của Ðức Kitô lại cũng chính là sự hiến tặng chính mình Người cho anh em. Việc chay tịnh hàm chứa tình yêu không giới hạn.

          Ðã có nhiều Giáo Phận có truyền thống quyên góp cho Qũy Bác Ái với chiến dịch mùa chay trong giáo phận mình, và đó là một hình ảnh chân thực nhất của chay tịnh Kitô Giáo.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A | Về Trang Nhà